Studijos

Darbą baigė pirmosios kadencijos Medijų taryba

Į paskutinį posėdį susirinko 2017 metais įkurta ir pirmąją kadenciją baigianti Medijų taryba. Jame apžvelgti svarbiausi per dvejus metus atlikti darbai, aptartos tolesnės tarybos veiklos gairės.

Per dvejus metus surengti 8 posėdžiai, kuriuose daugiausia tarybos narių dėmesio skirta pirmajam visuomenės informavimo politikos srities strateginiam dokumentui – Visuomenės informavimo politikos 2019–2022 metų strateginėms kryptims – nustatyti. Šios strateginės kryptys ir jų įgyvendinimo priemonių planas pritarus Medijų tarybai buvo patvirtinti kultūros ministro 2019 m. vasario 19 d. įsakymu.

Medijų tarybos iniciatyva nuo 2018 metų pradėti rengti kasmetiniai Medijų forumai, kuriuose siekiama sutelkti dėmesį į svarbesnes visuomenės informavimo srities aktualijas ar mažiau nagrinėtus klausimus.

Kultūros ministras Mindaugas Kvietkauskas padėkojo Medijų tarybos nariams už šį svarbų darbo etapą pasidžiaugdamas, kad per dvejus metus atvirai, objektyviai, profesionalų balsu svarstyti aktualūs klausimai, susiję ir su medijų ir informaciniu raštingumu, kurio mūsų visuomenėje vis dar labai trūksta. „Nuo medijų lygio, medijų laisvės, objektyvumo ir atsakomybės priklauso visuomenės demokratijos likimas. Medijų veiksnys ne tik Lietuvoje, bet ir demokratinėse Vakarų šalyse daugeliu atveju tikrai yra lemiamas. Tikiuosi, kad keičiant Visuomenės informavimo įstatymą Medijų taryba jame bus įvardyta kaip grandis, būtina formuoti ir įgyvendinti visuomenės informavimo politikos prievoles“, – kalbėjo ministras M. Kvietkauskas. Jo teigimu, prie Kultūros ministerijos veikiančios patariamosios tarybos suprantamos kaip kultūros politikos dalis.

Pagrindinis Medijų tarybos uždavinys – padėti Kultūros ministerijai formuoti ir įgyvendinti valstybės politiką visuomenės informavimo srityje. Medijų tarybą sudaro 20 narių.

Pirmosios kadencijos tarybos nariai:

Auksė Balčytienė – Vytauto Didžiojo universiteto Viešosios komunikacijos katedros profesorė (tarybos pirmininkė)
Aistė Žilinskienė – Interneto žiniasklaidos asociacijos pirmininkė (tarybos pirmininkės pavaduotoja)
Stasys Baublys – Regioninių televizijų asociacijos atstovas
Virginija Būdienė – Vilniaus politikos analizės instituto direktorė
Džina Donauskaitė – Lietuvos žurnalistikos centro direktorė
Monika Garbačiauskaitė-Budrienė – viešosios įstaigos „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“ generalinė direktorė
Neringa Jurčiukonytė – viešosios įstaigos „Nacionalinis socialinės integracijos institutas“ direktorė
Ignas Krasauskas – Garbingesnės žiniasklaidos iniciatyvos atstovas
Valdas Latoža – Lietuvos regioninių radijo stočių asociacijos atstovas
Mantas Martišius – Lietuvos radijo ir televizijos komisijos pirmininkas
Rasytė Navickienė – Nacionalinės rajonų ir miestų laikraščių leidėjų asociacijos direktorė
Audronė Nugaraitė – Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininko pavaduotoja
Donatas Puslys – Lietuvos žurnalistų draugijos atstovas
Gražina Ramanauskaitė – žurnalistų etikos inspektorė
Mindaugas Reinikis – asociacijos „Nacionalinė spauda“ pirmininkas
Gintaras Songaila – viešosios įstaigos „Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas“ direktorius
Viktoras Trofimišinas – Visuomenės informavimo etikos komisijos pirmininkas
Andrius Vaišnys – Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Žurnalistikos instituto profesorius
Gintaras Zdebskis – Lietuvos radijo ir televizijos asociacijos atstovas
Vaiva Žukienė – Lietuvos kabelinės televizijos asociacijos prezidentė 

Pranešimą paskelbė: Agnė Grinevičiūtė, Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

Parašykite komentarą