Studijos

Seimo nario Roberto Šarknicko pranešimas: „Priežastys, kodėl Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro direktorius prof. dr. Adas Jakubauskas negali būti atleistas, arba Kaltas be kaltės“

2021 m. kovo 29 d. pranešimas žiniasklaidai

Kaltas, nors kaltė neįrodyta. Ar tokia kaltės forma galime šią dieną kaltinti Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro (LGGRTC) direktorių Adą Jakubauską? Be detalaus tyrimo, be apkaltintojo paaiškinimo, be didžiosios daugumos LGGRTC darbuotojų ir mokslininkų nuomonės, kurių 61 palaiko direktorių. Vienas vienintelis raštas su apie 17 „kitaip“ nusiteikusių LGGRTC darbuotojų parašų, ir sprendimas priimtas. Galva lekia.

Būtent tokį sprendimą priėmė Seimo valdyba, tiesa, keli valdybos nariai nepasidavė melo pandemijai, kaip dabar madinga sakyti, išliko sveiko proto. Artimiausiu metu ji teiks Seimui svarstyti projektą dėl LGGRTC direktoriaus A. Jakubausko atleidimo iš pareigų. Atleidimo motyvas – gautas raštas, kad nepavyksta užtikrinti sklandaus centro darbo. Tad apie kokią teisinę valstybę mes tuomet kalbame? Ar gerb. Seimo valdybos nariai norėtų, kad jų atžvilgiu teismai priimtų sprendimą priteisti šimtatūkstantines sumas vien tik pagal ieškinyje ar skunde dėstomas aplinkybes? Visapusiškai neišnagrinėjus įrodymų, nesuteikus žodžio pasisakyti? Ar būtent tai vadinate demokratija?

Prof. dr. Adas Jakubauskas į LGGRTC direktoriaus pareigas Seimo buvo paskirtas praeitą vasarą. Praeitos kadencijos Seimas, paskirdamas A. Jakubauską į pareigas, kaip vieną tikslų nurodė užtikrinti sklandesnį LGGRTC darbą, todėl pradėjęs eiti pareigas, direktorius ėmėsi iniciatyvos taisyti LGGRTC veiklos trūkumus: sustiprino viešinimo taisykles, stengėsi pagerinti tyrimų kokybę, didino kompetentingų darbuotojų ratą – pasikvietė teisės, komunikacijos, vadybos specialistus, kadangi LGGRTC neturėjo nei teisės, nei vadybos, nei komunikacijos skyriaus. Visos permainos, anot direktoriaus, sukėlė šeštadalio darbuotojų nepasitenkinimą. Visa tai įplieskė didelę ugnį, kuri po truputį pradeda deginti prof. dr. A. Jakubausko kėdę.

Ši ugnis atvira liepsna dega jau du mėnesius, kurie, anot profesoriaus, jam ir jo šeimai yra, ko gero, patys sunkiausi per visą jų bendrą gyvenimą. Kas turėjo atsitikti, kad prieitume prie tokios situacijos? Kad dalis politikų imtųsi tokių kraštutinių veiksmų? Tai nusikaltimas ne tik žmogiškumui, bet ir teisingumui, demokratijai. Visuomenėje pasėjama baimė, kadangi, remiantis šiuo precedentu, dabar bet kas be tyrimo gali būti atleistas, jei maža grupelė darbuotojų paprieštaraus valstybinės įstaigos vadovo darbui ir sprendimams. Klausimas, ar Seimo valdyba pati nevykdo mobingo ne tik direktoriui, bet ir LGGRTC darbuotojams, kurie yra profesoriaus pusėje?

Ne taip turi būti formuojamas pasitikėjimas, ne taip turi būti priimami sprendimai teisinėje valstybėje, kuomet dalis politikų be objektyvių įrodymų priima sprendimus, sąlygojančius žmogaus karjerą, reputaciją ar net gyvenimą. Šiuo atveju visų pirmiausia būtina kreiptis į Vidaus reikalų ministeriją, kad pastaroji atliktų auditą ir vertinimą dėl galimo mobingo ir mikroklimato įstaigoje. Tik gavus tyrimo rezultatus, išvadas, išklausius visų, o ne dalies, darbuotojų nuomonę, paties direktoriaus paaiškinimą, galima svarstyti vienokio ar kitokio sprendimo priėmimą. Žinant prof. dr. A. Jakubausko ramų charakterį, jo kultūringą bendravimą su žmonėmis, niekas neleis abejoti, kad visi šie vykstantys reiškiniai turi kur kas gilesnę priežastį nei paviršutinis vaizdas: gal centrui vadovauja ne tas asmuo, gal ne jiems parankus, nevykdantis neteisėtų nurodymų ir pan. Žinoma, tai tikrai ne teiginiai, o tik spekuliacijos ir retoriniai klausimai, neturintys jokių įrodymų, tačiau vertinant direktoriaus asmenybę ir esamą situaciją, vargu ar iš jo galima būtų tikėtis tokio elgesio, kokiu jis yra kaltinamas.

Visos šios teisiškai neįrodytos spėlionės nesudaro jokio pagrindo atleisti profesorių iš užimamų pareigų. Negalima remiantis šeštadalio darbuotojų pasipiktinimu ir niekaip neįrodytais kaltinimais, kai penki šeštadaliai kitų darbuotojų vadovą palaiko, lengva ranka priimti griežčiausią sprendimą – atimti darbą. Siūlau atšaukti balsavimą dėl prof. dr. A. Jakubausko atleidimo iš LGGRTC užimamų pareigų, nes tai yra neteisėta, prieštarauja bet kokiems teisinės valstybės principams, Lietuvos Respublikos Konstitucijai.

Gerbiamieji Seimo nariai, ypač kreipiuosi į tuos, kurie galbūt esate klaidinami ar suklaidinti kelių asmenų. Nepaminkite savo mandato, savo asmeninių įsipareigojimų prieš Lietuvos žmones, prieš savo rinkėjus, prieš savo įsitikinimus ir nebalsuokite prieš žmogų, prieš kurį nukreipti argumentai yra ne teisiniai įrodymai, o paskalos ir šmeižto kampanija. Politika – labai sudėtingas dalykas, kurį dalis gyventojų dažnai vadina nešvariu žaidimu, todėl prašau Jūsų nesupurvinkite tiesos, balsuodami už prof. dr. A. Jakubausko atleidimą.

Pranešimą paskelbė: Monika Kutkaitytė, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

Parašykite komentarą