Įvairenybės

AB „Linas Agro Group” dvylikos 2021–2022 finansinių metų mėnesių pajamos priartėjo prie 2 mlrd. Eur, grynasis pelnas augo 4,6 karto

AB „Linas Agro Group” pavaldžiosios įmonės per dvylika finansinių metų mėnesių pardavė 3,7 mln. tonų produkcijos arba 17 % daugiau nei ankstesniais metais. Grupės konsoliduotos 2021–2022 finansinių metų dvylikos mėnesių pajamos augo 101 % ir beveik siekė prie 1,9 mlrd. Eur, o konsoliduotas pelnas prieš palūkanas, mokesčius ir nusidėvėjimą (EBITDA) augo triskart ir viršijo 134 mln. Eur. Grynasis Grupės pelnas augo 461 % iki 80 mln. Eur.

2021–2022

12 mėn.

2020–2021

12 mėn.

Pasikeitimas 2021–2022

lyg. su

2020–2021

Parduota prekių, tonomis

3 689 585

3 155 329

17 %

Konsoliduotos pajamos, tūkst. Eur

1 896 026

942 442

101 %

Bendrasis pelnas, tūkst. Eur

187 827

51 201

267 %

EBITDA, tūkst. Eur

134 250

33 401

302 %

Veiklos pelnas, tūkst. Eur

105 880

19 467

444 %

Pelnas prieš mokesčius, tūkst. Eur

93 064

16 797

454 %

Grynasis pelnas, tūkst. Eur

79 572

14 189

461 %

„Šie finansiniai metai rekordiniai keliais aspektais – gautomis pajamomis ir uždirbtu pelnu. Kartu jie rekordiniai ir įvykiais bei iššūkiais, kurių buvo tiek, kiek įprastai būna tik per kelerius metus. Vykdydami savo strategiją sukurti stabilesnį Grupės verslų portfelį per metus į bendrą Grupės verslo struktūrą integravome labai dideles įmones – AB „Kauno grūdai“ ir paukštynus. Milžiniškas projektas, įtraukęs daug darbuotojų, buvo sėkmingai įgyvendintas. Ne tik verslų integracija, bet ir įprastinis mūsų verslas susidūrė su gana ekstremaliomis sąlygomis, Rusijai pradėjus karą: mums ne tik teko ieškoti naujų tiekimo ir pardavimo rinkų bei perorientuoti prekių srautus, bet ir rasti būdus pasitraukti iš Rusijos ir Baltarusijos. Didelių komandos pastangų dėka su visais iššūkiais susitvarkėme,“– rezultatus komentavo AB „Linas Agro Group“ Finansų direktorius Mažvydas Šileika.

Grupės ketvirtojo ketvirčio konsoliduotos pajamos siekė 548 mln. Eur ir buvo 137 % didesnės, lyginant su ankstesniais metais. Bendrasis ketvirtojo ketvirčio pelnas išaugo nuo 22 mln. Eur iki 85 mln. Eur, o veiklos pelnas – nuo 15 mln. Eur iki 64 mln. Eur. Ketvirtojo ketvirčio grynasis pelnas siekė 50 mln. Eur, palyginus su 12 mln. Eur grynuoju pelnu, gautu per atitinkamą praėjusių metų laikotarpį.

„Ketvirtąjį ketvirtį uždirbome pusę metinio konsoliduoto pelno prieš palūkanas, mokesčius ir nusidėvėjimą (EBITDA). Paskutinis metų ketvirtis išties buvo labai aktyvus, nors teko dirbti labai sudėtingomis sąlygomis: persiorientuoti į kitas rinkas dėl prasidėjusio karo, be to susidūrėme su išaugusiais dujų, elektros ir žaliavų kaštais,“ – sakė M. Šileika.

Grupė pardavė beveik 2,1 mln. tonų grūdų bei aliejinių sėklų, arba 10 % mažiau nei per ankstesnių metų ataskaitinį laikotarpį. Kombinuotų pašarų, premiksų bei žaliavų pašarams parduota 857 tūkst. tonų, arba 102 % daugiau. Bendros Grūdų, aliejinių sėklų ir pašarų segmento pajamos per ataskaitinį laikotarpį augo 74 % iki 1 183 mln. Eur, o veiklos pelnas didėjo daugiau kaip 8 kartus iki 50 mln. Eur.

„Lietuviškų ir latviškų kviečių, kurie yra tradicinis mūsų parduodamas produktas, pardavėme 5 % mažiau, tačiau didesnėmis kainomis, kurios augino kviečių pardavimo pajamas 29 %. Nors parduotų kviečių apimtis tonomis sumažėjo, šios veiklos bendrojo pelno marža paaugo beveik 15 %. Siekiame parduoti ne daugiau, o pelningiau. Visgi didžiąją dalį pelno generavo kombinuotų pašarų bei premiksų gamyba ir prekyba komponentais pašarams,“ – sakė M. Šileika.

