Studijos

KTU ekspertė apie pasaulinius universitetų QS reitingus: pandemijos kirčius padėjo atlaikyti reputacija ir technologijos

Lolita Jurkšienė, KTU Veiklos valdymo departamento direktorė

„QS World University Rankings“ paskelbė naujausius pasaulio aukštųjų mokyklų reitingo rezultatus. Nors bendras reitinguojamų pasaulio aukštųjų mokyklų sąrašas kasmet plečiasi, KTU išlaiko tvirtas pozicijas geriausių pasaulio reitingų sąraše, tačiau šiais metais reitinguose atsispindi ir pandemijos kirtis.

„QS World University Rankings“ (QS WUR) yra vienas plačiausiai žinomas pasaulio aukštųjų mokyklų reitingų, kuriame šiais metais iš viso buvo įvertinta daugiau kaip 1650 aukštųjų mokyklų, o iš jų net 1300 pateko į galutinį reitingo sąrašą. Šis sąrašas šiemet pasipildė net 145 naujais universitetais – tai vienas didžiausių reitingo naujokų skaičių pastaraisiais metais.

Kuomet bendras reitinguojamų universitetų sąrašas kasmet taip pastebimai ilgėja, net ir nežymus reitingo rezultatų augimas nuoširdžiai džiugina. Ne kartą esu minėjusi, kad tokios mažos šalies kaip Lietuva universitetui tvirtai laikyti pozicijas geriausiųjų pasaulio universitetų gretose nėra paprasta, tad net ir pozicijų stabilumą galime prilyginti nedideliam laimėjimui.

Lemia šeši kriterijai

Kaip ir kasmet, šiemet į tarptautinio reitingo sąrašus kartu su Kauno technologijos universitetu (KTU) patenka ir dar 3 universitetai iš Lietuvos, vienas jų reitinguose šiemet smuktelėjo žemyn.

„QS World University Rankings“ universitetus reitinguoja pagal šiuos, jau daugybę metų nekintančius šešis kriterijus: 

  • reputacija tarp akademinių partnerių („Academic reputation“, 40% įtaka galutiniam vertinimui)
  • reputacija tarp darbdavių („Employer reputation“, 10% įtaka galutiniam vertinimui)
  • studentų ir dėstytojų santykis („Faculty student“, 20% įtaka galutiniam vertinimui)
  • citavimų ir akademinio personalo skaičiaus santykis („Citations per faculty“, 20% įtaka galutiniam vertinimui)
  • užsienio akademinio personalo skaičius („International faculty“, 5% įtaka galutiniam vertinimui)
  • užsienio studentų skaičius („International students“, 5% įtaka galutiniam vertinimui).

Jau keletą metų geriausius rezultatus KTU pasiekia vertinant studentų ir dėstytojų santykį – pagal šį kriterijų KTU užima 472-ąją vietą pasaulyje. Tarp šešių šimtų geriausiųjų pasaulio universitetų KTU yra ir vertinant universiteto reputaciją, tiek tarp akademinių partnerių, tiek darbdavių tarpe.

Nežymus, tačiau teigiamas pokytis pastebimas ir vertinant tarptautinių studentų kriterijų. Vis dėlto, tarptautinių dėstytojų kriterijaus bendrasis įvertis šiek tiek sumažėjo. Šiuose kriterijuose Universitetas patenka į 601+ kategoriją, kartu su kitais septyniais šimtais geriausių pasaulio universitetų.

Tarptautiškumą gelbėjo technologijos

Apžvelgiant šių metų reitingų rezultatus ir vertinant pastarųjų metų KTU veiklos aplinkybes, kurias pastebimai koregavo pandemijos keliami iššūkiai, dar kartą norisi pabrėžti tarptautinio bendradarbiavimo svarbą. 

Reitingo rezultatams reikšmingą įtaką turi aukštosios mokyklos tarptautiškumo lygis – tarptautinių studentų, akademinių darbuotojų kiekis, tarptautinių publikacijų ir cituojamumo vertinimas, o visų svarbiausias – tarptautinių partnerių tinklas. 

Kai dėl pasaulinės COVID-19 pandemijos apribojimų kolegų bei studentų atvykimas iš kitų pasaulio šalių tapo sudėtingas ar, kai kuriais atvejais, net neįmanomas, natūralu, kad tiesiogiai šiuos skaičius vertinantys kriterijų įverčiai daugelyje pasaulio universitetų nustojo augti arba ėmė mažėti. 

Štai čia svarbus vaidmuo atiteko tarptautinei tinklaveikai – jei tarptautinių partnerysčių ryšiai yra pakankamai išvystyti, sumažėjusį ar visai sustojusį kitų šalių studentų ir akademikų atvykimą galėjo kompensuoti nuotoliniu bendravimu paremtų naujų projektų, bendrų publikacijų kūrimas ir plėtojimas.

Šiame kontekste nemažiau svarbu kalbėti ir apie aukštosios mokyklos įdirbį kuriant tokią institucijos reputaciją, kuri leistų užsienio studentams ir kolegoms pasitikėti institucija ir rinktis darbą, studijas, ar kompetencijų kėlimo alternatyvas nuotoliniu būdu. 

Ilgalaikio įdirbio dėka KTU pavyko ne tik išlaikyti, bet ir sustiprinti aukštosios mokyklos įvaizdį tarptautinėse rinkose. Būtent tai leido studentams bei akademiniam personalui iš viso pasaulio, susidūrusiems su kelionių ribojimais, drąsiai rinktis alternatyvias studijų, mokslo, darbo galimybes universitete nuotoliniu būdu. 

Šiuo atveju kalbame jau ne tik apie reitingų rezultatus – kalbame apie ilgamečių pastangų ir darbo dėka sukurtą ir išpuoselėtą KTU reputaciją, kuri padėjo įveikti pasaulinės pandemijos iššūkius.

Vertinimus gali keisti

Įsibėgėjus pirmiesiems pasaulinės pandemijos metams, atvirumą bei nusiteikimą galimiems pokyčiams demonstravo ir tarptautinių reitingų atstovai. 

Nors QS WUR metodologijoje, kuri QS pasauliniame reitinge nesikeičia jau daugiau nei 15 metų, pokyčių nebuvo ir pastaraisiais metais, reitingo atstovai oficialiuose pranešimuose jau yra užsiminę, kad užsitęsus esamai situacijai gali tekti keisti kai kurių kriterijų vertinimą, ypač tų, kurie tiesiogiai susiję su studentų bei akademinio personalo judėjimu. 

Pavyzdžiui, įvertinant sparčius skaitmenizacijos procesus ir jų metu sukurtas bei išplėtotas nuotolinio mokymosi ar darbo galimybes. 

Nors planuojama galimus metodologinius pokyčius inicijuoti tik vertinant universitetų veiklos procesų kaitą ilgalaikiu periodu, o pats QS pasaulinis reitingas ilgus metus buvo išskirtinai vertinamas būtent už metodologijos pastovumą, naujas požiūris į aukštųjų mokyklų reitingavimo procesus bei metodologijos pritaikymas šiandienos aplinkybėms jau labai laukiamas.

Pranešimą paskelbė: Mantas Lapinskas, Kauno technologijos universitetas

Parašykite komentarą