Įvairenybės

Baigtas AB „Energijos skirstymo operatorius“ patikrinimas dėl elektros energijos persiuntimo patikimumo ir paslaugų kokybės reikalavimų

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), atlikusi AB „Energijos skirstymo operatorius“ neplaninį patikrinimą už 2012 sausio mėn. – 2018 m. vasario mėn. laikotarpį, konstatavo, kad AB „Energijos skirstymo operatorius“ teikė Tarybai klaidingą informaciją, dėl to buvo nustatyti neteisingi elektros energijos persiuntimo patikimumo ir paslaugų kokybės rodikliai (SAIDI ir SAIFI).

Atitinkamai, bendrovė iki 2015 m. kovo mėn. nepagrįstai uždirbo didesnę investicijų grąžą  (viršpelnį)*. Todėl ši suma bus grąžinta vartotojams, mažinant skirstymo paslaugos pajamų lygį 2020 metams.

Tarybai atlikus patikrinimą, nagrinėjamu laikotarpiu iš sudarytos patikrinimo imties, kuri atspindėtų sezoniškumą ir duomenų tarp regionų palyginamumą, nustatyta, kad:

  • bendrovė 38 proc. neplaninių elektros energijos persiuntimo nutraukimų nepagrįstai priskyrė force majeure ir 44 proc. – nuo bendrovės nepriklausančioms priežastims;
  • 50 proc. atvejų neplaniniai atjungimai buvo nepagrįstai priskirti trumpiems atjungimams (iki 3 min.);
  • viršijant planinio elektros energijos atjungimo terminą (daugiau kaip 3 min.), beveik 100 proc. atvejų atjungimai nebuvo perkelti prie neplaninių atjungimų;
  • 40 proc. planinių atjungimų nebuvo užregistruoti informacinėje sistemoje, kartu tinkamai neinformuojant vartotojų, t. y. apie planinį elektros energijos tiekimo nutraukimą iki 2019-11-07 buvo privaloma informuoti vartotojus prieš 10 kalendorinių dienų iki tiekimo nutraukimo, po šios datos – ne vėliau kaip likus 5 kalendorinėms dienoms;
  • bendrovės informacinėse sistemose buvo netinkamai registruota dalis tiekimo nutraukimų (skiriasi trukmė ir kt.);
  • planinių elektros energijos persiuntimo nutraukimų 96 proc. atvejų bendrovė tinkamai informavo vartotojus.

Taryba, atsižvelgdama į atlikto patikrinimo rezultatus, numato tobulinti elektros energijos tiekimo paslaugų kokybę reglamentuojančių teisės aktų nuostatas, siekiant sukurti šių duomenų kontrolės ir stebėsenos sistemą.

* Elektros energijos persiuntimo patikimumo ir paslaugų kokybės reikalavimai yra įtvirtinti Elektros energetikos įstatyme ir Elektros energijos persiuntimo patikimumo ir paslaugų kokybės reikalavimuose. Taryba nustato elektros energijos persiuntimo patikimumo ir paslaugų kokybės reikalavimus ir kontroliuoja, kaip jų laikomasi. Kuo rodiklio reikšmė mažesnė, tuo elektros persiuntimo patikimumo lygis yra geresnis. Skaičiavimuose vertinami tik tie atvejai, kai elektros energijos persiuntimo nutraukimas įvyko dėl operatoriaus atsakomybei priskiriamų bei nenustatytų priežasčių. Nutraukimai, kurie įvyko dėl Force majore ar išorinio poveikio priežasčių, patikimumo rodikliams įtakos neturi.

Pranešimą paskelbė: Aistė Griškonytė, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba

Parašykite komentarą