Transportas

Būtina atkreipti Vyriausybės dėmesį į galimą klaidą – drastiškai mažinamas finansavimas savivaldybių keliams

 Šiaulių miesto savivaldybėje ėmus atidžiau nagrinėti parengtą Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo 2020 metų sąmatos projektą paaiškėjo, kad numatyta drastiškai sumažinti vietinės reikšmės keliams skiriamų lėšų sumas. Maža to, finansavimas skirstomas neproporcingai, išskiriant du šalies didmiesčius. Šiaulių miesto meras Artūras Visockas dėl likusių savivaldybių interesų gynimo kreipėsi į Savivaldybių asociaciją.

Šiaulių miesto mero rašte Savivaldybių asociacijai akcentuojama, kad Savivaldybių vietinės reikšmės keliams 2020 metams skiriama mažiausia suma per pastaruosius 5 metus. Palyginti su 2019 metais, finansavimas sumažėjo daugiau kaip 40 procentų. Kelių infrastruktūros projektai dažniausiai savivaldybėse planuojami bent keletui metų į priekį, todėl valstybės dalies mažinimas užkraus didžiulę naštą daugelio savivaldybių biudžetams.

Tačiau tuo pačiu metu Susisiekimo ministerijai paliekama teisė skirti iš Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų kai kuriems tiksliniams Vilniaus ir Klaipėdos miestų projektams finansuoti.

Pasak Artūro Visocko, neaiški tokio prioritetinio finansavimo tvarka ir principai, o tai sudaro prielaidas netolygiam lėšų paskirstymui, didinami ekonominiai regionų skirtumai.

Prašome Lietuvos savivaldybių asociacijos ginti poziciją dėl proporcingo lėšų paskirstymo, siekiant, kad visos lėšos būtų skirstomos pagal Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų naudojimo tvarkos apraše numatytus principus ir jokiais kitais teisės aktais nebūtų nustatomos šios programos lėšų naudojimo išimtys atskiriems projektams, kaip yra padaryta šiuo metu. 

Jei 2020 metais nėra galimybių palaikyti bent jau panašų į 2019 metų finansavimo lygį vietinės reikšmės kelių ir gatvių tinklui, siūlome:

– atsisakyti finansavimo skyrimo projektams išimties tvarka taip, kaip numatyta LR 2020 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 13 straipsnio 7 dalyje, kur numatyta teisė, bet ne pareiga išimties tvarka iš programos skirti finansavimą

arba

– sąmatoje numatytą 2020 metais nenaudotiną sumą (kuri sudaro net 142 034 000 Eur, iš kurių 42 610 000 numatyta vietinės reikšmės kelių tinklui) prisiimti  tik valstybinės reikšmės kelių priežiūros apimtyje, atitinkamai padidinant finansavimą vietinės reikšmės kelių tinklui prižiūrėti“, – teigiama mero rašte.

Artūras Visockas įsitikinęs, kad prieš tokį finansavimo projektą turėtų pasisakyti visi savivaldybių merai, nes taip tyliai ruošiamas smūgis visai savivaldai – sumažėjusias kelių ir gatvių remonto apimtis pajustų visi gyventojai.

Pranešimą paskelbė: Vitalis Lebedis, Šiaulių miesto savivaldybė

Parašykite komentarą