Politika ir teisė

Įkalinimo įstaigos bus iškeltos iš Vilniaus miesto centrinės dalies

Pagal Vyriausybės patvirtintą naująją Laisvės atėmimo vietų modernizavimo programą Teisingumo ministerija parengė teisės aktų projektus, leisiančius pradėti statyti Vilniaus pakraštyje naują tardymo izoliatorių-pataisos namus, į kurį bus perkelti Lukiškių tardymo izoliatoriuje laikomi suimtieji ir Vilniaus pataisos namų nuteistieji.
Siūloma, kad nauja laisvės atėmimo įstaiga būtų statoma viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės būdu. Planuojama, kad bendra šio 25-erių metų trukmės projekto vertė siektų iki 998 mln. litų, todėl minėto projekto įgyvendinimui dar reikės gauti Seimo sutikimą.
Kai bus priimtas atitinkamas Seimo nutarimas, Kalėjimų departamentas skelbs konkursą dėl privataus partnerio, turėsiančio įgyvendinti minėtą projektą, atrankos. Planuojama, kad naujuose Vilniaus tardymo izoliatoriuje-pataisos namuose galės kalėti iki 1620 suimtųjų ir nuteistųjų.
Bendrovė, laimėjusi viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės konkursą, turės atlikti naujos įkalinimo įstaigos projektavimo, statybos ir įrengimo darbus (tai gali trukti apie 3 metus). Pradėjus veikti naujai įkalinimo įstaigai, privatus sektorius dar 22 metus prižiūrės šį pastatą, teiks maitinimo ir skalbimo paslaugas suimtiesiems ir nuteistiesiems, rūpinsis elektroninių ir ryšių priemonių priežiūra ir aptarnavimu, nuteistųjų socialinėmis programomis, laisvalaikiu ir užimtumu.
Už šias paslaugas privačiam investuotojui valstybė 22 metus kasmet turės mokėti po maždaug 45,4 mln. litų partnerystės mokesčio, o pasibaigus projekto įgyvendinimui, visa privačiomis lėšomis sukurta infrastruktūra pereis valstybės nuosavybėn. Atliktos projekto galimybių studijos skaičiavimais, šis projekto įgyvendinimo būdas yra pigesnis negu pačiai valstybei pastatyti naują įkalinimo įstaigą, rūpintis jos priežiūra, nuteistųjų maitinimu ir kt. paslaugų teikimu. Dalis šio projekto sąnaudų bus padengiamos pardavus prestižinėse Vilniaus miesto vietose šiuo metu veikiančių įkalinimo įstaigų nekilnojamąjį turtą, įskaitant apie 10 ha ploto žemės sklypus.
Naujoje įkalinimo įstaigoje bus ne tik sukurtos tarptautinius standartus atitinkančios įkalintųjų laikymo sąlygos, bet, įdiegus modernias įstaigos apsaugos priemones ir nuteistuosius apgyvendinus kamerose, ženkliai padidės įstaigos personalo ir visuomenės saugumas bei pagerės darbuotojų darbo sąlygos. Skaičiuojama, kad pagerėjus nuteistųjų resocializacijai, sumažės ir pakartotinis nusikalstamumas, dėl ko bus generuojamos papildomos BVP pajamos (socialinė-ekonominė nauda).
Prieš 100 metų statytas Lukiškių tardymo-izoliatorius kalėjimas yra avarinės būklės, dėl prastų įkalinimo sąlygų sulaukiama daug tarptautinių organizacijų kritikos, nemažai šioje įstaigoje kalėjusių asmenų yra prisiteisę neturtinės žalos atlyginimą iš Lietuvos valstybės už jų netinkamomis sąlygomis laikymą minėtoje įstaigoje (vien 2013 m. šiam tikslui išmokėta 180 tūkst. litų).
Pažymėtina, kad šiuo metu Kalėjimų departamentas jau vykdo privataus partnerio atrankos procedūrą projektui, pagal kurį bausmes Lukiškių tardymo izoliatoriuje atliekantys nuteistieji bus perkelti į Pravieniškėse planuojamą pastatyti naują kalėjimą.

Parašykite komentarą