Studijos

In memoriam ALDONA ONA KALITYTĖ

Restauratorės sūnėno prašymu dalinamės informacija apie dailininkės restauratorės Aldonos KALITYTĖS netektį. Galbūt kas nors pažinojote dailininkę ir norėsite su ja atsisveikinti.

Velionė pašarvota Širvintų laidojimo namuose (Ramybės g. 2, Širvintos).
Laidojama bus rytoj, sausio 18 d., Baltriškių kapinėse. Šv. mišios vyks 8 val. ryte Širvintose, išvažiuojama link kapinių 11 val.

Dailininkė Aldona Kalitytė gimė 1927 metais Zarasų rajono Melničynės kaime. Baigė Kauno dailės gimnaziją – molbertinę tapybą ir Vilniaus dailės institutą (dabar Akademija) – monumentaliąją tapybą. Įgijo molbertinės tapybos restauratorės specialybę P. Gudyno muziejinių vertybių restauravimo centre ir monumentaliosios tapybos restauravimo specialybę užsienyje. Pirmoji profesionali freskų restauratorė Lietuvoje.

Giliai suprasdama sieninės tapybos grožį ir vertę, ji nusprendė išgelbėti žūstančius ankstyvesnių epochų šedevrus. Po nesėkmingų kai kurių dailininkų bandymų „atnaujinti“ Vilniaus universiteto freskas, jų darbas paminklų apsaugos įstaigų buvo nutrauktas, – iškilo poreikis šį darbą dirbti kvalifikuotai. Tačiau respublikoje nebuvo nė vieno sieninės tapybos restauravimo specialisto. Dailininkė Aldona Kalitytė turėjusi monumentaliosios tapybos specialybę ir spėjusi sėkmingai įgyvendinti keletą savo kūrybinių darbų geriausiai tiko freskų restauravimo profesijai. Todėl kultūros ministerijos ji buvo pasiųsta mokytis restauruoti sieninę tapybą į Maskvą, Leningradą, Kijevą ir Kostromą. Du kartus stažavosi Lenkijoje, mokėsi ir dirbo Varšuvos, Krokuvos, Torunės, Gdansko meno akademijose ir dailės paminklų konservavimo dirbtuvėse. Tai leido dailininkei restauruoti freskas – šedevrus tokiuose įžymiuose statiniuose kaip Naugardo, Jaroslavlio, Kostromos cerkvėse, netoli Varšuvos esančiuose Vilanovo rūmuose, Maskvos Kremliuje.

Tačiau net 24 savo gyvenimo metus – pačius brandžiausius – Aldona Kalitytė šiam sunkiam, sveikatą alinančiam darbui atidavė prikelinėdama Lietuvos sieninės tapybos šedevrus. Dailininkei pavyko organizuoti Lietuvos kultūros paminklų monumentaliosios tapybos restauravimą. Aukščiausios kvalifikacijos, principinga dailininkė-restauratorė Aldona Kalitytė, nenuolaidžiaujanti administracijos reikalavimams forsuoti darbus, kartais net kokybės sąskaita, dažnai būdavo nesuprasta ir tapdavo nepageidautina. Tačiau tik jos pasišventimo šiam darbui dėka buvo išgelbėtas ne vienas dailės kūrinys. Ji dirbo Vilniaus universiteto ansamblio, Šv. Jono, Šv. Teresės, Bernardinų, Pranciškonų, Zapyškio bažnyčių, Pažaislio ansamblio, Kėdainių liuteronų kirchės, Kauno rotušės, Verkių rūmų ir kitų iškilių statinių monumentaliosios tapybos paieškų, tyrinėjimo, konservavimo ir restauravimo srityje. Jos rūpesčiu ir pastangomis buvo daryti pirmieji dažų, grunto, mūrų cheminiai tyrimai Kijevo, Maskvos, Varšuvos chemijos laboratorijose (vėliau panaši laboratorija buvo įkurta ir Vilniuje). Sieninei tapybai nudruskinti A. Kalitytė išradingai patobulino priemones, kurias perėmė tokios senos ir patyrusios Maskvos dirbtuvės.

Po įtemptos, neretai iki vidurnakčio trunkančios darbo dienos, jėgas grąžindavo ir atgaivindavo sielą laisvalaikiu tapomi portretai. Todėl dabar jos dirbtuvė ir butas pilnas nuotaikingų, gerų, gražių žmonių – gydytojų, architektų, inžinierių, vaikų, jaunuolių iš Lietuvos, saulėtos Italijos, Ispanijos, Indijos, Japonijos ar Amerikos. Tapydama švelnia pasteline technika, akvarele ir aliejumi, kiekviename kūrinyje stengėsi surasti ir išryškinti portretuojamojo fizinį grožį ir vidinio gėrio pradus, tiesiog tai idealizuodama. Dailininkė tik truputį apgailestauja, kad užbaigtieji kūriniai iškeliauja į savas šalis, į jiems skirtus namus, o dirbtuvėje pasilieka tik kai kurie jų kūrybiniai eskizai.

Dailininkei dovanotų gėlių puokštės pratęsia savo amžių sukurtuose natiurmortuose, o matyti kelionių vaizdai – peizažuose.

Lietuvos dailininkų sąjungos vardu reiškiame nuoširdžią užuojautą velionės giminaičiams, kolegoms bei visiems pažinojusiems dailininkę.

Pranešimą paskelbė: Evelina Januškaitė, Lietuvos dailininkų sąjunga

Parašykite komentarą