Įvairenybės

Įvertinta, ar gamtinių dujų įmonės tenkina minimalius kokybės lygius

Siekiant užtikrinti nepertraukiamas, patikimas bei kokybiškas paslaugas vartotojams, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK) įvertino reguliuojamų gamtinių dujų įmonių – AB „Amber Grid“, AB „Energijos skirstymo operatorius“ AB „Achema“, AB agrofirma „Josvainiai“, UAB „Intergas“, UAB „Fortum Heat Lietuva“ – metinių teikiamų paslaugų ir kokybės lygių atitiktį nustatytiems minimaliems kokybės lygiams.

Atsižvelgiant į tai, kad dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ atsakomybės vidutinė neplanuotų gamtinių dujų tiekimo nutraukimų trukmė vienam vartotojui pailgėjo (šis rodiklis pablogėjo 27,44 proc.), bendrovei skirstymo veiklos investicijų grąžos norma 2019 m. bus mažinama 0,01 procentinio punkto. Kitų gamtinių dujų įmonių rodikliai išliko tokie patys ar keitėsi nežymiai, todėl joms investicijų grąžos norma nekoreguojama.

VKEKK minimalius kokybės lygius nustato konkrečiai kiekvienai įmonei prasidėjus naujam reguliavimo periodui ir kasmet vertina metinių kokybės lygių atitiktį: neplanuotų nutraukimų dėl operatoriaus atsakomybės skaičių ir vidutinę trukmę, vidutinį vienam vartotojui tenkančių nutraukimų skaičių, avarinės tarnybos atvykimą laiku, per numatytą terminą vartotojams išsiųstus atsakymus į paklausimus, taip pat dėl prisijungimo prie sistemų, laiku neprijungtų naujų vartotojų dalį.

Pranešimą paskelbė : Aistė Griškonytė, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

Parašykite komentarą