Studijos

Inovacijų partnerystės žemės ūkyje efektyvumo vertinimas

Aleksandro Stulginskio universiteto mokslininkai prof. A.Maziliauskas, dr. J.Baranauskienė, dr. L.Taparauskienė, dr. R.Pakeltienė ir dokt. T.Kogabajevas,  įgyvendindami projektą „Inovacijų partnerystės  žemės ūkyje efektyvumo vertinimas“ pagal Žemės ūkio, maisto ūkio ir žuvininkystės 2015–2020 metų mokslinių tyrimų ir Taikomosios veiklos programą, parengė inovacijų partnerystės žemės ūkyje efektyvumo vertinimo metodiką, atliko jos praktinį patikrinimą ir Žemės ūkio ministerijai parengė rekomendacijas konkretiems tokios inovacijų partnerystės projektams vertinti.

Europos inovacijų partnerystė (toliau EIP) žemės ūkio srityje laikoma nauju bendradarbiavimo modeliu, pagal kurį tikimasi efektyvios tarpsektorinės ir tarpinstitucinės komunikacijos sprendžiant konkurencingumo ir tvaraus žemės ir miškų ūkio vystymosi, kurių pasekmė – išspręstos tvaraus sektorių vystymosi problemos ir įdiegtos inovacijos.

Inovacijų diegimas Lietuvos ūkininkų ūkiuose nėra naujovė – Kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonė „Bendradarbiavimas“ pagal veiklos sritį „Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti“ skirta konkrečioms ūkininkams iškilusioms problemoms spręsti, diegti inovacijas, kurios svarbios siekiant kurti ir diegti į rinką konkurencingus žemės ūkio produktus.

Aleksandro Stulginskio universiteto mokslininkų įgyvendinamo projekto metu buvo identifikuoti inovacijų partnerystės efektyvumui žemės ūkyje įtakos turintys veiksniai, parengta inovacijų partnerystės žemės ūkyje efektyvumo vertinimo metodika bei sudaryta metodika patikrinta atliekant Lietuvoje veikiančių EIP veiklos grupių efektyvumo vertinimą.

Projekto metu parengta metodika galės naudotis Žemės ūkio ministerijos ar Nacionalinės mokėjimo agentūros specialistai, vertindami  EIP veiklos grupių efektyvumą.

Pranešimą paskelbė : Laura Žemaitienė, Aleksandro Stulginskio universitetas

Parašykite komentarą