Politika ir teisė

ATAKA PRIEŠ TARPTAUTINĮ JUDĖJIMĄ UŽ ŽMOGAUS TEISES: IZRAELIS „TERORISTĖMIS“ PASKELBĖ 6 PALESTINOS ŽMOGAUS TEISIŲ ORGANIZACIJAS

Dešimtmečius trunkančios Izraelio atakos prieš Palestinos visuomenę įgauna ne tik dar žiauresnių, bet ir vis absurdiškesnių pavidalų.

Penktadienį, spalio 22 d. Izraelio gynybos ministras Benny’is Gantzas šešias žmogaus teises ginančias Palestinos pilietinės visuomenės organizacijas paskelbė „teroristinėmis“. Ir nors ministras nepateikė jokių įrodymų savo teiginiams, toks niekuo nepagrįstas kaltinimas kelia milžinišką grėsmę ne tik tolesnei šių gyvybiškai svarbių organizacijų veiklai, bet ir jų darbuotojų asmeniniam saugumui. Izraelio kariuomenė dabar turi „teisinį pagrindą“ bet kada juos areštuoti ir įkalinti, biuruose atlikti reidus ir konfiskuoti visą jų turtą.

Jungtinių Tautų specialioji pranešėja žmogaus teisių gynėjų klausimais Mary Lawlor socialiniame tinkle „Twitter“ šią žinią pavadino „keliančia nerimą“ ir į ją sureagavo taip: „Žmogaus teisių gynėjai nėra teroristai ir niekad neturėtų būti taip šmeižiami.

Lietuvos Vystomojo bendradarbiavimo platforma visiškai pritaria M. Lawlor išreikštam teiginiui ir išreiškia solidarumą su Palestinos žmogaus teisių gynėjais ir pilietinės visuomenės organizacijomis bei ragina Lietuvos pilietinės visuomenės organizacijas padaryti tą patį. 

Vaikų, moterų, jaunimo, politinių kalinių, ūkininkų teisių gynėjai

Visos šešios Palestinos pilietinės visuomenės organizacijos, kurias Izraelis įrašė į savo „juodąjį sąrašą“, dirba įvairiose žmogaus teisių gynimo srityse.

Palestinos vaikų teises ginanti organizacija „Defence for Children International – Palestine“ (DCI-P) tiria ir dokumentuoja Izraelio vykdomus Palestinos vaikų teisių pažeidimus, tokius kaip karinis įkalinimas, smurtas prieš vaikus, žudymas ir kt. Organizacija taip pat teikia teisinę pagalbą Izraelio karinio tribunolo sistemoje atsidūrusiems vaikams ir užsiima vaikų teisių advokacija. Ji yra 1979 m. įkurto tarptautinio judėjimo už vaikų teises „Defence for Children International“, turinčio padalinius 35-iose šalyse ir patariamąjį statusą UNICEF, UNESCO ir Europos Taryboje, narė. Viešame pareiškime DCI-P direktorius Khaledas Quzmaras teigė: „Kadangi metų metus jų vykdomoms delegitimizacijos ir šmeižto kampanijoms nepasisekė mūsų nutildyti, Izraelio valdžia dabar nusprendė sustiprinti represyvią taktiką ir paskelbti pilietinės visuomenės organizacijas teroristėmis. Esame pasiryžę ir toliau ginti Palestinos vaikus. Reikalaujame, kad tarptautinė bendruomenė panaudotų visas įmanomas priemones siekiant Izraelio valdžios atskaitomybės už tikslines atakas ir represijas prieš Palestinos pilietinės visuomenės organizacijas, ir kad imtųsi veiksmų ir užbaigtų bendrininkavimą ir paramą Izraelio apartheidiniam režimui.“

1979 m. įkurta nepriklausoma Palestinos žmogaus teisių organizacija „Al Haq“ (arab. Teisė) dokumentuoja individualius ir kolektyvinius žmogaus teisių pažeidimus ir teikia palestiniečiams teisinę pagalbą. Ji turi patariamąjį statusą Jungtinių Tautų Ekonomikos ir socialinių reikalų taryboje, yra Ženevoje įsikūrusios Tarptautinės juristų komisijos, Pasaulinės organizacijos prieš kankinimus, Tarptautinės žmogaus teisių federacijos ir kitų tarptautinių bei vietos organizacijų narė. Atmesdami Izraelio Gynybos ministerijos nuomonę, „Al Haq“ teisininkai rašo: „Žmogaus teisių gynimo ir advokacijos istorija Afrikoje, Lotynų Amerikoje ir kituose pasaulio kraštuose rodo, kad engėjo priemonėms ir metodams ribų nėra. Siekiant Palestinos išlaisvinimo nuo Izraelio apartheido ir kolonijinio režimo, mūsų kaip žmogaus teisių gynėjų veikla nebus nei nutildyta, nei sustabdyta. Pasitikime mūsų draugų ir partnerių visame pasaulyje solidarumu įveikiant mums pateiktas kliūtis.“

Paramos kaliniams ir žmogaus teisių asociacija „Addameer“ (arab. Sąžinė) yra nevyriausybinė pilietinė organizacija, teikianti paramą Palestinos politiniams kaliniams. Jos tikslai: sustabdyti įkalintų Palestinos žmonių kankinimą ir kitokį žiaurų elgesį su jais; sustabdyti neteisėtą sulaikymą ir įkalinimą; užtikrinti teisingą ir nešališką teismo procesą; užtikrinti pagarbą demokratinėms vertybėms vietos bendruomenėje.

