Verslas

2023 metų Lietuvos oro uostų finansiniai rezultatai: į valstybės biudžetą sumokės 5 mln. eurų dividendų

2023 metų Lietuvos oro uostų (LTOU) finansiniai rodikliai demonstravo teigiamas tendencijas, didžiausią įtaką jiems darė išaugę bendri skrydžių bei keleivių srautai. 2023 metus tris šalies oro uostus valdanti bendrovė baigė pelningai – grynasis pelnas sudarė 5,5 mln. eurų (2022 m. koreguotas grynasis pelnas buvo 6,6 mln. eurų).

Svarbu paminėti, kad 2023 metais LTOU iš valstybės įmonės (VĮ) tapo akcine bendrove (AB), su šiuo pokyčiu susijusios ir 2022 metų grynojo pelno skaičiavimo korekcijos.

Teigiama, kad praėjusias metais dėl aviacijos sektoriaus spartaus apimčių augimo – penktadaliu didėjo  organizacijos sąnaudų dalis (viso sudarė 35 mln. eurų), tai labiausiai nulėmė stipriai augęs darbuotojų skaičius – priimta 70 papildomų specialistų, kurių dauguma buvo aviacijos saugumo inspektoriai. LTOU praėjusiais metais iš esmės grįžo į prieš pandemiją buvusias apimtis, keliautojų srautai atsistatė, todėl reikėjo plėsti specialistų, kurie dirba tiesiogiai su keleiviais, apimtis.

Lietuvos oro uostai už 2023 metus į valstybės biudžetą sumokės daugiau nei 5 mln. dividendų, 2022 metais buvo išmokėta beveik 3 mln. eurų dividendų.

Bendros bendrovės pajamos 2023 metais augo 34 proc. ir pasiekė rekordinius 60 mln. eurų (2022 metais buvo 45 mln. eurų, priešpandeminiais 2019 m. buvo 48 mln. eurų).

Kaip minėta, augusioms bendroms bendrovės sąnaudoms didžiausią įtaką darė didėjęs darbuotojų skaičius. Lyginant su 2022 m., bendrovės personalo išlaikymo dalis praėjusiais metais augo 27 procentais.

„Nors 2023 metai visai Europai ir Lietuvai buvo gana sunkūs tiek geopolitinių, tiek ekonominių iššūkių prasme, tačiau Lietuvos oro uostai sėkmingai adaptavosi prie pasikeitusio konteksto regione ir augino daugelį savo veiklos rodiklių bei sėkmingai taikė maršrutų skatinimo priemones. Artimiausiais metais pagrindinį akcentą dėsime ties esamos keleivių infrastruktūros plėtra ateičiai tiek Vilniaus, tiek Kauno oro uostuose, rekordinėmis investicijomis sudarysime sąlygas efektyviai aptarnauti dvigubai daugiau keleivių visame tinkle“, – prioritetus komentuoja LTOU valdybos pirmininkas Gediminas Almantas.

Praėjusių metų Lietuvos oro uostų pelnas prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją (EBITDA) augo 60 proc. ir sudarė 25 mln. eurų.

Detaliau su Lietuvos oro uostų finansinėmis ataskaitomis galima susipažinti šiame puslapyje https://www.ltou.lt/lt/apie-lietuvos-oro-uostus/administracine-informacija/finansines-ataskaitos

 Apie Lietuvos oro uostus:

 Daugiau naujienų – Lietuvos oro uostų svetainėje

 Bendraukime Twitter arba Linkedin

Pranešimą paskelbė: Tadas Vasiliauskas, AB Lietuvos oro uostai

Parašykite komentarą