Teisėsauga, kriminalai

Didžioji dauguma NŽT gaunamų skundų – nepagrįsti

Nacionalinėje žemės tarnyboje (NŽT) sustiprinus teritorinių skyrių atliekamų funkcijų ir priimamų sprendimų kontrolę bei daugiau dėmesio skyrus korupcijos apraiškų prevencijai, NŽT centriniame padalinyje gaunamų skundų skaičius mažėja. 2018 metų I pusmetį buvo gauti 1 386 asmenų skundai, susiję su teritorinių padalinių veiksmais ar neveikimu, 2017 metų I pusmetį – 1 399, o 2016 metų I pusmetį – 1 604. Taigi, palyginus trejų metų duomenis, matyti akivaizdi skundų skaičiaus mažėjimo tendencija.

„Norėčiau atkreipti dėmesį, kad 2018 metų I pusmetį iš visų NŽT centriniame padalinyje gautų asmenų skundų net 86 proc. buvo nepagrįsti. Tai reiškia, kad išsamiai išnagrinėjus skundo esmę ir pateiktas aplinkybes, nustatoma, jog teritorinis skyrius priėmė teisingą sprendimą ar atliko teisingus veiksmus. Pagrįsti ar iš dalies pagrįsti skundai sudarė tik nedidelę dalį – 14 proc. (197), o įvairių visuomenei naudingų ir palankių sprendimų priimta tūkstančiai. Pavyzdžiui, NŽT teritoriniuose padaliniuose per pirmą šių metų pusmetį buvo parengta apie 270 tūkstančių įvairių administracinių aktų ir dokumentų (leidimų, sutikimų, sprendimų dėl nuosavybės teisių atkūrimo, pardavimo, nuomos kadastro duomenų nustatymo), o gauti skundai sudarė tik 0,5 proc. visų administruotų dokumentų“, – pabrėžė NŽT direktorius Laimonas Čiakas.

Anot Laimono Čiako, išanalizavus NŽT centriniame padalinyje gautų pagrįstų ir iš dalies pagrįstų skundų turinį ir pobūdį bei siekiant gerinti NŽT teikiamų administracinių paslaugų kokybę, atliktas NŽT teritorinių skyrių ir jų atliekamų funkcijų rizikos vertinimas. Atsižvelgiant į rezultatus, parengtas NŽT teritorinių skyrių priimamų sprendimų planinių patikrinimų planas, kurį įgyvendinant atliekamas NŽT teritorinių skyrių priimtų sprendimų teisėtumo įvertinimas bei imamasi aktyvių priemonių pažeidimų prevencijai vykdyti (metodinės pagalbos ir konsultacijų teikimas, mokymai NŽT darbuotojams) ir nustatytiems pažeidimams šalinti (priimtų sprendimų panaikinimas / pakeitimas, tarnybinės atsakomybės taikymas).

Pranešimą paskelbė: Aušrinė Lisauskienė, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

Parašykite komentarą