Politika ir teisė

Britų karinių transporto priemonių rotacija „TRACTABLE“ pasiekė Lietuvą

Jungtinės Karalystės ambasadorius Lietuvoje Brian Olley šią savaitę lankėsi Šeštokuose, kur susitiko su šalyje viešinčiais britų kariais ir aplankė geležinkelio mainų punktą, kuriame 1435 mm pločio europinė vėžė pakeičiama 1520 mm pločio geležinkelio vėžę.

Šeštokuose ambasadorius Brian Olley susitiko su brigados vadovu Jo Chestnutt, vadovaujančiu JK logistinės paramos brigadai 104. Brigada, glaudžiai bendradarbiaudama su AB Lietuvos Geležinkeliai, perkrovė ginkluotų karinių transportų priemonių flotilę, įskaitant kovinius tankus Challenger 2, AS90 artilerinę ginkluotę ir pėstininkų kovos mašinas Warrior“ taip įgyvendindama logistinės operacijos „TRACTABLE“ etapą Lietuvoje. Viso proceso metu buvo intensyviai bendradarbiaujama su Lietuvos karinėmis pajėgomis ir civiliais.

Pasak ambasadorių lydėjusio JK gynybos atašė Lietuvai majoro Thomo O`Boy, ši karinių transporto priemonių flotilės rotacija suteikė išskirtinę galimybę išbandyti karinių pajėgų mobilumo situaciją Europoje, tuo pačiu demonstruojant  JK įsipareigojimus Lietuvos ir kitų NATO sąjungininkių kolektyvinei gynybai”. Majoras O’Boy pabrėžė, jog yra sužavėtas Lietuvos ir JK logistikos planuotojų stropumo ir profesionalumo.

TRACTABLE yra britų karinėse pajėgose vartojamas terminas identifikuoti kompleksišką, plataus masto ginkluotų karinių transporto priemonių perkėlimą jūra, sausuma, oru ir keliu iš Jungtinės Karalystės ir Vokietijos į NATO priešakinių pajėgų batalioną (angl. Enhanced Forward Presence Battalion), esantį Tapos mieste Estijoje.

JK ryšių palaikymo pareigūnai yra paskirti visoms šalims. Lietuvoje JK atstovauja leitenantas Ross Turner, kuris bendradarbiauja su Lietuvos gynybos personalu ir NATO pajėgų integravimo vienetu (angl. NATO Force Integration Unit).

Pranešimą paskelbė: – -, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos karalystės ambasada

Parašykite komentarą