Įvairenybės

Europos Komisijos misija teigiamai įvertino Astravo atominės elektrinės streso testus: kodėl tai yra gerai?

Astravo atominės elektrinės projektas Lietuvoje jau keletą metų išlieka viena jautriausių temų, o laikui bėgant šis klausimas greičiausiai taps dar aktualesnis. Beje, šią temą gvildena ir Europos Komisija, kuri išanalizavo Astravo atominėje elektrinėje atliktus streso testus ir priėjo prie bendros išvados, kad apskritai paėmus elektrinė atitinka visas tarptautinės saugos normas.

Lietuvos valdininkai ir politikai nevienareikšmiškai reagavo į gegužės pradžioje paskelbtus tikrinimo rezultatus, tačiau vargu ar kas gali pasakyti, kad šis darbas buvo atliekamas dėl paukščiuko. Pasak ENSREG misijos atstovų – būtent jie atsako už atominės energetikos saugumą ES – buvo išanalizuota itin daug medžiagos. Taip pat dirbant vietoje, pačioje elektrinės aikštelėje, esančioje Gardino srityje.

Po avarijos Fukušimos AS, įvykusios 2011 metais, ES ėmė vaidinti svarbiausią vaidmenį  pasaulyje kompleksiškai vertinant riziką ir saugos užtikrinimo lygį (atliekant streso testus) atominėse elektrinėse, vertinant jų atsparumą Fukušimos tipo incidentams. Pateikus galutinius ES streso testų rezultatus identifikuoti techniniai duomenys, kurie svarbūs gerinti saugai visų dalyvaujančių šalių – ES ir jos kaimynų objektuose.

„Tai nebuvo lengvas darbas. Išvadas ruošė 17 skirtingų pasaulio šalių specialistų“, – Briuselyje pasakojo ENSREG misijos atstovė Marta Ziakova.

Pagrindinis pranešėjas buvo misijos vadovas britas Mark Foy.

„Daugiausia dėmesio buvo skiriama ekstremalioms gamtinėms situacijoms, technogeninėms avarijoms. Per trumpą laiką buvo labai daug nuveikta. Apdorota per 460 klausimų. To nebuvo nė viename streso teste, atliktame kitose pasaulio šalyse“, – sakė Mark Foy, pabrėždamas, jog visam darbui atlikti buvo skirtas minimalus terminas.

„Visos streso testų metodikos – analogiškos, tokios pat, kaip ir kitais panašiais atvejais. Misija atskleidė daug gerosios praktikos pavyzdžių. Tai technologija. Pasyviosios apsaugos sistemos. Gerai. Stipru. Saugu“, – sakė ekspertas, pažymėdamas, kad pateiktos rekomendacijos yra normali praktika. „Nacionalinė Baltarusijos ataskaita atitinka reikalavimus, keliamus atliekamiems streso testams. Mes manome, kad buvo pateikti visa apimantys duomenys visais reikiamais klausimais. Darbas vyko itin geranoriškoje ir atviroje aplinkoje“, – pridūrė jis.

Tikrinimą atliko septyniolikos ES narių bei šalių, kurios nėra ES narės, ekspertų grupė laikantis teisingo branduolinių ir nebranduolinių šalių atstovų balanso. Grupėje buvo 2 Europos Komisijos nariai ir 3 stebėtojai.

„Nacionalinis Baltarusijos Respublikos pranešimas atitinka streso testams keliamus Europos reikalavimus. Partnerių tikrinimo grupės pranešimas apskritai imant teigiamas. Jame minimos įvairios gerosios projekto pusės ir kartu pateikiamos potencialaus tolesnio gerinimo rekomendacijos, kurių pageidauta Baltarusijos Respublikoje atliktų tikrinimų metu, siekiant nuolat gerinti saugą. Partnerystės tikrinimo komisija rekomenduoja, kad Baltarusijos atominės energijos priežiūros tarnyba, laikydamasi „intelektinės nuosavybės“ principo, privalo pagal Partnerystės tikrinimo grupės ataskaitos rekomendacijas imtis reikiamų priemonių saugumui didinti, vėliau įtraukti šias priemones į Nacionalinį veiksmų planą, kuriame numatytos priemonės ir atitinkami saugumo gerinimo planai“, – rašoma bendrame ENSREG ir Baltarusijos federalinės atominės energetikos priežiūros tarnybos pranešime spaudai, pateiktame apibendrinus tikrinimo išvadas. 

Lietuvai tai gera naujiena, atsakymas į daugelį klausimų. Tikrai būtų neramu, jei išvadoje būtų patvirtintas elektrinės keliamas pavojus. Kadangi tikrinimas vyko kaimyninės šalies laisva valia, esant kitokio pobūdžio išvadoms paveikti statybos eigą vargu ar būtų įmanoma.

Beje, pateiktos rekomendacijos – irgi svarbi Europos Komisijos specialistų išvadų dalis. Apie jas – kitose publikacijose.

———–

Skelbiant Baltarusijos atominės elektrinės streso testų peržiūros rezultatus Briuselyje savaitraščio „Litovskij kurjer“ korespondentas buvo vienintelis Lietuvos žiniasklaidos atstovas. Gauta informacija skelbiama savaitraščio puslapiuose ir leidinio tinklalapyje.

Pranešimą paskelbė: MSol&Com komanda, UAB MSol&Com

Parašykite komentarą