Studijos

2022 m. Laisvės premiją siūloma skirti Ukrainos Prezidentui Volodymyrui Zelenskiui

2022 m. lapkričio 14 d. pranešimas žiniasklaidai (daugiau naujienų)

Lapkričio 14 d. Seimo Laisvės premijų komisija, įvertinusi gautus valstybės ir savivaldybių institucijų, visuomeninių organizacijų ir asociacijų, akademinės bendruomenės, bendruomenių ir fizinių asmenų teikimus, nusprendė siūlyti Seimui 2022 m. Laisvės premiją skirti Ukrainos Prezidentui Volodymyrui Zelenskiui.

Premija skirta už V. Zelenskio ir Ukrainos žmonių nuopelnus kovoje dėl nepriklausomybės, laisvės ir demokratijos Rusijos agresijos akivaizdoje. Ukraina yra europietiška demokratinė valstybė, priversta kovoti už savo teritorijos, kultūros ir žmonių išlikimą prieš genocidinį karą vykdančią Rusiją, kurios politika nukreipta prieš pamatinius žmogaus teisės ir laisvės principus.

Kremliaus politika yra nukreipta ir prieš Lietuvą. Ukraina, mūšio lauke stabdydama Rusiją ir atsiimdama okupuotas teritorijas, gina visą laisvąjį pasaulį, visas bendražmogiškas vertybes, savo ir Lietuvos laisvę.

V. Zelenskis, būdamas Ukrainos Prezidentu, yra šios kovos už laisvę priešakyje, savo asmenine lyderyste įkvėpęs milijonus žmonių Ukrainoje priešintis Rusijos agresijai. Prasidėjus karui, V. Zelenskis kasdien kreipdavosi į tautą ir kėlė jos kovinę dvasią, nedarė kompromisų su priešu, palaikė Ukrainos vakarietišką kryptį ir tapo simboliu, aplink kurį susitelkė visa Ukrainos visuomenė.

„1990 Lietuva griovė blogio imperiją. Ukraina šią sunkią kovą tęsia ir užbaigs pergale. Tai laisvės kova už Ukrainą ir už mūsų visų laisvę. Būtent Volodymyras Zelenskis ir su Rusija kovojantys Ukrainos žmonės labiausiai nusipelnė Laisvės premijos apdovanojimo. Šis apdovanojimas – taip pat žinia, kad esame ir būsime kartu su Ukraina iki pergalės“, – po Laisvės premijų komisijos posėdžio kalbėjo komisijos pirmininkė Paulė Kuzmickienė.

Laisvės premija siekiama įvertinti asmenų ir organizacijų laimėjimus ir indėlį ginant žmogaus teises, plėtojant demokratiją, skatinant tarpvalstybinį bendradarbiavimą kovojant už Rytų ir Vidurio Europos tautų laisvą apsisprendimą ir suverenitetą.

Laisvės premija įteikiama Laisvės gynėjų dieną – sausio 13-ąją.

 

Laisvės premija 2011 m. skirta Rusijos kovotojui už laisvę, žmogaus teises ir demokratiją Sergejui Kovaliovui, 2012 m. skirta Lietuvos laisvės lygos įkūrėjui, „45-ių pabaltijiečių memorandumo“ iniciatoriui, politiniam kaliniui Antanui Terleckui, 2013 m. skirta kovotojui už Lietuvos laisvę ir žmogaus teises, aktyviam Lietuvos neginkluoto pasipriešinimo dalyviui, politiniam kaliniui, pogrindinės spaudos leidinio „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos“ steigėjui, redaktoriui, Tikinčiųjų teisių gynimo katalikų komiteto nariui, arkivyskupui Sigitui Juozui Tamkevičiui, 2014 m. skirta Lenkijos visuomenės veikėjui, disidentui, vienam iš „Solidarumo“ lyderių, žurnalistui, eseistui ir politikos publicistui, Lenkijos dienraščio „Gazeta Wyborcza“ vyriausiajam redaktoriui Adamui Michniku, 2016 m. skirta Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo Pirmininkui, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarui Vytautui Landsbergiui ir Prezidentui Valdui Adamkui, 2017 m. skirta laisvės gynėjai, politinei kalinei Felicijai Nijolei Sadūnaitei, 2018 m. skirta partizanų grupei: Jonui Čeponiui, Juozui Mociui, Bronislovui Juospaičiui, Jonui Kadžioniui, Vytautui Balsiui, Juozui Jakavoniui, Jonui Abukauskui, 2019 m. skirta Laisvės kovų dalyviui, Vyčio Kryžiaus ordino kavalieriui Albinui Kentrai, 2020 m. skirta Baltarusijos demokratinei opozicijai, 2021 m. skirta „Lietuvos Katalikų Bažnyčios Kronikos“ bendradarbiams Elenai Gerardai Šiuliauskaitei, Bernadetai Mališkaitei, Jonui Borutai.

Pranešimą paskelbė: Monika Kutkaitytė, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

Parašykite komentarą