Teisėsauga, kriminalai

Dėl notarų biurų darbo ir klientų aptarnavimo karantino laikotarpiu (2020 m. gruodžio 16 d. – 2021 m. sausio 31 d.)

– Notariniai veiksmai atliekami notaro biure, užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi, būtinos visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

– Notaro biure darbas, jei įmanoma (pvz., biure, kuriame veiklą vykdo daugiau nei vienas notaras), notaro(-ų) nuožiūra organizuojamas daliniu nuotoliniu būdu, dirbama rotacijos principu.

– Siekiant kontroliuoti klientų srautus notaro biure, klientai dėl notaro teikiamų paslaugų susisiekia iš anksto nuotoliniu būdu (telefonu ar elektroniniu paštu). Notarai priima tik iš anksto užsirašiusius klientus.

– Į notaro biurą sutartu laiku atvyksta tik notarinio veiksmo šalys be lydinčių asmenų. Lydintys asmenys dalyvauja tik esant objektyvioms aplinkybėms. Reikalavimai dėl atitinkamo paslaugos teikimo ploto ar vienu metu aptarnaujamų asmenų (šeimų/namų ūkių) skaičiaus, teikiant notarines paslaugas, netaikomi, tačiau turi būti laikomasi nustatytų asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo ir kt. reikalavimų.

– Priimami tik klientai, dėvintys nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną, išskyrus neįgalumą turinčius asmenis, kurie dėl savo sveikatos būklės veido kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei. Šie asmenys, esant galimybei, turėtų būti su veido skydeliu.

– Klientai turi laikytis asmens higienos (rankų higienos, kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo ir kt.). Notaro biure neaptarnaujami ir į notaro biuro patalpas neįleidžiami asmenys, turintys ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių (pvz., karščiavimas, sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).

– Kai asmenų judėjimo tarp savivaldybių ribojimo metu klientai dėl notarinių paslaugų į notaro biurą turi atvykti iš kitos savivaldybės, ir notarinio veiksmo atidėti dėl objektyviai pagrįstų priežasčių yra neįmanoma, notaras, kliento prašymu, pateikia elektroniniu paštu informaciją apie notarinio veiksmo vietą, datą ir laiką.

Pranešimą paskelbė: Aleksandras Matonis, Lietuvos notarų rūmai

Parašykite komentarą