Studijos

In memoriam ANTANAS KMIELIAUSKAS (1932 03 08 – 2019 08 31)

Šeštadienį, eidamas 88-uosius metus, mirė LDS narys, tapytojas, skulptorius, Nacionalinės premijos laureatas, profesorius Antanas Kmieliauskas (1932 03 08 – 2019 08 31).

Velionis pašarvotaŠv. Petro ir Povilo bažnyčios šarvojimo salėje. Karstas išnešamas šiandien 15 val. Laidojamas Menininkų kalnelyje Antakalnio kapinėse.

Antanas Kmieliauskas gimė 1932 m. kovo 8 d. Butrimonyse, Alytaus r. 1939–1947 m. mokėsi Butrimonių pradžios mokykloje ir Jiezno gimnazijoje, 1947–1949 m. tęsė mokslus Butrimonių progimnazijoje. 1949–1951 m. mokėsi Kauno vidurinėje dailės mokykloje, kurią baigė aukso medaliu. 1951–1957 m. studijavo tapybą LTSR dailės institute (dabar – Vilniaus dailės akademija), 1962–1977 m. dėstė Vilniaus vaikų dailės mokykloje. Nuo 1977 m. dailės institute menininkas dėstė plastinę anatomiją, vėliau ir piešimą. 1994 m. jam buvo suteiktas profesoriaus vardas.

Tapytojas parodose dalyvavo nuo 1957 m., o 1975 m. įstojo į Lietuvos dailininkų sąjungą. A. Kmieliauskas buvo įvairiapusiškas menininkas, kuris pritaikydamas skirtingas medžiagas daugiausiai kūrė skulptūras, grafikos ir tapybos darbus. Per savo kūrybinį gyvenimą dailininkas nutapė apie 2000 kv. metrų freskų. Reikšmingiausios – Vilniaus universiteto 400 metų jubiliejaus proga nutapytos freskos rektoriaus auloje bei knygyne „Littera“.

A. Kmieliauskas taip pat yra nutapęs Rainių kančios koplyčios freskas, freską Vilniaus jėzuitų gimnazijoje, buvusiame planetariume, Lietuvos kooperatyvų sąjungoje. Dailininko tapytos freskos puošia Šv.Kazimiero bažnyčios altorių, Bistrampolio knygnešių koplyčią. Vilniuje yra pastatytos kelios jo skulptūros: Šv. Kristoforo skulptūra prie Mikalojaus bažnyčios, kunigo Broniaus Laurinavičiaus žūties vietoje, Vilniaus jėzuitų gimnazijos kieme, paminklas, skirtas 1979–1989 m. Sovietų Sąjungos ir Afganistano kare žuvusiems kariams iš Lietuvos.

1994 m. A. Kmieliauskas buvo įvertintas Nacionaline kultūros ir meno premija, 2007 m. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi, o 2016 m. už nuopelnus buvo pagerbtas Vilniaus miesto apdovanojimu – Šv. Kristoforo statulėle.

Lietuvos dailininkų sąjungos vardu reiškiame nuoširdžią užuojautą velionio giminaičiams, kolegoms bei visiems pažinojusiems dailininką.

Pranešimą paskelbė: Evelina Januškaitė, Lietuvos dailininkų sąjunga

Parašykite komentarą