Politika ir teisė

A. Bilotaitė: krizės neturi užgožti dėmesio kasdienėms žmonių problemoms

Vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė susitiko su Alytaus apskrities savivaldybių seniūnais ir dalyvavo diskusijoje – aptarė vietos savivaldos stiprinimo klausimus, viešojo sektoriaus pertvarkos būtinybę bei regioninės politikos aktualijas.

Daugiausia dėmesio susitikimo metu skirta teisinio seniūno – valstybės tarnautojo – statuso reglamentavimo klausimams. Ministrės teigimu, sprendžiant šį klausimą ypač svarbi pačių seniūnų nuomonė dėl to, koks modelis praktikoje veiktų geriausiai. Šiuo metu  svarstomi įvairūs variantai, kuriuos reikia nuodugniai išdiskutuoti: atsisakyti kadencijų, ar palikti seniūno išskirtinį statusą nustatant kadencijas, tačiau sudaryti galimybę perkelti seniūną į kitas valstybės tarnautojo pareigas tarnybinio kaitumo būdu.

„Gyventojams kyla daugybė klausimų, todėl jie labai didelius lūkesčius ir viltis deda į seniūnus. Krizės neturi paralyžiuoti gyvenimo, kasdienėms žmonių problemoms turi būti skiriamas dėmesys ir būtinas greitas reagavimas į žmonių poreikius. Todėl itin svarbu siekti, kad seniūnijoms vadovautų profesionalūs ir gyventojų labui motyvuoti dirbti seniūnai, tad būtina įgyvendinti esminius pokyčius. Reikia investuoti į Valstybės tarnybos kokybę. Kompleksinė valstybės tarnybos ir viešojo sektoriaus pertvarka – tai Vidaus reikalų ministerijos ir Vyriausybės prioritetas“, – pabrėžė ministrė. Pasak ministrės, seniūnams tenka spręsti šimtus klausimų ir prisiimti atsakomybės daugiau negu jiems priklauso. Tuo tarpu aiškesnis seniūno funkcijų apibrėžimas – ką tikrai gali ir privalo seniūnas suteiktų aiškumo ir padėtų geriau organizuoti darbą, priimti konstruktyvesnius sprendimus. Vidaus reikalų ministerija šiuo metu rengia valstybės tarnybos pertvarkos koncepciją, kuri apims ir funkcijų peržiūrėjimą, ir profesionalų pritraukimą, ir atlyginimų klausimą.

Ministrė su seniūnais kalbėjo ir apie pastaruoju metu itin aštriai iškilusią gyvenamosios vietos deklaravimo problemą. Labai svarbu nuodugniai išaiškinti žmonėms, kad, tinkamai nedeklaravus gyvenamosios vietos, ne tik pašto siunta nepasieks, bet ir medicinos, policijos ar ugniagesių gelbėtojų pagalbos gali žmogus nesulaukti.

Susitikimo metu buvo kalbama ir apie Regionų plėtros tarybas. Savivaldybės ir jų įsteigtos regionų plėtros tarybos turi aiškius tikslus – kad miestuose būtų patogu gyventi, paslaugos būtų ten, kur reikia, kiek reikia ir kokių reikia. Šiems tikslams pasiekti reikalingi ištekliai, tarp jų – ir finansiniai. Vyriausybės programoje numatyta apie 30 proc. Europos Sąjungos fondų lėšų skirti regionų planams įgyvendinti. Šiuo metu regionų plėtros planams įgyvendinti jau skirta 1,569 mlrd. eurų.

Šalyje dirba per 540 seniūnų.

Pranešimą paskelbė: Božena Zaborovska-Zdanovič, LR Vidaus reikalų ministerija

NaudotosKnygos.lt

Parašykite komentarą