Studijos

Elektrochemijos mokslo smaigalyje – mokslininkas iš Lietuvos

Cheminės reakcijos, kuriose dalyvauja kompleksiniai metalų junginiai, aptinkamos tiek gyvojoje gamtoje, tiek žmogaus vykdomoje gamyboje. Pastarajai priskiriami ir įvairūs taikomosios elektrochemijos procesai. Pavyzdžiui, metalinių dangų nusodinimas ant įvairių gaminių, siekiant juos apsaugoti nuo korozijos. Moksliniais tyrimais patvirtinta, kad dekoratyvias ir išorės poveikiams atsparias dangas galima suformuoti taikant kompleksinių metalo junginių tirpalų elektrolizės metodą.

Fizinių ir technologijos mokslų centro (FTMC) mokslininkas prof. habil. dr. Arvydas Survila šios srities tyrimus pristato savo monografijoje Electrochemistry of Metal Complexes (2015). Joje nagrinėjami elektrocheminių metalizacijos procesų, vykstančių kompleksinių junginių tirpaluose, teoriniai dėsningumai ir jų praktiniai aspektai.

Mokslininkas nuosekliai tyrė visas pagrindines metalizacijos stadijas: virsmus tirpalo fazėje, chemiškai sąveikaujančių dalelių judėjimą, kompleksų elektrocheminę redukciją. Profesoriui pavyko atskleisti šių etapų ypatumus ir jų sąryšius, pasiūlyti optimalių eksperimentinių duomenų analizės ir procesų mechanizmo nustatymo metodų.

Monografijoje prof. A. Survila ne tik pateikia pagrindines metalų kompleksų elektrochemijos žinias, bet ir aptaria kitas susijusias temas: savaiminį pusiau laidaus metalų oksidų sluoksnio susidarymą, srovės osciliacijų kilmę, vandenilio evoliucijos ypatumus. Daug dėmesio skiriama ir kompiuterinio modeliavimo taikymo metalų kompleksų elektrochemijoje galimybėms.

Ši knyga pateikiama kaip mokomoji priemonė Vilniaus universiteto studentams. Kai kurios joje dėstomos žinios pravers jaunesnių kursų studentams, besimokantiems chemijos pagrindų, o kai kurios bus naudingos ir elektrochemijos profesionalams. Anglų kalba išleista monografija jau rado vietą ne tik Lietuvos, bet ir kituose Europos universitetuose, netgi tokiame tolimame krašte kaip Australija.

Knygoje prof. A. Survila remiasi ir kartu su kolegomis FTMC vykdytų teorinių ir laboratorinių tyrimų duomenimis. Jo nuopelnai plėtojant elektrochemijos sritį ir rengiant šios srities mokslininkus neabejotini. 2014 m. FTMC vadovybė šiam mokslininkui įteikė apdovanojimą „Už gyvenimo nuopelnus“. Prof. A. Survila taip pat buvo nominuotas 2017 m. Lietuvos mokslo premijai už minėtą monografiją.

Pranešimą paskelbė : Karolina Derbutaitė, UAB „Vox vera”

Parašykite komentarą