Įvairenybės

Elektros ir gamtinių dujų įmonėms – papildomos paskatos įgyvendinti strateginius investicijų projektus

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), įgyvendindama Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl transeuropinės energetikos infrastruktūros gairių ir Energetikos reguliavimo institucijų bendradarbiavimo agentūros (ACER) rekomendacijas bei skatindama elektros ir gamtinių dujų įmones įgyvendinti didelės svarbos investicijų projektus, tarp jų ir Bendro intereso projektus, patvirtino Investicijų projektų papildomų reguliacinių paskatų ir rizikų vertinimo metodiką bei susijusių teisės aktų pakeitimus*.

Esminės nuostatos:

  • Įtvirtinta papildomų reguliacinių paskatų skyrimo tvarka elektros energetikos ir gamtinių dujų įmonėms, kurių kainos yra reguliuojamos, ir kurios patiria didesnes rizikas įgyvendindamos Bendro intereso projektus ar kitus savo apimtimi ir teikiamomis socialinėmis–ekonominėmis naudomis jiems praktiškai prilygstančius projektus.
  • Reglamentuotos papildomos reguliavimo paskatos, t .y. numatyta, kad jas sudaro reguliavimo rizikos mažinimo priemonės ir (arba) finansinio atlygio schemos, kuriomis siekiama motyvuoti projektų rengėjus imtis tam tikrų veiksmų (pvz., lankstesnės kainodaros nuostatos dėl patirtų sąnaudų kompensavimo, didesnės investicijų grąžos nustatymas).
  • Pagal įtvirtintą procedūrą kiekvienam projektui papildomas skatinimas bus suteikiamas atskiru VERT sprendimu, atlikus rizikos vertinimą.

Šis VERT sprendimas leis sudaryti palankesnes sąlygas projektų rengėjams sėkmingai ir laiku įgyvendinti pagrindinius strateginius projektus, t. y. Bendro intereso projektus ar kitus projektus.

* Investicijų projektų papildomų reguliacinių paskatų ir rizikų vertinimo metodika;
Gamtinių dujų įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo pakeitimas;
– Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodikos pakeitimas;
– Valstybės reguliuojamos gamtinių dujų perdavimo veiklos pajamų ir kainų nustatymo metodikos pakeitimas;
– Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos pakeitimas;
– Elektros energetikos įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo pakeitimas.

Pranešimą paskelbė: Aistė Griškonytė, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba

Parašykite komentarą