Įvairenybės

Prasideda atsinaujinančios energetikos plėtrą skatinantys aukcionai

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT) informuoja, kad rugsėjo 2 d. prasideda pirmasis technologiškai neutralus aukcionas, kuriame gali dalyvauti visos technologijos – saulė, vėjas, biodujos, biomasė. Aukciono dalyviai varžysis dėl galimybės gauti kainos priedą prie biržos kainos.

SVARBU. Paskelbus aukciono pradžią, t. y. nuo 2019-09-02, pradedamas skaičiuoti 70 kalendorinių dienų terminas, per kurį norintieji dalyvauti aukcione turi atlikti šiuos veiksmus: 

 • gauti preliminarias prisijungimo sąlygas, susitarti dėl prievolių įvykdymo užtikrinimo ir pasirašyti ketinimų protokolą su elektros tinklų operatoriumi, atlikti kitas procedūras, numatytas Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme bei Tarybos patvirtintuose aukciono nuostatuose;
 • atlikti skaičiavimus ir parengti siūlymą dėl pageidaujamo kainos priedo prie biržos kainos.

Aukciono dalyvių dokumentai bus priimami nuo 2019-11-11 iki 2019-11-25 (imtinai), pirmasis aukciono komiteto posėdis įvyks 2019-11-26.

Dalyvių pasiūlymai bus griežtai vertinami pagal Skatinimo kvotų paskirstymo aukcionų nuostatus. Pasiūlymai, neatitinkantys kvalifikacinių reikalavimų, negalės varžytis dėl kainos priedo.

Artimiausiu metu VERT patvirtins ir viešai paskelbs aukciono dalyvių paraiškų vertinimo komitetą, kurio sudėtyje bus ne tik VERT, bet ir kitų institucijų atstovai: Energetikos ministerijos, Lietuvos energetikos agentūros, Vilniaus universiteto.

Aukciono sąlygos ir laimėtojo kainos priedo nustatymas

 • Maksimalus aukciono laimėtojo kainos priedas, dėl kurio vyksta aukcionas, yra apskaičiuojamas kaip skirtumas tarp didžiausiosios kainos ir atskaitinės kainos.
 • Aukciono dalyviai galės teikti siūlymus dėl pageidaujamo kainos priedo (jis gali būti lygus arba mažesnis nei maksimalus), o laimėtojas bus išrinktas pagal pasiūlytą mažiausią kainos priedą.
 • Konkretus aukciono laimėtojui mokamas kainos priedas priklausys nuo elektros energijos kainų biržoje, tačiau bet kuriuo atveju jis negalės viršyti VERT nustatytos didžiausiosios kainos.
 • VERT nustatyta didžiausioji kaina nesikeis visą ūkio subjekto skatinimo laikotarpį (12 metų).

Aukciono sąlygos (išsamiai galima susipažinti čia)

 • Numatyta paskirstyti skatinimo kovota – 0,3 TWh.
 • Rėmimo laikotarpis – 12 metų.
 • Aukcionui apskaičiuota elektros energijos iš AEI atskaitinė kaina – 45,07 Eur/MWh.
 • Didžiausioji elektros energijos iš AEI kaina – 48,93 Eur/MWh.
 • Maksimalus kainos priedas – 3,86 Eur/MWh.

Aukciono laimėtojai bus paskelbti 2020 m. pradžioje. Pirmojo aukciono metu nepaskirsčius visos numatytos 0,3 TWh skatinimo kvotos, likęs nepaskirstytas kiekis bus įvertintas nustatant ateityje planuojamų aukcionų kvotas.

 *****

 Rinkos dalyviai visą informaciją apie skatinimo kvotų paskirstymo aukcioną gali rasti VERT interneto svetainėje, rubrikoje Aukcionai“.

Pranešimą paskelbė: Aistė Griškonytė, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba

Rekomenduojame
 
EMU Australia Magical Unicorn Walker Pale Pink 18M+
 
ALTERCORE 552 Black 37
 
Laundry Soap Méga Propre Audinių skalbiklis, 1000ml
 
REIMA Kuhmoinen Pale Rose 86
 
REIMA Tukeva Black 39

Parašykite komentarą