Verslas

Ekonomikos ir inovacijų ministerijai – prestižinis apdovanojimas

Šiandien vykusiame investuotojų renginyje „Baltic Investors Forum“ Ekonomikos ir inovacijų ministerijai įteiktas apdovanojimas už Metų sprendimą verslo aplinkai gerinti – priemonių paketą, skirtą stambioms vietos ir užsienio kapitalo investicijoms pritraukti, vadinamąjį Žaliąjį koridorių. Tai iniciatyva, kuria siekiama skatinti naujų darbo vietų kūrimą, mažinti administracinę naštą verslui ir suteikti konkurencingesnes mokestines paskatas.

„Labai džiugu, kad verslas, stambiausi investuotojai įvertina ministerijos jau anksčiau įgyvendintas ir dabar teikiamas iniciatyvas. Žaliasis koridorius yra puikus pavyzdys, kai skirtingos partijos gali priimti ir įgyvendinti sprendimus, kurie naudingi verslui, ekonomikai ir visiems žmonėms. Šio projekto tikslas – pritraukti daug darbo vietų sukuriančias ir stambius investicinius projektus įgyvendinančias įmones. Būtent šie investicijų reguliavimo pakeitimai per 5 metus leis sukurti apie 2000 naujų darbo vietų ir prisidės prie tolygaus Lietuvos augimo“, – sakė apdovanojimą atsiėmusi ekonomikos ir inovacijų ministrė A. Armonaitė.

Ekonomikos ir inovacijų ministerijos parengtas Žaliasis koridorius numato, kad verslui, investuojančiam ne mažiau nei 20 mln. eurų į ilgalaikį kapitalą ir įsipareigojančiam sukurti ne mažiau kaip 150 naujų darbo vietų, suteikiamas stambaus projekto statusas, leidžiantis kur kas lengviau ir greičiau įsikurti. Kartu suteikiamas ir valstybei svarbaus projekto statusas bei iki 20 metų laikotarpiu taikomas 0 proc. pelno mokesčio tarifas.

Siekiant paskatinti tolygų šalies ekonominį augimą ir stambių projektų vystymą už sostinės ribų, investuotojams kuriantis Vilniuje numatyti aukštesni rodikliai – investuoti 30 mln. eurų ir sukurti 200 darbo vietų.

Įgyvendinant Žaliojo koridoriaus priemonių paketą, pernai metų viduryje Seimas priėmė Investicijų įstatymo, Įstatymo dėl užsieniečių teisinės padėties, Teritorijų planavimo įstatymo, Užimtumo įstatymo, Žemės įstatymo, Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo ir Pelno mokesčio įstatymo pataisas.

„Baltic „Investors Forum” – tai asociacijos „Investors‘ Forum“ renginys, kuriame aptariamos ilgalaikės pasaulinės strategijos ir verslui aktualios temos. „Investors‘ Forum“ yra 1999 m. įkurta verslo asociacija, jungianti stambiausius ir aktyviausius investuotojus į Lietuvos ekonomiką, šiuo metu asociacija vienija 60 narių.

Pranešimą paskelbė: Justina Brazevičiūtė, Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija

Parašykite komentarą