Įvairenybės

ENSREG susitikime pareikalauta stabdyti Baltarusijos AE 1-ojo energijos bloko paleidimo darbus ir spręsti branduolinės saugos klausimus

Lapkričio 9−10 d. vyko eilinis Europos branduolinę saugą reguliuojančių institucijų grupės (ENSREG) susitikimas, kuriame aptarta ir Baltarusijos AE streso testų ataskaitos priemonių plano peržiūros eiga.

„Visų Europos Sąjungos šalių interesu turi būti sėkmingai užbaigta Baltarusijos streso testų ataskaitos veiksmų plano peržiūra ir visų ekspertų pateiktų rekomendacijų įgyvendinimas“, − susitikimo metu pabrėžė Valstybinės atominės energetikos saugos inspekcijos viršininkas Michailas Demčenka.

Baltarusija, dalyvaujanti streso testų ataskaitos veiksmų plano peržiūroje ir toliau teigia, kad atlikti Baltarusijos AE streso testai neidentifikavo jokių projekto saugos trūkumų. Manome, kad toks požiūris yra neatsakingas ir netoleruotinas.

2020 m. lapkričio 3 d. Baltarusija viešai paskelbė apie 1-ojo branduolinės elektrinės energijos bloko energetinį paleidimą, kurio metu blokas buvo prijungtas prie elektros tinklų ir pradėta gaminti elektra. Lapkričio 8 d. dėl gedimų elektros matavimo sistemoje blokas buvo sustabdytas. Šie įvykiai parodo, kad Baltarusijos institucijoms saugos užtikrinimas nėra pirmas prioritetas.

Vykstant tarptautinei Baltarusijos AE streso testų ataskaitos veiksmų plano peržiūrai, vėluodama daugiau kaip mėnesį nuo pirminių suderintų terminų pateikti informaciją, Baltarusija ekspertams pateikė atsakymus tik į vieną iš keturių suformuluotų klausimų blokų. Atsakymai nepateikti pagal tris klausimų blokus, įskaitant ir Lietuvos suformuluotus klausimus.

„Dar kartą paraginome ENSREG narius nuosekliai reikalauti, kad būtų operatyviai pateikti atsakymai į visus iškeltus saugos užtikrinimo klausimus“, – kalbėjo M. Demčenka.

Preliminarus pateiktų atsakymų turinio vertinimas parodė, kad tikimybinis seisminių įvykių poveikio vertinimas nėra užbaigtas. Taip pat nėra atliktas visų konstrukcijų sistemų ir komponentų atsparumo projektiniam ar už jį stipresniam žemės drebėjimui saugos pagrindimas, kuris pademonstruotų jiems priskirtų saugos funkcijų atlikimą ir, kas svarbiausia, nėra įgyvendintos konkrečios saugos gerinimo priemonės, nukreiptos sustiprinti Baltarusijos AE projekto atsparumą ekstremaliems seisminiams įvykiams.

Tarptautinė ekspertų peržiūros komanda rekomendavo atnaujinti gaisro gesinimo sistemą, kuri yra neatspari seisminiams įvykiams. Iš pateiktos informacijos matyti, kad Baltarusija nesirengia šioje srityje įgyvendinti jokių saugos gerinimo priemonių. Rekomendacija, kad išvengti sunkiųjų avarijų, kai reaktorius yra sustabdytas ir jo viršutinis dangtis yra nuimtas, kuomet prarandamas išorinis ir avarinis elektros tiekimas blokui, taip pat neįgyvendinta. Baltarusija taip pat neplanuoja įrengti papildomo vandens siurblio, kuris būtų reikalingas sunkiosioms avarijoms valdyti.

Atsižvelgus į tai, kad vengiama įgyvendinti streso testų rekomendacijas, o Baltarusijos AE yra arti ES sienos šalia tankiai apgyvendintų teritorijų, reikalaujame, kad visos rekomendacijos būtų įgyvendintos nedelsiant.

Nedelsiant – reikštų tai, kad 1-ojo branduolinės elektrinės energijos bloko paleidimas turi būti sustabdytas, kol neužbaigta streso testų veiksmų plano įgyvendinimo peržiūra ir visi saugos klausimai nėra išspręsti.

Pranešimą paskelbė: Asta Mensonė, Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija (VATESI)

Parašykite komentarą