Politika ir teisė

Bažnyčios lieka atviros asmeninei maldai, šv. Mišios vyks nedalyvaujant tikintiesiems

Šiandien, gruodžio 15 d., vyskupai kreipėsi į Lietuvos tikinčiuosius prieš artėjančias šv. Kalėdas. Atsižvelgiant į situacijos rimtumą ir karantino apribojimus nuo gruodžio 16 d. iki sausio 3 d. stabdomos viešos pamaldos Lietuvos bažnyčiose. Tikintieji raginami jungtis į šv. Mišias, transliuojamas per televiziją, radiją ar internetu. Laiške akcentuojama, kad „šiomis dienomis ypač svarbi mūsų vienybė, solidarumas ir pagarba vieni kitiems.“

Kreipdamiesi vyskupai rašo: „Suprantame, kad tai – labai nelengvas sprendimas. Vis dėlto jis neturi iš mūsų atimti Kalėdų džiaugsmo ir ramybės. Nors šiais metais Kalėdos yra išgyvenamos netikėtu būdu, tai mus vienija su Šventąja Šeima, kuri patyrė didelius išbandymus kelyje į Betliejų. Sunkumai neužtvėrė kelio džiaugsmui gimusiu pasaulio Išganytoju.“

Bažnyčios lieka atviros, kad tikintieji galėtų jose privačiai melstis, atlikti išpažintį ir priimti šv. Komuniją susitarę su kunigu. Iki šv. Kalėdų galima atvykti ir kalėdaičių. Kunigai budės bažnyčiose ar klebonijose ir priims tikinčiuosius. Laidotuvių šv. Mišios ar kitų sakramentų teikimas vyks tik artimiausių šeimos narių aplinkoje. Tikintieji kviečiami atnaujinti širdžių vienybę, kasdien 20 val. melsdamiesi malda: „Į tave, palaimintasis Juozapai, kreipiamės vargų spaudžiami“ skambant bažnyčių varpams.

Savo kreipimesi ganytojai sako: „Šios Kalėdos pakviečia mus savitu būdu skelbti Dievo garbę – konkrečiai pasirūpinti žmogaus gyvybe. Nebūtinai pažįstamo, bet vis dėlto labai konkretaus, esančio šalia mūsų. Pasaulį varginanti pandemija šiuo metu ypač palietė mūsų kraštą. Girdime gydytojų pagalbos šauksmą dėl padėties, itin sparčiai prie galimybių kraštutinės ribos stumiančios mūsų sveikatos apsaugos sistemą. Ši sistema nėra negyvas mechanizmas. Ją sudaro žmonės: gydytojai, slaugytojai ir visi, kurie rūpinasi ligoniais. Pagaliau – patys ligoniai ir jų artimieji…“

Visą kreipimąsi galima rasti tinklalapyje https://lvk.lcn.lt/naujienos/,435

Pranešimą paskelbė: Živilė Peluritienė, Vilniaus arkivyskupija

Parašykite komentarą