Tyrimų ir vystymosi centras „Bisan“ (angl. Bisan Center for Research and Development) dirba laisve, teisingumu, lygybe ir orumu paremtos Palestinos visuomenės labui. Pagrindinės jos veiklos įtraukia jaunimą, moteris ir skurdžiai gyvenančius žmones.

Palestinos Moterų komitetų sąjunga (angl. Union of Palestinian Women’s Committees) siekia užtikrinti moterų teises ir laisves Palestinos visuomenėje.

Palestinos Žemės ūkio darbų komitetų sąjunga (angl. Union of Agricultural Works Committees) siekia užtikrinti maisto saugumą ir socialinį teisingumą bei padidinti ūkininkų ir viso Palestinos žemės ūkio gerovę.

Palestinos Nevyriausybinių organizacijų tinklas ir Palestinos Žmogaus teisių organizacijų taryba viešame pranešime teigia, kad pastarieji Izraelio veiksmai „atspindi dešimtmečius trunkančius Izraelio bandymus kontroliuoti Palestinos žmones“ ir jais bandoma „nutildyti ir sunaikinti nepriklausomos Palestinos pilietinės visuomenės egzistavimą“. Jos taip pat pateikė kreipimąsi į tarptautinę bendruomenę, įskaitant pilietinės visuomenės organizacijas, žmogaus teisių gynėjus, Jungtines Tautas ir plačiąją visuomenę, kuriame, be kitų dalykų, ragina reikalauti, kad Izraelis atšauktų savo sprendimą šešių Palestinos pilietinės visuomenės organizacijų atžvilgiu.

Puolimas prieš tarptautinį žmogaus teisių judėjimą

Dvi didžiausios pasaulyje tarptautinės žmogaus teisių organizacijos „Amnesty International“ ir „Human Rights Watch“ taip pat griežtai pasmerkė tokius Izraelio veiksmus. Jungtiniame pranešime jos rašo: „Šis pasibaisėtinas ir nepagrįstas sprendimas – tai Izraelio vyriausybės ataka prieš tarptautinį žmogaus teisių judėjimą. Ištisus dešimtmečius Izraelio valdžios institucijos sistematiškai bando sustabdyti žmogaus teisių stebėseną ir nubausti tuos, kurie kritikuoja [Izraelio] represijas prieš palestiniečius. Mūsų organizacijų darbuotojai deportuojami ir jiems neleidžiama laisvai keliauti, tačiau žmogaus teises ginantys palestiniečiai nuo represijų kenčia labiausiai.

Šis sprendimas yra grėsmingas situacijos aštrinimas, keliantis pavojų svarbiausių Palestinos pilietinės visuomenės organizacijų veiklai. Tai, kad ištisus dešimtmečius tarptautinė bendruomenė nesugeba sustabdyti rimtų Izraelio vykdomų žmogaus teisių pažeidimų ir įvesti reikšmingų pasekmių už juos, skatina Izraelio valdžios institucijas taip begėdiškai elgtis.

Tarptautinės bendruomenės atsakas bus tikrasis jos pasiryžimo apsaugoti žmogaus teisių gynėjus išbandymas. Didžiuojamės dirbdami su savo partneriais palestiniečiais jau kelias dešimtis metų. Jie reprezentuoja tai, kad pasaulinėje pilietinėje visuomenėje yra geriausia. Esame kartu su jais, ginčijant šį įžūlų sprendimą.“ 

Kerštas

Hagoje (Nyderlandai) įsikūręs Tarptautinis baudžiamasis teismas (angl. International Criminal Court – ICC) š. m. pradžioje pranešė pradėsiantis tirti galimus karo nusikaltimus per 2014 m. Izraelio vykdytą karinę ataką prieš Gazą, kurios metu buvo nužudyta daugiau kaip 2 tūkst. žmonių, tarp jų – virš 500 vaikų, ir kitas vėliau sekusias karines atakas.

Jei bus pripažinti kaltais, Izraelio politikai, generolai ir kiti už karo nusikaltimus atsakingi asmenys turi būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn. Tarp jų – ir žmogaus teisių organizacijas „teroristėmis“ paskelbęs dabartinis Izraelio gynybos ministras B. Gantzas, 2014 m. buvęs Izraelio kariuomenės vyriausiuoju štabo vadu, t. y. asmeniškai atsakingas už tuomet priimtus ir įgyvendintus sprendimus.

Tarp duomenis Tarptautiniam baudžiamajam teismui apie galimai Izraelio vykdytus karo nusikaltimus Gazoje pateikusių organizacijų yra ir tos, kurias dabar Izraelis paskelbė „teroristinėmis“.

Pranešimą paskelbė: Ugnė Kumparskaitė, Nacionalinė nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platforma

Parašykite komentarą