Studijos

Ateitį sukurs atviri naujovėms, kūrybiški ir optimisti jaunuoliai!

„Kaip obeliai subrandinti vaisius laiko reikia, taip pedagogui užaugti profesine prasme irgi reikia laiko ir gana ne ilgai užtrunkantis procesas nuo 3 iki 5 metų“, – teigia Klaipėdos lopšelio-darželio „Čiauskutė“ direktorė Jolita Skirpstaitienė.

Jos teigimu, jauni žmonės, kurie priima sprendimą eiti pedagogo keliu, renkantis ikimokyklinio ar pradinio ugdymo pedagogiką renkasi motyvuotai.

Vedini meilės

„Potencialą  jauni žmonės turi, – net neabejoja J. Skirpstaitienė. – Tenka su daugeliu bendrauti ir kalbėtis apie profesijos pasirinkimą. Tačiau daugelį gąsdina, jų pačių bendraamžių tėvelių aukšti reikalavimai ir pretenzingumas įstaigai. Vaikų didelis skaičius grupėse. Vaikų laisvė be ribų. Ir tokiam iššūkiui – būti pedagogu ir ateiti dirbti į ikimokyklinio ar pradinio ugdymo sritį surasti motyvuotų žmonių tampa vis sunkiau“.

Ikimokyklinio/pradinio ugdymo studijas, pasak J. Skirpstaitienės, turi rinktis tik ypatingai motyvuoti jauni žmonės, suvokiantys pedagogo profesijos misiją. „Juk taip daug nuo pedagogo priklauso, koks bus ateities žmogus, kokios bus suformuotos vertybės, – kalba „Čiauskutės“ direktorė. – Sakoma, jog vergas ugdydamas vaiką – ką užaugins? Vergą. O laisvas motyvuotas ir kūrybiškas pedagogas? Laisvą, gebantį pasirinkti ir darantį sprendimus laisvą žmogų, kuris gali prisiimti ir atsakomybę už savo elgesį bei atliktus veiksmus. Tai čia ir glūdi visa išmintis“.

  • Skirpstaitienė pabrėžia, kad privalome suprasti, jog vaikai yra kaip lakmuso popierėliai, kurie ima iš aplinkos viską: pradedant nuo šeimos, institucinio ugdymo, bendruomenės požiūrio ir, galiausiai, nuo valstybės politikos bei formuojamų vertybių.

„Taigi, čia yra svarbus pedagogo pavyzdys, kuris padeda atsirinkti, kas svarbu ir reikšminga, – sako J. Skirpstaitienė. – Mano asmenine nuomone, vadovaujantis pamatinėmis vertybėmis galime ugdyti mūsų mažuosius vedini besąlyginės meilės, kuri yra viena iš svarbiausių pedagogo darbe“.

Profesija iš pašaukimo

Jau kurį laiką lopšelis-darželis „Čiauskutė“ bendradarbiauja su Klaipėdos valstybine kolegija (KVK), kurios studentai mielai priimami atlikti praktiką.

„Studijos KVK suteikia galimybę ne tik pažinti pedagogo profesiją „iš vidaus“, bet ir motyvuoja rinktis šią profesiją, sudarydami sąlygas dalyvaujant mainų projektuose pažinti kitų valstybių švietimo sistemas, suvokti ir suprasti pedagogo veiklos ypatumus kitose šalyse bei „parsivežti“ gerosios patirties perliukus ir taikyti savo profesinėje veikloje, – lopšelio-darželio direktorė.

Pasak jos, kolegijos žmonės žingeidūs, dalykiški, besidomintys pasirinkta profesija, nuosekliai derinantys dalyko teorines žinias praktikoje. „Jie yra gebantys analizuoti ir numatyti savo karjeros galimybes bei priimantys sprendimus būti ne pedagogu-amatininku, o pedagogu iš pašaukimo. Tai pasimato praktikų metu, kaip studentai atsiduoda save darbui. Kolegijos dėstytojai bendradarbiauja su institucijomis, į kurias deleguojami studentai atlikti praktikas“, – tvirtino J. Skirpstaitienė.

Svarbu – atvirumas naujovėms

Ikimokyklinės ir priešmokyklinės pedagogikos studijos KVK yra ypatingos savo praktikų gausa – 3 metų laikotarpiu studentai turi 5 pedagogines praktikas. Jau I semestre studentai susipažįsta su ikimokyklinio ugdymo įstaigose organizuojamu ugdymo procesu, kituose semestruose jie vyksta į bandomąją ugdomosios veiklos, ikimokyklinę ir priešmokyklinę pedagogines praktikas, o VI semestre būna išleidžiami į baigiamąją pedagoginę praktiką, kurios metu dažniausiai sulaukia darbo vietų pasiūlymų.

Baigę studijas absolventai – ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogai – galės dirbti  visose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas teikiančiose švietimo įstaigose.

Pasak KVK Administravimo ir edukologijos katedros vedėjos Audronės Čistienės, ikimokyklinės ir priešmokyklinės pedagogikos studijas turėtų rinktis labai vaikus mylintis ir jaučiantis pašaukimą būti mokytoju jaunimas.

„Labai svarbu, kad žmogus būtų atviras naujovėms, kūrybiškas, labai kantrus ir optimistas, – nusišypso A. Čistienė.

Pati svarbiausia visuomenės dalis

Ji džiaugėsi, kad šiais metais KVK siūlo ir naują pradinio ugdymo pedagogikos studijų programą. „Pradinio ugdymo pedagogų – energingų, ambicingų, inovatyvių ir be galo mylinčių vaikus – labai laukia visos  Lietuvos mokyklos, – pabrėžė A. Čistienė. – Pradinių klasių mokytojas, įgijęs visas mokomųjų dalykų, pedagogikos ir psichologijos žinias ir gebėjimus, turės mokėti išmintingai ir talentingai įvesti vaikus į žinių pasaulį, turės mokėti kiekvieno vaiko širdyje uždegti troškimo mokytis  švyturį“.

Studijų programas realizuojančių dėstytojų  ir visų mūsų socialinių partnerių, kurių KVK turi daugiau nei 60 visame Vidurio ir vakarų Lietuvos regione, tikslas parengti būsimą pedagogą, kuris savo pašaukimą ir kūrybines galias realizuos dirbadamas su pačia svarbiausia visuomenės dalimi – vaikais.

„Savo pedagogine patirtimi programos studentai, dėstytojai ir socialiniai partneriai dalinasi labai sėkmingai veikiančiame Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogų klube, kurio gretas kiekvienais metais papildo nauji nariai“, – teigia A. Čistienė.

Taip pat ji priminė, kad pagal 2018-ųjų metų birželio mėnesio duomenis, 100 proc. Administravimo ir edukologijos katedros absolventų dirba pagal savo profesiją.

Pranešimą paskelbė: Erika Breiterytė, Klaipėdos valstybinė kolegija

Parašykite komentarą