Teisėsauga, kriminalai

Dar glaudesnis bendradarbiavimas tarp Kultūros paveldo departamento ir Policijos departamento

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos ir Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Šios sutarties tikslas yra užtikrinti glaudesnį ir veiksmingesnį bendradarbiavimą kultūros paveldo apsaugos srityje, laiku užkertant kelią ir išvengiant neįkainojamų kultūros paveldo objektų netekčių. 

Sutartis buvo inicijuota turint omenyje nepalankias aplinkybes, kai dėl techninių galimybių ar informacijos trūkumo buvo prarandamas brangus laikas ir nesant žaibiškai reakcijai sunaikinamos ar prarandamos kultūros vertybės. Kaip vienas toks atvejis gali būti paminėti 2015 metais savavališkai vykdomi vieno iš Kauno tvirtovei priklausančių istorinių pastatų griovimo darbai. Į vietą nuvykęs Kultūros paveldo departamento vyresn. valst. inspektorius negalėjo darbų sustabdyti, dėl to buvo kviečiama policija. Kol buvo aiškinamasi situacija, buvo nugriauta dalis pastato. Tikėtina, kad griovimo darbus vykdę asmenys tikėjosi neefektyvių valstybės institucijų veiksmų ir buvo pasiruošę ignoruoti Kultūros paveldo departamento inspektorių teisėtus reikalavimus.

Tokie tyčiniai griovimo, niokojimo ar vandalizmo darbai žalojantys didelio masto kultūros vertybes yra ganėtinai reti. Glaudesnis institucijų bendradarbiavimas reikalingas ir užkardant, tiriant smulkesnius administracinius nusižengimus ir kitas nusikalstamas veiklas, dėl kurių kenčia kilnojamosios ir nekilnojamosios kultūros vertybės. Kultūros paveldo departamentas jau kuris laikas bendradarbiauja ir sėkmingai derina veiksmus su Policijos departamentu, tačiau sudaryta sutartis  atveria didesnes galimybes stiprinti institucinius gebėjimus veiksmingai kovoti su teisės pažeidimais. Ir galiausiai, sutartis užtikrins veiksmingą ir greitą keitimąsi informacija tarp dviejų sutartį pasirašiusių šalių.

„Pasirašyta bendradarbiavimo paveldo apsaugos srityje sutartis dar kartą parodė pareigūnų nepailstamą atsidavimą ne tik savo šalies piliečiams, bet ir jos praeičiai, istorijai, paveldui. Ši sutartis žymi jau ilgus metus trunkantį Kultūros paveldo departamento ir Policijos departamento bendradarbiavimą užtikrinant efektyvią paveldo apsaugą“, – teigia Kultūros paveldo departamento vyriausiasis valstybinis inspektorius  Robertas Motuzas.

Tarp kelių didelio jautrumo temų susijusių su policijos esminiu įsitraukimu į paveldo apsaugos stiprinimą galima paminėti dar ir keturračių naudojimą, važinėjant ir žalojant piliakalnius. Piliakalniai yra tautos istorijos ir praeities laikų liudytojai išsilaikę amžius, tačiau iš pirmo žvilgsnio tvirti paveldo objektai yra iš ties jautrūs erozijai ir žemės pažeidimams, o keturračių paliktos provėžos smarkiai skatina piliakalnių nykimo procesą, jau nekalbant apie nepagarbą protėviams. Sukontroliuoti piliakalnių apsaugą yra sudėtingas procesas reikalaujantis abiejų institucijų įsitraukimo ir efektyvių sprendimų paieškų.

Nuolatinio veiksmų derinimo ir bendradarbiavimo reikalauja nelegalių archeologinių objektų kasinėjimų ir plėšimų prevencija. Tokių kasinėjimų metų gali būti negrįžtamai pažeidžiamas kultūrinis sluoksnis ir sunaikinama galimybė atlikti efektyvius mokslinius tyrimus ateityje. Nelegalūs kasinėjimai yra susiję ir su kita skaudžia tema – nelegalia prekyba kultūros paveldo objektais internetu Lietuvoje ir už Lietuvos ribų. Vėlgi tokiu būtų gali būti negrįžtamai prarandamos Lietuvos istorijai ir tautai reikšmingos paveldo vertybės.

Visos šios probleminės sritys yra pagrindas ieškoti dar efektyvesnių sprendimo būdų stengiantis apsaugoti kilnojamąsias kultūros vertybes ir nekilnojamąjį kultūros paveldą. Dėl to Kultūros paveldo departamentas ir Policijos departamentas dabar derina bendradarbiavimo atmintinę, kuri bus pagrindas greitai informacijos kaitai ir sutrumpins reagavimo greitį sprendžiant kritines situacijas. Taip pat abiejų sričių specialistai planuoja derinti veiksmus, organizuoti mokymus ir pasitarimus tiek centriniu, tiek regioniniu lygiu.

Pranešimą paskelbė : Dovilė Bielevičiūtė, Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos

Parašykite komentarą