Verslas

„CITADELE BANKA“ GALĖS VYKDYTI KONCENTRACIJĄ

Konkurencijos taryba leido įmonei „Citadele Banka“ vykdyti koncentraciją įsigyjant 100 proc. bendrovės „UniCredit Leasing“ akcijų ir įgyjant vienvaldę pastarosios kontrolę.

Pranešimas apie ketinimą vykdyti koncentraciją gautas 2020 m. liepos 31 d. Įvertinusi su sandoriu susijusias aplinkybes, Konkurencijos taryba konstatavo, kad dėl numatomos vykdyti koncentracijos nebus sukurta ar sustiprinta dominuojanti padėtis, ar itin apribota konkurencija atitinkamose rinkose.

„Citadele Banka“ teikia banko paslaugas. Su bendrove susiję ūkio subjektai veikia banko, skolinimo ir lizingo paslaugų srityje, užsiima investicijų valdymo, pensijų fondų, investicinio tarpininkavimo ir gyvybės draudimo, nekilnojamojo turto valdymo, vystymo ir pardavimo bei kita veikla.

„UniCredit Leasing“ teikia lizingo ir skolinimo paslaugas, o su ja susijusios įmonės – ne gyvybės draudimo tarpininkavimo paslaugas.

Apie numatomą įvykdyti koncentraciją privaloma pranešti Konkurencijos tarybai ir gauti leidimą, jeigu koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų suminės bendrosios pajamos paskutiniais prieš koncentraciją ūkiniais metais yra didesnės negu 20 mln. Eur ir jeigu kiekvieno mažiausiai iš dviejų koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų bendrosios pajamos paskutiniais prieš koncentraciją ūkiniais metais yra didesnės negu 2 mln. Eur.

Pranešimą paskelbė: Konkurencijos tarybos Komunikacijos skyrius, Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

Parašykite komentarą