Politika ir teisė

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pataisomis siūloma skatinti vaiko globą šeimoje

Finansų ministras Rimantas Šadžius parlamentui pristatė Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pataisas (projektas Nr. XIIP-1099), kuriomis siekiama skatinti vaiko globą šeimoje bei užtikrinti nuoseklų gyventojų pajamų mokesčio lengvatų taikymą nuolatiniams Lietuvos gyventojams ne tik įvaikinusiems vaikus, bet ir tiems, kurie nuolat globoja vaikus šeimoje. Taip pat numatoma patikslinti įstatymo nuostatas dėl finansinės priemonės ir ne nuosavybės vertybinių popierių sąvokų, gyventojų pajamų priskyrimo neapmokestinamosioms pajamoms ir B klasės pajamoms.

Pagal teikiamas pataisas globotinių, iki 18 metų ir vyresnių neįgaliųjų globotinių, kuriems nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) šeimoje, pilnamečių asmenų, kuriems iki pilnametystės buvo nustatyta nuolatinė globa (rūpyba) šeimoje, kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, naudai sumokėtos gyvybės draudimo įmokos pagal gyvybės draudimo sutartis ir pensijų įmokos į pensijų fondus būtų išlaidos, mažinančios globėjo (rūpintojo) apmokestinamąsias pajamas.

Kaip pažymima dokumento aiškinamajame rašte, priėmus šias pataisas globėjams ir rūpintojams bus suteikta galimybė susimažinti mokėtiną pajamų išlaidomis ne tik tais atvejais, kai jo globotinis nėra mokesčio mokėtojas arba neturi galimybių pasinaudoti teise iš pajamų atimti sumokėtas už profesinį mokymą ar studijas, bet ir tais atvejais, kai globėjas (rūpintojas) sumokės gyvybės draudimo įmokas ir (ar) pensijų įmokas savo globotinių naudai.

Už įstatymo pataisas po pateikimo balsavo 61 Seimo narys, prieš balsavusių nebuvo, susilaikė 25 parlamentarai. Pritarus projektui po pateikimo, toliau jis bus svarstomas pagrindiniu paskirtame Biudžeto ir finansų komitete. Preliminari projekto svarstymo Seimo posėdyje data – lapkričio 21 d.

Parašykite komentarą