Įvairenybės

Iš pareigų atleistas Švenčionių aplinkos apsaugos inspekcijos viršininkas

Atlikus tarnybinio nusižengimo tyrimą ir įvertinus tyrimo metu nustatytas aplinkybes, iš pareigų atleistas Aplinkos apsaugos departamento Vilniaus valdybos Švenčionių aplinkos apsaugos inspekcijos viršininkas.

Tarnybinė nuobauda – atleidimas iš pareigų – pareigūnui skirta už šiurkštų tarnybinį nusižengimą. Tyrimo metu nustatyta, kad pareigūnas savo veiksmais pažeidė Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų etikos taisykles, Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymą, Valstybės tarnybos įstatymą ir Departamento vidaus tvarką ir taip diskreditavo aplinkosaugininko ir institucijos autoritetą,

„Kokybiniai pokyčiai departamente – vienas pagrindinių mūsų tikslų. Mums svarbu stiprinti pareigūnų reputaciją, skatinti visuomenės pasitikėjimą aplinkos apsaugos sistema ir joje dirbančiais pareigūnais“, – pabrėžia  departamento direktorė Olga Vėbrienė.

Kad pokyčiai vyksta ir padėtis keičiasi į gera, o pareigūnai savo pareigas vykdo sąžiningai ir atsakingai, patvirtina ketvirtadienį Švenčionių rajone nuveikto darbo rezultatai.

Į reidą Švenčionių rajone rotacijos principu nuvykę Utenos valdybos Utenos gyvosios gamtos apsaugos inspekcijos pareigūnai sulaikė asmenį, Kretuono ežere iš medinės valties žvejojusį keturiais tinklais. Be to, pažeidėjo ūkiniame pastate buvo rasti dar du neteisėtai laikomi tinklai.

Už šiuos pažeidimus asmeniui surašytas protokolas, paimta valtis ir 6 tinklai. Reikia pažymėti, kad asmuo už analogišką veiką jau yra baustas šių metų birželį, todėl galimai neišvengs maksimalios baudos. 

Pranešimą paskelbė: Jurgita Jasiūnienė, Aplinkos apsaugos departamentas prie Aplinkos ministerijos

Parašykite komentarą