Įvairenybės

Augalų apsaugos produktų naudojimo apskaitos žurnalui pildyti – ketverių metų pereinamasis laikotarpis

Šiemet ūkininkai augalų apsaugos produktų naudojimo apskaitos žurnalą vis dar galės pildyti trimis būdais. Tačiau jau nuo kitų metų Žemės ūkio ministerija planuoja sudaryti galimybę palaipsniui, per ketverius metus, pereiti prie šio žurnalo pildymo vien tik Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje.

Augalų apsaugos produktų (AAP) naudojimo apskaitos žurnalo pildymo pareiga profesionaliems šių produktų naudotojams nėra naujas reikalavimas. Augintojai turėjo pildyti šį žurnalą popieriuje, elektroninėje formoje arba Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje (PPIS), naudojantis elektronine bankininkyste.

Popierizmo atsisakymas ir duomenų perkėlimas į elektroninę erdvę yra neišvengiamas procesas visose veiklos srityse, taip pat ir žemės ūkyje. Skaitmenizacija yra vienas iš trijų pagrindinių Vyriausybės prioritetų.  Žemės ūkio ministerija siekia kiek įmanoma labiau didinti skaitmenizacijos lygį žemdirbių kasdienėje veikloje, įskaitant žemės ūkio veiklos žurnalų, kuriuos žemdirbiai privalo pildyti, skaitmenizavimą.

Vienas tokių žurnalų – AAP naudojimo apskaitos žurnalas. Suskaitmeninus duomenis, sumažėtų kontrolierių atliekamų įvairių fizinių patikrų skaičius ūkininkų ūkiuose, nes reikiamą informaciją būtų galima pasiimti iš duomenų bazių. Tai būtų naudinga ir patiems ūkininkams, ir kontroliuojančioms institucijoms.

Keisis taisyklės

Žemės ūkio ministerija keičia Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisykles.  

Prailginamas laikas, per kurį reikia užpildyti žurnalą. Visi AAP profesionalieji naudotojai per 15 kalendorinių dienų (anksčiau buvo 2 darbo dienos) nuo AAP panaudojimo turės suvesti duomenis į popierinį, elektroninį žurnalą ar PPIS.  

Nuo kitų metų balandžio mėnesio nustatomos pereinamosios nuostatos dėl AAP naudojimo žurnalų pildymo Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje.  

Numatoma, kad AAP profesionalieji naudotojai, apdorojantys nuo 200 ha žemės ūkio naudmenų ar kitų plotų, žurnalą PPIS turės pildyti nuo 2023 m. balandžio 5 d.

Apdorojantieji plotus nuo 150 ha, šį žurnalą turės pildyti nuo 2024 m. balandžio 5 d., o  nuo 100 ha – nuo 2025 m. balandžio 5 d.

Apdorojantieji žemės ūkio naudmenų ar kitus plotus nuo 1 ha, šį žurnalą turės pildyti nuo 2026 m. balandžio 5 d.

Pranešimą paskelbė: Jurga Vaičiūnė, LR Žemės ūkio ministerija

Parašykite komentarą