Studijos

Ateities universiteto link: VILNIUS TECH su Europos universitetų Aljansu paminėjo ATHENA veiklos pradžią

Sausio 20 d. įvyko Europos universitetų projekto „Pažangių technologijų aukštojo mokslo tinklo aljanso“ (angl. Advanced Technology Higher Education Network Alliance – ATHENA) veiklos pradžią pažymintis viešo pristatymo renginys. Renginyje dalyvavo Portugalijos, Graikijos, Vokietijos, Slovėnijos, Italijos, Prancūzijos bei Lietuvos ATHENA aljanso narių universitetų rektoriai, ATHENA aljanso studentai, Portugalijos verslo asociacijos ir Prekybos ir Pramonės rūmų atstovai, Portugalijos mokslo, technologijų ir aukštojo mokslo valstybės sekretorius. Ką tai reiškia Lietuvai ir Lietuvos švietimo ateičiai?

Europos Komisija (EK) remia Europos universitetų iniciatyvą bei mato šiuos naujai sukurtus aljansus, kaip pažangos variklius, Europos vertybių ir identiteto skleidėjus, reikšmingai prisidedančius prie Europos aukštojo mokslo kokybės ir konkurencingumo didinimo. Tuo pačiu aljansai tampa svarbiu įrankiu, įgyvendinant Europos aukštojo mokslo erdvės, Europos Tyrimų erdvės ir Skaitmeninės darbotvarkės bei Europos žaliojo kurso politiką.

EK Generalinio direktorato Švietimui, jaunimui, sportui ir kultūrai aukštojo mokslo skyriaus vedėjos pavaduotoja Tina Delva pažymėjo, kad ATHENA projektas turi būti nukreiptas į ilgalaikį struktūrinį, sisteminį ir tvarų poveikį. Šiame procese didelės reikšmės turi projekto iniciatyvos, skirtos plėtoti mikrokreditų sistemą, vykdyti plataus mąsto tyrimų integraciją bei skatinti vietos bendruomenių pažangą.

„Esu įsitikinusi, kad visų Aljanse dalyvaujančių universitetų sėkmė priklausys nuo to, kaip jiems pavyks į šio projekto įgyvendinimą įtraukti kuo daugiau studentų ir kitų bendruomenės narių. EK komisijai tai nėra eilinis bendradarbiavimo projektas. Tai – noras sukurti ateities universitetą, kuris taptų puikiu pavyzdžiu įgyvendinant aukštojo mokslo pertvarką“, – teigė T. Delva.

Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VILNIUS TECH) rektoriaus prof. dr. Alfonso Daniūno nuomone, ATHENA partnerystė grindžiama sėkmingu ilgalaikiu bendradarbiavimu, bei orientuota į bendros mokslinių tyrimų ir švietimo platformos kūrimą, dalijimąsi gerosiomis patirtimis bei naujų sprendimų kūrimą.

„Mes matome ATHENA kaip erdvę atviram, tarpdisciplininiam ir daugiasluoksniam bendradarbiavimui tarp aljanso ekosistemos narių, kaip galimybę konsoliduoti partnerių universitetų žmogiškuosius, materialiuosius ir intelekto išteklius ir, kaip platformą naujų idėjų ir sprendimų testavimui, kuriant skaitmeninę, tvaresnę, įtraukesnę Europos visuomenę“, – kalbėjo VILNIUS TECH rektorius.

Pasak ATHENA koordinatoriaus, Porto politechnikos instituto profesoriaus, Nuno Escudeiro, šio aljanso misija – teikti aukštos kokybės tarptautinį aukštąjį mokslą, besiremiantį glaudžiais ryšiais su pramone ir visuomene per švietimą ir mokslinių tyrimų plėtrą, nuolat derinamą su rinkos poreikiais, skatinantį integruotus inžinerinius globalių iššūkių sprendimus bei užtikrinantį veiksmingą absolventų integraciją į darbo rinką. Aljansas įgyvendindamas numatytas veiklas siekia prisidėti prie holistinės ir įtraukios visuomenės skaitmeninės transformacijos.

VILNIUS TECH Studentų atstovybės prezidentas Dominykas Tvaska, renginyje atstovaujantis ATHENA aljanso studentus, pažymėjo, kad studentams yra itin svarbu būti tokio didelio mąsto ir ambicingumo projekto dalimi. Kaip pagrindiniai projekto kuriamos vertės gavėjai studentai išreiškė lūkestį dalyvauti bendrų projekto veiklų inicijavime ir svarbiausių sprendimų priėmimo procese.

Sinergija, bendradarbiavimas ir dalijimasis žiniomis – pagrindiniai veiksniai, kuriais remiantis ir kuriama ATHENA. Tikimasi, kad 2023 m. šio projekto išdavoje ATHENA taps pažangia ir tvaria universitetų federacija, kurioje gimsta naudos idėjos bei puoselėjami visuomenei naudingi sprendimai.

Pranešimą paskelbė: Agnė Augustinaitė, Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Parašykite komentarą