Studijos

Aukštojo mokslo ateitis – Europos aljansų universitetai

EURASHE metinėje konferencijoje susirinkę švietimo sektoriaus atstovai iš viso pasaulio didžiausią dėmesį skyrė aukštojo mokslo ateičiai, kurią sieja su Europos aljansų universitetais.

Aljansai atveria naujas galimybes

33-oji metinė EURASHE konferencija sutraukė daugiau nei 200 specialistų iš viso pasaulio, tarp kurių buvo ir 5 Lietuvos kolegijų atstovai: Šiaulių ir Klaipėdos valstybinių kolegijų, Vilniaus, Kauno ir Kauno technikos kolegijų. Dvi dienas trukusioje konferencijoje ekspertai didžiausią dėmesį skyrė Europos aljansų universitetų misijai, būsimiems tikslams ir iššūkiams.

Vienoje iš panelinių diskusijų dalyvavusio Šiaulių valstybinės kolegijos direktoriaus pavaduotojo dr. Nedo Jurgaičio teigimu, pagrindinis EURASHE prioritetas – įtraukti kuo daugiau kolegijų į tarptautinius aljansus, siekiant vieningos Europos aukštojo mokslo sistemos.

„Europa siekia vieningumo, paprastumo ir didesnių galimybių visiems. Todėl šiandien tampa ypač aktualu tapti šių aljansų dalimi. Kolegijų misija – atlikti taikomuosius tyrimus ir vykdyti jais paremtą studijų veiklą. Tik būnant aljansuose mes galime šią misiją įgyvendinti aukštu kokybiniu lygmeniu, nes dauguma Lietuvos kolegijų veikia regionuose ir susiduria tiek su žmogiškaisiais, tiek finansiniais ir kitais iššūkiais.

Dalyvavimas aljansuose atveria kitas galimybes: galima naudotis tarptautiniu finansavimu, į tyrimus įtraukti mokslininkus iš viso pasaulio, turėti pedagogines inovacijas, žiniomis keistis su partneriais, gauti modernią įrangą ir t.t.
Kol kas tik Šiaulių valstybinė kolegija priklauso priklauso NEOLAiA aljansui ir yra laimėjusi Europos komisijos skirta didesnį nei 14 mln. eurų finansavimą. Tačiau dar 4 Lietuvos kolegijos yra pateikusios paraiškas ir liepos mėnesį sužinos savo sprendimus. Tai džiugina ir nuteikia viltingai, kad kolegijos mato didelę šių aljansų naudą“, – aljansų teikiamas galimybes pristato dr. N. Jurgaitis.

Vieningi vertinimo kriterijai

EURASHE konferencijos metu daug dėmesio skirta ir šiandienos aktualijoms – Europos komisijos priimtai aukštojo mokslo paketo įgyvendinimo svarbai.

„Šis paketas didelį dėmesį skiria Europiniam laipsniui (European degree). Manau, kad būtent aljansai ir bus pirmojo fronto linija, kuri išbandys šį Europinį laipsnį. Nors visi aljansai ir iki šiol kūrė jungtines studijų programas, tačiau dažnu atveju tai buksuodavo dėl teisinių reguliavimo sunkumų. Būtent naujai išleistas paketas turėtų palengvinti jungtinių programų kūrimą ir įgyvendinimą tiek bakalauro, tiek būsimose kolegijų magistro studijų programose. Paketas galios visiems lygmenims ir būsime pirmieji tai išbandę“, – sako jis.

Pašnekovo teigimu, aukštojo mokslo paketas apima labai daug skirtingų veiklų, tarp kurių galima dar išskirti siekį vieningai užtikrinti kokybę.

„Šiuo metu turime labai daug skirtingų vertinimų, pradedant instituciniu ir baigiant studijų krypčių vertinimu. Dabar Europos komisijos dokumentas siekia visiems vieningo vertinimo, taip sumažinant biurokratinę naštą ir atsisakant bereikalingų procedūrų“, – teigia dr. N. Jurgaitis.

Stiprinamas tarptautiškumas

Šiandien Europoje veikia 50 aljansų ir artimiausioje ateityje prie jų prisidės dar 10. Nors aljansų skaičius auga, tačiau išlieka Europos atsakomybė ir atskaitomybė prieš kitus regionus.

„Konferencijos metu didelį dėmesį skyrėme veikiančių aljansų atsakomybės ir atskaitomybės prieš likusius aukštojo mokslo sistemos dalyvius klausimui.

Tai labai svarbus klausimas. Europa yra įtrauki ir įvairi. Tokie turi būti ir aljansai. Jie turi įtraukti ne tik aukštąsias mokyklas, bet ir visas suinteresuotas puses: studentus, dėstytojus, pramonę, politikos formuotojus ir kitus.
Tik per įtraukumo momentą galime užtikrinti, kad aljanso veiklos bus derinamos su platesniais aukštojo mokslo bendruomenės poreikiais, kad nenutiktų taip, kad aljansas yra vien tik elitinis, uždaras klubas ir veikia labai uždarai. To negali būti.

Taip pat reikia nepamiršti, kad aukštasis mokslas neapsiriboja vien Europa. Tad vienas iš iššūkių – ryšių mezgimas ir augantis bendradarbiavimas su kitais regionais“, – Europos aukštojo mokslo kryptį pristato Šiaulių valstybinės kolegijos direktoriaus pavaduotojas dr. N. Jurgaitis.

„EURASHE“ buvo įkurta 1990 m. ir šiuo metu vienija daugiau nei 600 aukštųjų mokyklų ir organizacijų Europoje ir už jos ribų.

Parašykite komentarą