Verslas

Įsigijimų ir susijungimų rinka: COVID-19 padariniai ir ateities prognozės

Įsigijimų ir susijungimų rinka COVID-19 metu

Įsigijimų ir susijungimų (angl. „M&A“) rinką smarkiai paveikė COVID-19 krizė. Nors toli gražu nėra aišku, kiek ilgai krizė tęsis ir kokį poveikį ji turės, jau įmanoma nustatyti pokyčius ir numatyti kaip tam tikri procesai vystysis toliau:

M&A rinka traukiasi

Sandoriai atšaukiami arba atidedami. Esant dabartinei situacijai, šalys abejoja planuojamo sandorio ekonomine sėkme arba yra linkę palaukti, kad pamatyti kaip viskas toliau vystysis. Be to, įgyvendinamų sandorių skaičiaus mažėjimo tendenciją dar labiau padidina praktinės problemos. Vis dažniau pastebime, kad sandoriai žlunga, nes sprendimų priėmėjams neleidžiama keliauti arba sandorio įgyvendinimui svarbių originalių dokumentų negalima greitai pristatyti. Nemažai tarptautinių įmonių įvedė kelionių draudimus, o šalys sugriežtino keliavimą per savo išorines sienas. Iš praktinės pusės akivaizdu, jog judėjimo (vidaus ir tarpvalstybinio) apribojimai sulėtins derybas ar net jas sustabdys.

Nauji sandoriai yra atidedami

Dabartinėje situacijoje, nauji sandoriai dažniausiai yra atidedami, kadangi neįmanoma nustatyti krizės pasekmių verslo planui, o patikimos pirkimo kainos paskaičiavimas tampa sudėtingesniu. Potencialiems pirkėjams iškyla klausimas, ar turimas pinigines lėšas galima naudoti verslo įsigijimams, ar jų labiau reikės norint užtikrinti esamo verslo gyvavimą ir vystymąsi. Vykdydami sandorius, pirkėjai susiduria su sunkumais taikydami prieškrizinį įsigijamų įmonių vertinimą ir todėl vėl atnaujina derybas dėl įsigijimo kainos. COVID-19 krizė išryškino tiekimo grandinių trapumą. Tačiau stiprūs rinkos dalyviai per verslų įsigijimus stengsis svarbius pirkimo kanalus kontroliuoti patys arba globalizacijos sąskaita drastiškai sutrumpins tiekimo grandines. Tai ypač gali paskatinti M&A rinkos vystymąsi. Galima tikėtis ir konsolidacijos labiausiai nukentėjusiuose sektoriuose. Mes taip pat manome, kad jei krizė neišnyks, vėl padidės skolų kapitalizavimo sandorių (kai skolos kapitalizuojamos mainais suteikiant bendrovių akcijas) skaičius. Ypatingų situacijų fondai jau ieško galimų įsigijimo objektų (taikinių), kad galėtų pasinaudoti reikiamu momentu.

Įmonių patikrinimo (angl. „due diligence“) turinys keičiasi

Įmonių patikrinimo prieš sandorį turinys taip pat pasikeis. Svarbesniais taps tiekimo grandinių saugumo klausimai, teisių nutraukti svarbias sutartis dėl krizės buvimo nustatymas ir kiti klausimai, kurie ekonominio augimo metu buvo laikomi mažai rizikingais.

Sandoriai vis dar finansuojami

Kalbant apie sandorių finansavimą, iki šiol buvo tik keli atvejai, kai finansavimo įsipareigojimas buvo atšauktas dėl „rinkos sutrikimų“. Iki šiol nematėme nė vieno atvejo, kai bankai būtų atšaukę jau suteiktą įsigijimo finansavimą, motyvuodami krize. Šiuo metu neįmanoma numatyti, kokią įtaką krizė turės būsimam įsigijimų finansavimui.

Registracijos bei leidimų išdavimo procedūros vėluoja

Vyriausybės pareigūnai ir valstybės tarnautojai buvo priversti dirbti nuotoliniu būdu, todėl gali sulėtėti būtinų leidimų / patvirtinimų, pvz., leidimų koncentracijai arba patvirtinimų, kurių reikalaujama pagal užsienio šalių investicijų įstatymus, svarstymo ir suteikimo tempai. Šalys turės į tai atsižvelgti tardamosi dėl bendro sandorio sudarymo laiko, o taip pat ir nustatydamos galutinį terminą išankstinių sąlygų sandorio įgyvendinimui. Pvz., Austrija, reaguodama į COVID-19 pandemiją, nusprendė atidėti prašymų išduoti leidimus koncentracijai nagrinėjimo terminus pradėdama skaičiuoti įstatyme nustatytus terminus tik nuo 2020 m. gegužės 1 d.

Sutartys yra adaptuojamos

Su įmonių įsigijimais susijusios sutartys greitai adaptuosis prie naujų sąlygų. Tikėtina, jog labai palankios pardavėjams rinkos laikai jau pasibaigė. Didėjanti rizika reiškia, kad pirkėjams atsiranda vis didesnis sandorių saugumo poreikis. Mes tikime, jog įmonių įsigijimo sandoriuose vis dažniau bus naudojamos reikšmingų neigiamų pokyčių („Material Adverse Change“) sąlygos, ypač tose rinkose, kur toks instrumentas buvo retai naudojamas, o COVID-19 bus naudojamas kaip pavyzdys būsimose derybose.

Užsienio prekybos įstatymai gali tapti griežtesni

Kai COVID-19 krizė baigsis, mes tikimės pamatyti diskusijas tarp politikų dėl pagrindinių pramonės šakų perkėlimo į viešąjį sektorių ir dėl griežtesnio užsienio prekybos reguliavimo. Kartu priešingai, dauguma šalių išlaikys susidomėjimą verslų perėmimu po krizės, bet nebus suinteresuotos daryti ilgalaikių investicijų. Atsitraukimas nuo orientacijos į akcinio kapitalo vertės didinimą platesnio požiūrio link, taigi ir įmonių, kurios jau skiria tam didesnį dėmesį, įsigijimas taip pat įgis daugiau impulsų. Diskusijos šiais klausimais jau prasidėjo, tačiau jas šiuo metu vis dar sunku pastebėti kitų su krize susijusių kasdienių naujienų sraute.

Apie „Deloitte Legal“

„Deloitte Legal“ apima aukščiausios kokybės teisines paslaugas teikiančių „Deloitte Touche Tohmatsu Limited“ bendrovių ar jų padalinių teisinę praktiką. „Deloitte Legal“ profesionalų komanda, apjungdama specializuotas įvairių sektorių žinias kartu su ilgamete teisine patirtimi, teikia tikslines ir į klientų poreikius orientuotas paslaugas vietinėms bei tarptautinėms bendrovėms. Pasaulinis „Deloitte Legal“ tinklas vienija daugiau nei 2000 teisininkų 80 šalių.

Pranešimą paskelbė: Viktorija Kizytė, Deloitte Lietuva, UAB

Parašykite komentarą