Politika ir teisė

Europos Parlamentas siekia privalomos prekių kilmės nuorodos

Antradienį Europos Parlamentas pasiūlė sugriežtinti gaminių saugos ir rinkos priežiūros taisykles bei įpareigoti gamintojus nurodyti savo produkcijos kilmės šalį. Kartu EP nariai siekia griežtinti bausmes įmonėms, pardavinėjančioms nesaugius produktus.

Naujosios taisyklės galiotų visoms ES parduodamoms prekėms, išskyrus maisto produktus ir vaistus, kuriems taikomi kiti teisės aktai.

Šiuo metu dešimtadalio valstybės institucijų tikrinamos produkcijos tikrojo gamintojo neįmanoma nustatyti. Europarlamentarų įsitikinimu, nuoroda į prekės kilmės valstybę padidintų produkcijos atsekamumą ir sustiprintų vartotojų apsaugą. Todėl antradienį jie pritarė siūlymui įpareigoti gamintojus nurodyti, kur pagaminta jų produkcija.

Europarlamentarų siūlymu produktų kilmės nuoroda būtų privaloma beveik visai ES parduodamai produkcijai, išskyrus maisto produktus ir vaistus. Jei prekė pagaminta ES, gamintojai arba importuotojai galės pasirinkti, ar rašyti tiesiog ES, ar konkrečią valstybę.

„Tai didelis žingsnis skaidresnės produktų tiekimo grandinės link ir gera naujiena vartotojams“, – pažymėjo EP pranešėja Christel Schaldemose (Socialistai ir demokratai, Danija). Ji apgailestavo, kad ES valstybėms vis dar nepavyko susitarti dėl bendros pozicijos, o tai neleido pradėti derybų dėl naujųjų taisyklių suderinimo.

Kartu europarlamentarai pasiūlė paspartinti nesaugių produktų išėmimą iš rinkos, atlikti vaikams patrauklių gaminių rizikos vertinimą ir sugriežtinti bausmes įmonėms, pardavinėjančioms nesaugius produktus. Už pakartotinius pažeidimus siūloma viešinti šias įmones ES lygiu. EP taip pat siekia sukurti europinę duomenų bazę apie sužalojimus, kuriuos patyrė vartotojai dėl nesaugių prekių.

„Šios taisyklės sukuria stiprią, suderintą ir rizika paremtą gaminių priežiūrą ES mastu. Geresnė priežiūra reiškia saugesnes prekes ES piliečiams“, – pažymėjo EP pranešėja Sirpa Pietikäinen (Europos liaudies partija, Suomija).

Taisyklėms dėl produktų saugos pritarė 485 EP narių, nepritarė 130, o susilaikė 27. Rinkos priežiūros taisyklėms pritarė 573 EP nariai, nepritarė 18, o susilaikė 52. Kadangi gegužės 25 d. vyks Europos Parlamento rinkimai, o šiuos teisės aktus dar reikės suderinti su ES Taryba, galutinį sprendimą dėl jų priims naujos sudėties Parlamentas.

Profesines pensijas bus lengviau perkelti į kitą ES šalį

Jei pensijos sulauksite ne Lietuvoje, o kitoje ES šalyje, jūsų uždirbta papildoma pensija bus perkelta ten, kur gyvensite. Ir priešingai – jei užsienyje kaupsite papildomą profesinę pensiją, o senatvėje nutarsite sugrįžti į Lietuvą, jūsų teisė į sąžiningai uždirbtas socialines garantijas bus perkelta čia. Tokiam sprendimui antradienį pritarė Europos Parlamentas. Jis ypač aktualus dirbantiems tose ES šalyse, kur populiarūs profesinių pensijų fondai.

Kai ši direktyva įsigalios, profesinė pensija, kurią papildomai kaupė pats darbuotojas arba jo darbdavys, pasieks žmogų bet kurioje ES šalyje. Tuo tarpu teisę perkelti pagrindinę valstybinę pensiją į kitą ES šalį Europos Parlamentas nustatė jau anksčiau. Europarlamentarai pasiekė, kad teisę perkelti savo profesinę pensiją darbuotojas įgytų vėliausiai po trejų metų įnašų į papildomos pensijos fondą (valstybės galės nustatyti ir trumpesnį laikotarpį). Ji galios tiek persikeliantiems gyventi, tiek važinėjantiems dirbti į užsienį.

„Naujosios taisyklės pagerina daugelio darbuotojų teises, palengvina laisvą darbuotojų judėjimą ir sustiprina socialinę Europą“, – pabrėžė  šį dokumentą kuravusi europarlamentarė iš Olandijos Ria Oomen-Ruijten (Europos liaudies partija). Pasak jos, toks sprendimas būtinas, didėjant pensininkų skaičiui ir siekiant užtikrinti jiems orią senatvę.

Ši direktyva jau neformaliai suderinta su ES Taryba. Šalys turės perkelti jos reikalavimus į savo teisę per ketverius metus.

Parašykite komentarą