Teisėsauga, kriminalai

Dėl valstybinės žemės nuomos „Gariūnų“ verslo parkui


Reaguodama į 2021-03-23 LNK televizijos žinių reportažą apie paslaugų smulkiam ir vidutiniam verslui parką „Gariūnai“, Nacionalinė žemės tarnyba (NŽT) informuoja, kad:

1. NŽT privalėjo nutraukti valstybinės žemės nuomos sutartis su „Gariūnų“ teritorijoje veikiančiomis įmonėmis vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. balandžio 24 d. nutarimu Nr. 402 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. liepos 21 d. nutarimo Nr. 808 „Dėl valstybinės svarbos projekto“ pripažinimo netekusiu galios“, kadangi po šio nutarimo priėmimo, iki tol galiojusios nuomos sutartys neteko teisinio pagrindo, kuriuo vadovaujantis sutartys ir buvo sudarytos.

2019 m. derindama Ekonomikos ir inovacijų ministerijos inicijuotą Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo projektą, NŽT atkreipė dėmesį, kad panaikinus valstybinės svarbos projekto statusą, bus peržiūrėtos valstybinės žemės nuomos sutartys dėl tolesnio jų galiojimo.

NŽT Vilniaus miesto skyrius, išanalizavęs teisinę ir ekonominę aplinką, dar 2020 m. spalio 6 d. raštu įspėjo „Gariūnuose“ statinius valdančias tris įmones dėl nuomos sutarčių nutraukimo bei informavo apie galimybę išsinuomoti žemės sklypus, vadovaujantis Naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. kovo 9 d. nutarimu Nr. 260 „Dėl naudojamų kitos paskirties valstybinės žemės sklypų pardavimo ir nuomos“.

Valstybinės žemės nuomos sutartys nutrauktos su visomis (trimis) įmonėmis. Iš viso buvo nutrauktos penkios valstybinės žemės nuomos sutartys. Bendras nuomotos valstybinės žemės plotas sudarė 30,5 ha.

2. NŽT sprendimas nutraukti esamas žemės nuomos sutartis neturės jokios neigiamos įtakos eksploatuojant šioje teritorijoje esančius statinius – su visais statinių savininkais bus sudarytos naujos žemės nuomos sutartys. Tik taip bus išvengta susiklosčiusio teisinio neapibrėžtumo, o verslui užtikrintas tvarumas – naujas ilgalaikis žemės nuomos sutarčių teisinis pagrindas ir stabili šiuo metu šioje teritorijoje veikiančių įmonių veikla.

Dėl „Gariūnų“ teritorijoje stovinčių teisiškai registruotų ir savarankiškai funkcionuojančių statinių ar įrenginių (pagrindinio daikto) su priklausiniais (jeigu jų yra) eksploatavimo savininkai bendra tvarka turės kreiptis į NŽT su prašymais išnuomoti žemės sklypo dalis, reikalingas jų nuosavybės teise valdomiems statiniams eksploatuoti.

NŽT, išnuomodama ar perleisdama valstybinę žemę, vadovaujasi Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 9 straipsnio ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 260 patvirtintų taisyklių nuostatomis. Teisės aktuose yra įtvirtintos imperatyvios nuostatos, reikalaujančios, kad žemės sklypai (jų dalys) būtų formuojami ir išnuomojami (perleidžiami nuosavybėn, perduodami neatlygintinai naudotis) tik tokio dydžio, kurio reikia esamam statiniui ar įrenginiui eksploatuoti.

Žemės sklypų ar jų dalių dydžiai yra nustatomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. 3D-40 „Dėl Kitos paskirties valstybinės žemės sklypų, parduodamų ar išnuomojamų ne aukciono būdu, administravimo metodikos patvirtinimo“.

Taigi pažymėtina, kad žemės nuomos sutarčių nutraukimas, pasibaigus valstybinės svarbos projekto galiojimui, yra privalomas procedūrinis veiksmas, po kurio sudaromos naujos valstybinės žemės nuomos sutartys atsižvelgiant į galimus pasikeitusius teritorijos eksploatavimo poreikius ir užtikrinant darnios ir subalansuotos ekonomikos ir miestų plėtros reikalavimus, taip pat valstybės bei įvairių visuomenės grupių teisėtus interesus.

Pranešimą paskelbė: Aušrinė Lisauskienė, Nacionalinė žemės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

Rekomenduojame
 
Kaunas Hockey ledo ritulys
 
Kaip serviruoti stalą gimtadienio šventei?
 
Kuo metalinės tvoros pranašesnės?
 
Pastolių nuoma Kaune palankiomis sąlygomis
 
Įrankių nuoma Klaipėdoje ir kituose miestuose

Parašykite komentarą