Įvairenybės

Advokatų armijos invazija į Trišalę Tarybą

                             

               ,,Kažkieno kvietimu‘‘ ir ,,nieko neatstovaujanti“ nuo  2022 m. vasario 8 dieną klausimus Trišalėje Taryboje (TT) dėl eilės svarbių darbo kodekso  pakeitimų  atkakliai pradėjo reikštis,  Lietuvos advokatūros atstovai.  Trišalė Taryba ( TT) siekdama jai nustatytų tikslų turi teisę kviesti į posėdžius ir išklausyti valstybės, savivaldybių institucijų, įstaigų, Vyriausybės ar ministerijos sudarytų komisijų, profesinių sąjungų, darbdavių organizacijų bei kitų juridinių asmenų atstovus bei ekspertus pagal savo kompetenciją. Šypseną kelia tai, kad  daugelis advokatūros atstovų garsiai skanduoja šūkį, neva tai jie neatstovauja nei vienos, nei kitos pusės, o siekia tik aiškumo, logiškumo ir darbo kodekso nuostatų apibrėžtumo.  Tačiau Sandrauga atstovai mano: jeigu jau advokatas demonstruoja gebėjimą ginti visų Lietuvos žmonių interesus, tuomet jis jau turi galimybę tapti visų prezidentu, nes turtinga praktika ne visuomet daro advokatą geresniu, bet visada turtingesniu.  Tai kas atsitiko darbo kodeksui, jo kūrėjams, kad darbo kodekso nuostatos tapo tokios  blogos, nelogiškos, niekam tikusios ir joms pakeisti pasitelkta advokatų armija?

 TT ir toliau darbo santykių komisijos posėdžiuose iš padangių nusileidęs advokatų desantas bandė įrodyti, kad kompensacija už nekonkuravimą  DK -38 str. ( ne mažiau kaip 40 % darbuotojo vidutinio darbo užmokesčio būtų mokama ne nuo sutarties dėl nekonkuravimo sudarymo momento), bet  turi būti mokama pasibaigus darbo santykiams su darbdaviu. Pabrėžtina, kad darbuotojas šiuo atveju, pasirašęs nekonkuravimo susitarimą negalėtų dirbti pagal savo profesiją ir nesudarytų darbo sutarties su kitu darbdaviu 2 metus.   Su tokia diskriminuojančia, antikonstitucine nuostata LPS ,,Sandrauga“ sutikti negali. LR Konstitucijos 48 straipsnis nustato, kad ,,Kiekvienas žmogus gali laisvai pasirinkti darbą, bei verslą ir turi teisę turėti tinkamas, saugias ir sveikas darbo sąlygas, gauti teisingą apmokėjimą už darbą ir socialinę apsaugą nedarbo atveju“.

Profesinių sąjungų atstovai taip pat  buvo priversti suremti ietis  dėl darbuotojo teisinės padėties DK-51 str., kai  įmonė, verslas reorganizuojamas perduodamas, parduodamas ar kitaip perleidžiamas kitam verslininkui. Galiojančioje redakcijoje darbo santykiai su darbuotoju turi tęstis tokiomis pačiomis sąlygomis. ,,Nieko neatstovaujantys“ advokatai, vienas per kitą įtikinėjo profsąjungų atstovus, kad Teismai labai nevienodai formuoja praktiką šiuo klausimu, todėl  reikalavo, kad DK 51 str. 3 dalyje būtų įrašyta tik, ,,tokiomis pačiomis darbo sutarties ir lokaliniuose darbo teisės aktuose numatytomis sąlygomis“. Akivaizdu, kad darbuotojo teisinė padėtis tampa labiau pažeidžiama ir kaltinti, kad DK nuostata netikusi – nėra pagrindo.  LPS ,,Sandrauga“ mano, kad CPK įtvirtintų teisingumo ir sąžiningumo principai galioja visiems darbdaviams ir darbuotojams. Tiesiog  kvaila viešai   teigti, kad Teismai nesupranta, kada darbuotojui sudaromos tos pačios sąlygos, o kada jos pakeičiamos.

Kosminiais tempais artėjama ir prie mamų auginančių vaikus iki 3 metų atleidimo  iš darbo įteisinimo. Nors mamos auginančios vaikus ( ypač vienišos) sunkiai integruojasi į darbo rinką ir oficialiai yra pripažintos socialiai pažeidžiamos ,,nieko neatstovaujantys advokatai“ atvirai ,,stumia“ įstatymo pakeitimą, kad jos nėra socialiai labiau pažeidžiami asmenys nei tie asmenys, kurie neaugina vaikučių ypač mažamečių….

Verta pabrėžti, kad nei viena Lietuvos advokatūros advokatų teikiama darbo kodekso nuostata nėra naudinga darbuotojui. Praktika, kai darbo kodekso nuostatoms pakeisti pasitelkiami privatūs asmenys – advokatai, su savo auksinėmis citatomis dar kartą patvirtina nenuilstantį kapitalo siekį bet kokiu būdu siekti kuo didesnio pelno. Kas atsitiks su žmogumi, su jo socialine ateitimi, su jo gyvenimu- advokatams tikrai nerūpi. Jie juk netarnauja ,,nei vienai, nei kitai pusei“. Ar rūpi socialiai atsakinga valstybės politika mūsų valstybės vadovams, LR seimo socialinių reikalų komitetui, ministerijoms šiame ypatingame laikotarpyje norime žinoti jau dabar. Tuomet laiku ir nedelsiant galėtume duoti tinkamą ne tik mamų auginančių vaikus iki 3-jų metų, bet ir jaunosios kartos, bei profsąjungų atsaką. 

Pranešimą paskelbė: Kęstutis Juknis, Lietuvos profesinė sąjunga „Sandrauga“

Parašykite komentarą