Įvairenybės

AB „Amber Grid“ rekonstruos atskiras magistralinio dujotiekio atkarpas

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (VERT), siekdama užtikrinti patikimą ir saugų gamtinių dujų perdavimo sistemos veikimą, suderino AB „Amber Grid“ planuojamus atlikti atskirų magistralinio dujotiekio atkarpų rekonstrukcijos darbus. Projektas derinamas su sąlyga, kad  50 proc. jam įgyvendinti reikalingų lėšų bus skiriama iš ES struktūrinių fondų.

Bendras bendrovės planuojamų rekonstruoti magistralinio dujotiekio atkarpų ilgis sudaro beveik 3,9 km. 2021 m. taip pat bus įgyvendintas pilotinis projektas – mobilių paleidimo / priėmimo kamerų įrengimas magistraliniame dujotiekyje Ivacevičiai-Vilnius-Ryga, kuris leis identifikuoti, ar įmanoma atlikti vidinę diagnostiką dujotiekyje su minėtais vidiniais žiedais.

AB „Amber Grid“, įgyvendindama investicinį projektą, numačiusi atstatyti (rekonstruoti) 9 antžemines (orines) magistralinio dujotiekio perėjas, kurios yra pavojingose dujotiekio vietose (bendras ilgis 0,3 km), ir įgilinti 3,6 km neįgilintų dujotiekių.

Antžeminių perėjų rekonstrukcija ir magistralinio dujotiekio atskirų atkarpų įgilinimas leis užtikrinti saugų ir nepertraukiamą gamtinių dujų perdavimo sistemos darbą, o pažangių infrastruktūros elementų  – korozijos greičio daviklių – įrengimas visuose rekonstruojamuose objektuose sudarys galimybes nuolat stebėti dujotiekio būklę ir operatyviai imtis atitinkamų priemonių, siekiant išvengti avarijų.

Šis AB ‚Amber Grid“ investicinis projektas yra įtrauktas į Nacionalinį elektros ir gamtinių dujų perdavimo infrastruktūros projektų įgyvendinimo planą. Numatomi atlikti darbai gamtinių dujų perdavimo veiklos pajamų viršutinę ribą vidutiniškai didina 0,50 Eur/MWh per parą per metus, t. y. 0,24 proc.

Pranešimą paskelbė: Aistė Griškonytė, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba

Parašykite komentarą