Verslas

1,6 mlrd. eurų regionams: paskelbtas šimtasis kvietimas teikti paraišką ES investicijoms

Paskelbtas šimtasis kvietimas teikti paraiškas regionų suplanuotiems projektams. Juo Kazlų Rūdos savivaldybės administracija kviečiama teikti projekto įgyvendinimo planą švietimo srityje. Regionų suplanuotiems projektams iš viso paskelbta kvietimų už 225,4 mln. eurų, o su savivaldybėmis pasirašyta sutarčių už 7,3 mln. eurų. Naujajame Europos Sąjungos (ES) investicijų finansavimo periode Lietuvos regionams yra skirta 1,6 mlrd. Eurų, kurie bus investuojami į regionų vystymąsi.

„ES investicijų dėka turime visas galimybes pasiekti kokybinį proveržį stiprinant mūsų regionus. Lyginant su ankstesne ES investicijų perspektyva, regionai vien tiesiogiai sulauks ženkliai didesnių investicijų. 2014–2020 m. laikotarpiu regionams buvo skirta apie 972 mln. eurų ES lėšų. Naujoje perspektyvoje programos įgyvendinimui skirta net 1,6 mlrd. Eurų ES struktūrinių fondų lėšų“, – teigia finansų viceministrė Vaida Markevičienė.

Paskelbto šimtojo kvietimo projekto metu numatoma padidinti ikimokyklinio ugdymo grupių ir ikimokyklinio ugdymo vietų skaičių Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos skyriaus lopšelyje-darželyje „Pušelė“. Projekto vykdytojams pasikonsultavus su vietos bendruomene nuspręsta rekonstruoti lopšelio – darželio pastatą, įrengiant bei pritaikant edukacinėms veikloms vidaus ir lauko erdves. Rekonstruotose patalpose numatoma įrengti sporto edukacinę erdvę vaikų fiziniam aktyvumui palaikyti. Taip pat plėtojant įvairialypį švietimą bus tvarkomos Kazlų Rūdos Kazio Griniaus gimnazijos skyriaus Kazlų Rūdos pradinės mokyklos bei Plutiškių gimnazijos vidaus ir lauko erdvės, sudarant sąlygas jose vykdyti visos dienos mokyklos veiklas.

Tai bus pirmasis švietimo srities projektas Marijampolės regione – jam skiriama suma 960 500 tūkst. eurų ES fondų lėšų. 

Regionų suplanuotiems projektams iš viso paskelbta kvietimų už 225,4 mln. eurų. Daugiausia kvietimų paskelbta Vidaus reikalų ministerijos administruojamoje regionų, funkcinių zonų, savivaldybių ir miestų  ekonominio ir viešųjų paslaugų prieinamumo didinimo srityje – už 54, 9 mln. eurų.

Susisiekimo srityje kvietimai pasiekė 41,1 mln. eurų. Pagal juos bus įgyvendinami projektai, skirti kelių arba gatvių infrastruktūros saugumo didinimui, viešojo transporto priemonių parko atnaujinimui, dviračių ir pėsčiųjų takų infrastruktūros plėtrai miestuose bei priemonėms, kurios prisideda prie šiltnamio efektą sukeliančių dujų mažinimo.

Švietimo srityje kvietimų apimtis siekia 40,9 mln. eurų. Regionai kviečiami teikti projektus, kuriais didinamas ugdymo prieinamumas atskirtį patiriantiems vaikams ir plėtojamas įvairialypis švietimas vykdant visos dienos mokyklų veiklą.

Iki 2024 m. pabaigos planuojama paskelbti kvietimų regionų projektams už beveik pusę iš suplanuotų 1,6 mlrd. eurų.

Pranešimą paskelbė: Justas Kačerauskas, LR Finansų ministerija

Parašykite komentarą