Politika ir teisė

J. Bernatonis: „Darbuotojų teises gali užtikrinti socialinis dialogas su darbdaviais“

Kaip užtikrinti darbuotojų teises? Kaip sustiprinti profesinių sąjungų vaidmenį valstybės gyvenime? Atsakymų į šiuos ir kitus aktualius darbuotojams klausimus ieškojo teisingumo ministras Juozas Bernatonis ir profesinės sąjungos „Solidarumas“ atstovai.
Susitikimo metu taip pat kalbėta apie darbuotojams ir jų teises ginančioms profesinėms sąjungoms aktualius klausimus – darbdavių nenorą konsultuotis su profsąjungomis sprendžiant darbuotojams rūpimas problemas, darbdavių nenorą plėtoti socialinį dialogą su profsąjungomis. J. Bernatonis pažymėjo, kad socialinis dialogas yra svarbus, siekiant užtikrinti darbuotojų teises, todėl būtina ieškoti sprendimų, kurie skatintų tokio dialogo vystymąsi įmonių ir įstaigų gyvenime.
Ministras profsąjungų atstovams papasakojo, kad šių metų vasarą teisingumo ministerijai pavaldus Kalėjimų departamentas su Ikiteisminio tyrimo įstaigų profesine sąjunga pasirašė bausmių vykdymo sistemos šakos kolektyvinę sutartį.
„Ši sutartis įrodo, kad įmanomas efektyvus ir konstruktyvus abipusis bendradarbiavimas tarp pareigūnų interesus atstovaujančių profsąjungų ir valstybės institucijų. Iš šio gražaus bendradarbiavimo galėtų pasimokyti ir kitos valstybinės institucijos, ir privatus verslas. Kalėjimų departamento. Pagal šiandienos išgales Teisingumo ministerija siekia, kad gerėtų bausmių vykdymo sistemoje dirbančių pareigūnų darbo sąlygos ir socialinės garantijos. “, – sakė teisingumo ministras Juozas Bernatonis.
Sutartyje yra numatyta, kad Kalėjimų departamente ir jam pavaldžiose įstaigose, kuriose veikia profsąjungos, bus įsteigti du kolegialūs organai – Darbuotojų valdymo komitetas ir Derybų komitetas, į kuriuos bus paskirti administracijos ir profesinių sąjungų atstovai.
Darbuotojų valdymo komitetas aptars iškilusias su darbo sąlygomis ir socialinėmis garantijomis susijusias problemas, teiks rekomendacijas, pasiūlymus, išvadas darbdaviui ir profesinėms sąjungoms. Derybų komitetas spręs Darbuotojų valdymo komiteto suformuotus klausimus, kurių negali išspręsti Darbuotojų valdymo komitetas.
Sutartyje profsąjungos įsipareigojo su darbdaviu keistis informacija apie mikroklimatą bausmių vykdymo sistemos įstaigose, darbuotojų socialinių ir ekonominių teisių užtikrinimo lygį bei su tuo susijusias problemas, teikti pasiūlymus dėl teisės aktų, susijusių su darbuotojų socialinėmis ir ekonominėmis teisėmis, projektus.
Darbdavys įsipareigojo informuoti Darbuotojų valdymo komitetą apie planuojamus sprendimus dėl įkalinimo įstaigų struktūrinių pertvarkymų, darbuotojų skaičiaus mažinimo ir kitų esmi

Parašykite komentarą