Politika ir teisė

Administracinių bylų nagrinėjimas bus paprastesnis ir greitesnis

Šiandien Seimas priėmė Teisingumo ministerijos parengtus administracinių bylų teisenos ir Administracinių ginčų komisijų įstatymų pataisų projektus, leisiančius pasiekti, kad administracinis procesas būtų aiškesnis, paprastesnis, greitesnis ir patogesnis asmeniui, ginančiam savo teises ir teisėtus interesus administraciniame teisme.
„Dėl didelio darbo krūvio bylų administraciniuose teismuose nagrinėjimas ir sprendimų priėmimas užsitęsia. Todėl šios pataisos suteiks galimybes paspartinti bylų nagrinėjimo procesą ir siekti, kad teismų sprendimai būtų priimami greičiau“, – pažymi teisingumo ministras Juozas Bernatonis.
Pernai apygardų administraciniuose teismuose buvo išnagrinėta 16,9 tūkst. administracinių bylų, 2014 m. – 12,8 tūkst. , 2013 m. – 11,72 tūkst., 2012 m. – 7,9 tūkst. administracinių bylų.
Priimtomis pataisomis bus peržiūrėtos administracinių bylų teritorinio teismingumo taisyklės, kad kai kurias bylas, kurios šiuo metu priskiriamos tik Vilniaus apygardos administracinio teismo jurisdikcijai, galėtų nagrinėti ir kitų apygardų administraciniai teismai. Taip pat išplėstos bylų nagrinėjimo rašytinio proceso būdu galimybės, nustatyta, kad daugiau bylų teisėjai nagrinėtų vienasmeniškai, o ne trijų teisėjų kolegija.
„Nustatyta, kad skundo padavimo terminas negali būti atnaujintas, jei nuo skundžiamo administracinio akto priėmimo, veiksmo atlikimo arba nuo įstatymo ar kito teisės akto nustatyto klausimo išsprendimo laiko pasibaigimo praėjo daugiau kaip 10 metų, išskyrus atvejus, kai įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu nustatyta nusikalstama veika, susijusi su administracinio akto priėmimu, veiksmo atlikimu ar neveikimu“, – sako J. Bernatonis.
Taip pat pagerinta proceso dalyvių teisinę padėtis: atsakovai ir tretieji suinteresuoti asmenys turės teisę pasisakyti teismui sprendžiant termino skundui paduoti atnaujinimo klausimą, taip pat dėl reikalavimo užtikrinimo priemonių taikymo ir pan. Siekiant stiprinti kvalifikuotą atstovavimą teismo procese, numatytas baigtinis sąrašas asmenų, galinčių atstovauti pagal pavedimą administracinėse bylose.
Administracinių ginčų komisijų įstatymo pataisose įtvirtintas taikos sutarties sudarymo institutas ikiteisminiame bylos nagrinėjime, nustatyta, kad neįvykdyti Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos sprendimai, kuriais išspręstas ginčas ir kurie nebuvo apskųsti per įstatyme nustatytą terminą, vykdomi priverstinai Civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka, atsisakant tokių sprendimų peržiūros teisme.

Rekomenduojame
 
REIMA Stemu Black 36
 
Crocs™ Classic Glitter Lined Clog Starry Skies Glitter 39,5
 
REIMA Lampi Candy Pink 140
 
REIMA Passo 569408F Black 23
 
Trilliance Shampoo Žvilgesio suteikiantis šampūnas, 1000 ml

Parašykite komentarą