Politika ir teisė

143-iojoje Tarpparlamentinės Sąjungos Asamblėjoje – viso pasaulio parlamentarų dėmesys Baltarusijos režimo organizuojamai nelegaliai migracijai

Lapkričio 26 d. Madride (Ispanijos Karalystė) prasidėjo 143-oji Tarpparlamentinės Sąjungos Asamblėja. Asamblėjoje dalyvauja Seimo delegacijos Tarpparlamentinėje Sąjungoje pirmininkė Guoda Burokienė ir delegacijos pirmininko pavaduotojas Jonas Pinskus. Tai yra pirmoji nenuotolinė Asamblėja nuo 2019 m. spalio mėn. ir vėliau prasidėjusios COVID-19 pandemijos.

Pagrindinė 143-iosios Tarpparlamentinės Sąjungos Asamblėjos tema – šių dienų iššūkiai demokratijai: susiskaldymo įveikimas ir bendruomenės kūrimas. Šios temos kontekste Lietuva kartu su kaimyninėmis šalimis bei Vokietija, Nyderlandais ir Jungtine Karalyste kėlė Baltarusijos režimo prieš kaimynines šalis ir Europos Sąjungos (ES) organizuojamų hibridinių išpuolių, žmogaus teisių ir laisvių pažeidimų Baltarusijoje klausimus. Geopolitinės grupės „Dvylika plius“, kuriai priklauso ir Lietuva, posėdyje dalyvavęs Dzianis Kuchynskis, Baltarusijos opozicijos lyderės Svetlanos Cichanouskajos biuro vyresnysis užsienio reikalų pareigūnas, supažindino su esama situacija Baltarusijoje, vykdoma pasipriešinimo režimui veikla.

Seimo delegacija Tarpparlamentinės Sąjungos Asamblėjoje kartu su Vokietijos, Estijos, Latvijos, Nyderlandų, Lenkijos, Ukrainos ir Jungtinės Karalystės parlamentarais, remiami visos 12+ geopolitinės grupės, kaip labai svarbų klausimą įtraukti į Asamblėjos darbotvarkę pateikė bendrą rezoliucijos projektą dėl „Prekybos žmonėmis stabdymo, žmogaus teisių pažeidimų ir laisvų bei sąžiningų rinkimų siekimo Baltarusijoje“ (https://www.ipu.org/file/12976/download).

Šis rezoliucijos projektas Asamblėjos diskusijose dėl „labai svarbaus klausimo“ sukėlė didelį atgarsį. „Tikiu, kad pagrindinis tikslas – atkreipti viso pasaulio dėmesį į Baltarusijos režimo nelegalių migrantų, kaip hibridinio ginklo, naudojimą siekiant politinių tikslų – buvo pasiektas. Teko kolegoms iš Lotynų Amerikos šalių, kur nelegalios migracijos klausimas taip pat labai aktualus, aiškinti, kaip geresnio gyvenimo ir geresnių sąlygų ieškantys žmonės, tampa Aliaksandro Lukašenkos įrankiais,“ – teigė Seimo delegacijos Tarpparlamentinėje Sąjungoje pirmininkė Guoda Burokienė.

Dalyvauti 143-ojoje Tarpparlamentinės Sąjungos Asamblėjoje užsiregistravo per 700 parlamentarų, beveik 40 parlamentų pirmininkų iš 120 parlamentų visame pasaulyje.

Tarpparlamentinė Sąjunga – 132 metus skaičiuojanti tarpparlamentinė organizacija, kuriai priklauso 179 valstybės narės ir 13 asocijuotų narių. Svarbiausi Tarpparlamentinės Sąjungos veiklos tikslai yra tautų taikos ir bendradarbiavimo skatinimas ir atstovaujančių institucijų stiprinimas.

 

Pranešimą paskelbė: Saulė Eglė Trembo, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

Parašykite komentarą