Grupės prekių ir paslaugų žemdirbiams verslo pajamos augo 113 % iki 384 mln. Eur, o veiklos pelnas buvo 418 % didesnis ir viršijo 45 mln. Eur. Sertifikuotų sėklų, augalų priežiūros priemonių bei trąšų pardavimai augo 183 % iki 290 mln. Eur, žemės ūkio technikos, atsarginių dalių ir serviso paslaugų pardavimai išaugo 14 % iki 76 mln. Eur, grūdų saugyklų bei fermų įrengimo projektų pajamos didėjo 38 % iki 12 mln. Eur.

„Pavasarį nutraukėme prekių importą iš Rusijos ir Baltarusijos, teko ieškoti alternatyvų ir tiekėjams, ir produktams. Visgi sudėtingoje aplinkoje veikėme gana lanksčiai, ir nei vienos prekių kategorijos pardavimai nebuvo nuostolingi, kai kurių kategorijų prekių prekybos maržos netgi gerokai išaugo. Turbūt dėl rinkoje tvyrojusio neapibrėžtumo ūkininkai pirko trąšas ir kitus produktus ateičiai, jau galvodami apie rudens sėją. Ūkininkų optimizmas dėl aukštų grūdų kainų ir būsimo derliaus lūkesčiai buvo ir žemės ūkio technikos ir įrangos tiekėjos – bendrovės „Dotnuva Baltic“– galimybės, kuriomis įmonė sėkmingai pasinaudojo, labiausiai išaugindama serviso pajamas – net 40 %,“ – sakė M. Šileika.

Grupės žemės ūkio bendrovių iš augalininkystės gautos pajamos augo 4 %, iš pieno – augo 37 %, iš parduotos gyvo svorio galvijų mėsos – nesikeitė, o bendros pajamos augo 17 % iki 39 mln. Eur. Veiklos pelnas augo 36 % iki 15 mln. Eur.

„Aukštos grūdų ir pieno supirkimo kainos, palankios būsimo derliaus prognozės, taip pat geri pieno gamybos rodikliai – dideli primilžiai ir ypatingai gera gaminamo pieno kokybė – lėmė rekordinius mūsų žemės ūkio bendrovių rezultatus,“ – sakė M. Šileika.

Maisto produktų veiklos segmento, kuris apima paukštininkystės ir miltų produktų verslus, pajamos per ataskaitinį laikotarpį augo 381 % iki 347 mln. Eur, tačiau patirtas 1 mln. Eur veiklos nuostolis, palyginusu 2 mln. Eur veiklos nuostoliu per tą patį ankstesnių metų laikotarpį.

„Maisto gamintojams – tiek grūdų produktų perdirbimo įmonėms, tiek paukštynams – išaugę energetinių resursų kaštai yra didelis iššūkis, kuriam pasiruošti nebuvo galimybių. Nors paukštienos kainos buvo didesnės nei ankstesniais finansiniais metais, o ketvirtojo finansinių metų ketvirčio rezultatai netgi rodė paukštininkystės verslo atsigavimą, visgi jie neatsvėrė ankstesniais ketvirčiais patirtų nuostolių. Aštri konkurencija su lenkais ir ją lydinčios žemos pardavimo kainos, reikšmingai išaugę sąnaudos pašarams bei į viršų šovę energijos kaštai neleidžia uždirbti pelno šioje srityje. Jau kelerius metus šiai veiklai skiriame daug dėmesio ir esame pasiekę gerų gamybos rodiklių, tačiau bendra situacija paukštininkystėje yra sudėtinga. Todėl ieškome būdų ir kaip taupyti energiją, ir kaip pridėti papildomos vertės savo gaminamai produkcijai, kad galėtume ją parduoti brangiau. Grūdų produktų perdirbime taip pat esame suplanavę beveik 12 mln. Eur dydžio investicijas“, – situaciją maisto gamybos segmente komentavo M. Šileika.

Kitos Grupės veiklos apima kenkėjų kontrolės ir higienos prekių bei paslaugų teikimą, naminių gyvūnų ėdalo gamybą ir prekybą, veterinarinės farmacijos paslaugų teikimą ir didmeninę bei mažmeninę prekybą veterinariniais preparatais. Šių veiklų bendros pajamos buvo 36 mln. Eur, o veiklos pelnas – 0,3 mln. Eur.

AB „Linas Agro Group” valdo didžiausią Baltijos šalių žemės ūkio ir maisto gamybos įmonių grupę, kurioje dirba virš 5,2 tūkst. darbuotojų. Grupė vykdo veiklą visoje maisto produktų gamybos grandinėje „nuo lauko iki stalo“: gamina, ruošia ir parduoda žemės ūkio ir maisto produktus, taip pat tiekia prekes bei teikia paslaugas žemdirbiams.

Daugiau informacijos:

Mažvydas Šileika

AB „Linas Agro Group“ Finansų direktorius 

Mob. 8 619 19 403

E. p. m.sileika@linasagro.lt

Pranešimą paskelbė: Ieva Šimkūnaitė-Jansonienė, KPMS ir partneriai

carvertical VIN patikra

Parašykite komentarą