Studijos

2020 m. Lietuvos mokslo premijų konkursui pateikti darbai

2020 m. spalio 7 d. įvyko Lietuvos mokslo premijų (LMP) komisijos vadovybės ir sekcijų pirmininkų posėdis dėl 2020 m. LMP konkursui pateiktų mokslo darbų. Priimtas sprendimas, kad 2020 m. LMP konkursui pagrįstai pateikti šie skelbiami mokslo darbai.

HUMANITARINIŲ IR SOCIALINIŲ MOKSLŲ SEKCIJA
Humanitarinių ir socialinių mokslų sritys
Fundamentiniai ir taikomieji mokslinių tyrimų darbai
1. Tomas Baležentis. Darbų ciklas „Daugiakriteriniai metodai integruotam efektyvumo vertinimui ir sprendimų priėmimui“. Pateikė Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas.
2. Alvydas Jokubaitis. Darbų ciklas „Kas yra politika? Politikos ir moralės santykio tyrimai (2005–2019)“. Pateikė Vilniaus universitetas.
3. Dario Martinelli. Darbų ciklas „Menų ir humanitarinių mokslų raida: naujųjų humanitarinių mokslų (numanities) tyrimo koncepcija“. Pateikė Kauno technologijos universitetas.
4. Julius Ramanauskas. Darbų ciklas „Kooperatyvų koncepcijos plėtra (2005–2019)“. Pateikė Klaipėdos universitetas.
5. Dalia Satkauskytė. Darbų ciklas „Literatūra ir visuomenė: sociokritiniai tyrimai (2005–2019)“. Pateikė Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas.
6. Vladas Sirutavičius. Darbų ciklas „Etnokultūros ir politikos sąveika. Etninių konfliktų priežastys (2005–2019)“. Pateikė Lietuvos istorijos institutas.
7. Rita Šerpytytė. Darbų ciklas „Vakarų nihilizmas tarp diagnozės ir teorijos (2005–2019)“. Pateikė Vilniaus universitetas.
8. Vykintas Vaitkevičius. Darbų ciklas „Šventviečių ir sakralinio kraštovaizdžio tyrimai (2005–2019)“. Pateikė Klaipėdos universitetas.
9. Jolita Vveinhardt. Darbų ciklas „Mobingo darbo vietoje, įmonių socialinės atsakomybės ir vadybos kultūros tyrimai pokomunistinėse valstybėse (2009–2019)“. Pateikė Vytauto Didžiojo universitetas.
10. Aelita Skaržauskienė. Darbų ciklas „Socialinių technologijų įtaka kolektyvinio intelekto vystymui“. Pateikė Vilniaus Gedimino technikos universitetas.

FIZINIŲ, BIOMEDICINOS, ŽEMĖS ŪKIO IR TECHNOLOGIJOS MOKSLŲ SEKCIJA
Fizinių mokslų sritis
Fundamentiniai ir taikomieji mokslinių tyrimų darbai
1. Aldona Beganskienė, Aivaras Kareiva. Darbų ciklas „Daugiafunkcinių medžiagų kūrimas ir taikymas šiuolaikinėse technologijose (2005–2019)“. Pateikė Vilniaus universitetas.
2. Gediminas Niaura, Albertas Malinauskas. Darbų ciklas „Medžiagų molekulinės struktūros ir funkcionalumo tyrimai virpesinės spektroskopijos metodais (2005–2019)“. Pateikė Fizinių ir technologijos mokslų centras.
Biomedicinos ir žemės ūkio mokslų sritis
Fundamentiniai ir taikomieji mokslinių tyrimų darbai
1. Jurga Bernatonienė. Darbų ciklas „Inovatyvūs farmacijos produktai: veikliųjų junginių paieška, technologinis funkcionalizavimas ir praktinis taikymas (2005–2019)“. Pateikė Lietuvos sveikatos mokslų universitetas.
2. Honorata Danilčenko, Elvyra Jarienė. Darbų ciklas „Biotinių ir abiotinių veiksnių įtakos tvarių maisto žaliavų kokybei tyrimai (2005–2019)“. Pateikė Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija.
3. Regina Gražulevičienė, Audrius Dėdelė. Darbų ciklas „Urbanistinės aplinkos, psichosocialinių ir epigenetinių veiksnių poveikis sveikatai nuo kūdikystės iki brandos (2005–2019)“. Pateikė Vytauto Didžiojo universitetas.
4. Jūratė Kasperovičienė, Judita Koreivienė, Jūratė Karosienė, Ričardas Paškauskas. Darbų ciklas „Algologijos mokslo aktualijos Lietuvoje: fundamentinių ir taikomųjų tyrimų sinergija (2005–2019)“. Pateikė Gamtos tyrimų centras.
Eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros darbas
Gediminas Staugaitis, Kęstutis Armolaitis, Alvyra Šlepetienė. Darbų ciklas „Dirvožemio tausus naudojimas antropogeninės apkrovos bei klimato kaitos kontekste (2005–2019)“. Pateikė Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmai, valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija.
Technologijos mokslų sritis
Fundamentiniai ir taikomieji mokslinių tyrimų darbai
1. Marijonas Bogdevičius, Olegas Prentkovskis, Henrikas Sivilevičius. Darbų ciklas „Sausumos transporto priemonių ir technologinių sistemų sąveikos su infrastruktūros elementais fizinių procesų tyrimai bei naujų technologijų kūrimas“ (2005–2019). Pateikė Vilniaus Gedimino technikos universitetas.
2. Gintautas Dzemyda, Olga Kurasova. Darbų ciklas „Nuo duomenų mokslo link dirbtinio intelekto technologijų“ (2005–2019). Pateikė Vilniaus universitetas.
3. Jurgis Kazimieras Staniškis. Darbų ciklas „Darnus pramonės vystymasis: lokalūs ir globalūs sprendimai“ (2005–2019) / „Sustainable industrial development: local and global solutions“ (2005–2019). Pateikė Kauno technologijos universitetas.
4. Antanas Verikas. Darbų ciklas „Dirbtinio intelekto metodai ir algoritmai inovacijoms pramonėje, sveikatos apsaugoje, versle ir gamtosaugoje“ (2005–2019). Pateikė Kauno technologijos universitetas.
5. Artūras Žukauskas, Rimantas Vaicekauskas, Pranciškus Vitta. Darbų ciklas „Išmanaus kietakūnio apšvietimo technologijos“ (2008–2018). Pateikė Vilniaus universitetas.
Eksperimentinės plėtros darbas
Gediminas Račiukaitis, Mindaugas Gedvilas, Paulius Gečys. Darbų ciklas „Ultratrumpų lazerio impulsų sąveika su medžiaga ir jos panaudojimas lazeriniam mikroapdirbimui“ (2005–2019). Pateikė Fizinių ir technologijos mokslų centras, UAB „Ekspla“, UAB „Elas“, UAB „Precizika Metrology“.

Lietuvos mokslo premijų komisija

Pranešimą paskelbė: Lyda Milošienė, Lietuvos mokslų akademija

Parašykite komentarą