Politika ir teisė

J. Bernatonis: „Valstybė gerins kalėjimų prižiūrėtojų darbo sąlygas“

Teisingumo ministerija, reaguodama į Ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos kartu su Nacionaliniu pareigūnų profesinių sąjungų susivienijimu surengtą piketą, pabrėžia, kad siekiant pagerinti pataisos įstaigų prižiūrėtojų darbo sąlygas šias metais laisvės atėmimo vietoms jau skirta 10 mln. litų papildomų asignavimų lėšų.

„Tai, kad profesinės sąjungos nusprendė surengti piketą yra normali demokratijos išraiška. Aš puikiai suprantu šiuos žmones, turint omenyje, kad anksčiau ne vienerius metus finansavimas laisvo atėmimo vietoms išties buvo mažinamas. Man pradėjus vadovauti Teisingumo ministerijai buvo imtasi aktyvių veiksmų, kad šių žmonių darbo sąlygos ir socialinės garantijos gerėtų, finansavimas tam ženkliai padidintas ir tai jau yra juntama. Negalime visko išspręsti per vieną dieną, tačiau galiu pažadėti, kad prižiūrėtojų darbo sąlygas gerinsime ir ateityje “ – pažymi teisingumo ministras Juozas Bernatonis.

Per susitikimą su Lietuvos Respublikos Ikiteisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos atstovais J. Bernatonis pabrėžė, kad dar šį mėnesį Teisingumo ministerija pasiūlys prižiūrėtojams priemonių paketą, kuris užtikrintų geresnes sąlygas dirbti ir apsaugotų darbuotojų interesus.

Ministras akcentavo, kad 2014 m. laisvės atėmimo vietoms skyrus 10 mln. litų papildomų asignavimų lėšų atstatyti kelerius metus buvę sumažinti laisvės atėmimo vietų darbuotojų pareiginių algų koeficientai ir priedai už kvalifikacines kategorijas. Taip pat, mokami didesni priedai už tarnybinius ragus, kurių mokėjimas nuo 2010 m. vis buvo atidedamas. Pažymėtina, kad eiliniam pareigūnui šis priedas padidėjo dvigubai. Be to, padidinus asignavimus, laisvės atėmimo vietų pareigūnams pradėtos kompensuoti važiavimo į tarnybos vietą ir iš jos išlaidos, net 1,7 mln. litų šiemet bus skirta pareigūnų uniformoms įsigyti.

Tarnyba bausmių vykdymo sistemoje taip pat taps patrauklesnė priėmus Teisingumo ministerijos parengtą Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statuto projektą, kuriam jau pritarė Vyriausybė.

Šiame projekte bausmių vykdymo sistemos pareigūnams įtvirtinamos papildomos socialinės garantijos (pvz., dėl sveikatos priežiūros ir medicininės reabilitacijos vykdymo tokiomis pačiomis sąlygomis, kaip ir vidaus tarnybos pareigūnams).

Siekiant išlaikyti tarnyboje didelę patirtį turinčius darbuotojus, projekte siūloma numatyti, kad iš tarnybos pareigūnas atleidžiamas sukakus 55 metams, o ne 50 metų kaip yra šiuo metu (pareigūnai pradėję dirbti iki projekto įsigaliojimo, turėtų galimybę rinktis dirbti iki 50 ar 55 metų). Naujai į pareigas paskirtiems pareigūnams išbandymo laikotarpiu planuojama skirti kuratorius, kurie supažindintų su įstaigos veikla, padėtų įsisavinti darbo specifiką.

Tai jau trečiasis J. Bernatonio susitikimas su pareigūnų profesinių sąjungų atstovais šiais metais.

Parašykite komentarą