Verslas

Įsidarbinti žemės ir miškų ūkyje ukrainiečiai gali paprasčiau: užtenka paslaugų kvitų

Žemės ūkio ministerija praneša, kad žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas be darbo sutarčių gali teikti ir ukrainiečiai. Sezoninėms ir aukštos kvalifikacijos nereikalaujančioms paslaugoms teikti žmonės gali būti įdarbinti supaprastinta tvarka – naudojant žemės ūkio bei miškininkystės paslaugų kvitus.

Užsieniečiai, dėl karo pasitraukę iš Ukrainos, yra atleidžiami ir nuo pareigos įsigyti leidimą ir/ar sprendimą dėl užsieniečio darbo atitikties dirbti Lietuvoje, todėl juos įdarbinti ketinantys darbdaviai į Užimtumo tarnybą dėl leidimų dirbti ir/ar sprendimų dėl darbo atitikties išdavimo kreiptis neturi. Tai numato LR vidaus reikalų ministro įsakymas, kurį galima rasti čia.

Vienas paslaugų teikėjas turi teisę teikti žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas vienam paslaugų gavėjui ne ilgiau kaip 60 dienų. Jeigu paslaugų teikėjas žemės ūkio ir miškininkystės paslaugas teikia keliems paslaugų gavėjams, – ne ilgiau kaip 90 dienų per kalendorinius metus, sumuojant kiekvieną mėnesį teiktų žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų laiką dienomis, neatsižvelgiant į per dieną teiktų žemės ūkio ir miškininkystės paslaugų valandų skaičių.

Pagal žemės  ūkio  ir  miškininkystės paslaugų  kvitus galima teikti tik Vyriausybės nutarime nurodytame sąraše išvardintas paslaugas. Jų sąrašą galima rasti čia. Ši nuostata taikoma tiek Lietuvos piliečiams, tiek užsieniečiams.

Pranešimą paskelbė: Beata Bernadišienė, LR Žemės ūkio ministerija

Parašykite komentarą