Verslas

„INVL BALTIC SEA GROWTH FUND“ GAVO LEIDIMĄ VYKDYTI KONCENTRACIJĄ

Konkurencijos taryba leido vykdyti koncentraciją investiciniam fondui „INVL Baltic Sea Growth Fund“ netiesiogiai per bendroves „BSGF Fortis“ ir „Montuja“ įsigyjant iki 100 proc. įmonės „Montuotojas“ akcijų ir perimant vienvaldę pastarosios kontrolę.

Pranešimas apie ketinimą vykdyti koncentraciją gautas 2019 m. kovo 15 d. Įvertinusi su sandoriu susijusias aplinkybes, Konkurencijos taryba konstatavo, kad dėl numatomos vykdyti koncentracijos nebus sukurta ar sustiprinta dominuojanti padėtis, ar itin apribota konkurencija atitinkamose rinkose.

Uždarojo tipo profesionaliems investuotojams skirtas privataus kapitalo investicinis fondas „INVL Baltic Sea Growth Fund“ ir su juo susiję ūkio subjektai teikia sveikatos priežiūros paslaugas, užsiima medicinos ir odontologijos prietaisų, instrumentų bei reikmenų gamyba, investicine veikla ir kt. 

Akcinė bendrovė „Montuotojas“ gamina ir montuoja plieninius įvairios paskirties statinius, technologines konstrukcijas bei įrenginius, talpyklas, taip pat montuoja šilumos tiekimo vamzdynus, užsiima apsauginės ir šilumos izoliacijos įrengimu. Su šia įmone susijusi bendrovė „Atida“ teikia pramoninės paskirties metalo konstrukcijų gamybos projektavimo paslaugas, o „Karbesta“ nuomoja turimą nekilnojamąjį turtą „Montuotojui“.

Apie numatomą įvykdyti koncentraciją privaloma pranešti Konkurencijos tarybai ir gauti leidimą, jeigu koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų suminės bendrosios pajamos Lietuvos Respublikoje paskutiniais prieš koncentraciją ūkiniais metais yra didesnės negu 20 mln. Eur ir jeigu kiekvieno mažiausiai iš dviejų koncentracijoje dalyvaujančių ūkio subjektų bendrosios pajamos paskutiniais prieš koncentraciją ūkiniais metais yra didesnės negu 2 mln. Eur.

Pranešimą paskelbė: Konkurencijos tarybos Komunikacijos skyrius, Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

Parašykite komentarą