Verslas

ŽŪM REKOMENDUOTA ĮVERTINTI KEIČIAMO REGULIAVIMO POVEIKĮ KONKURENCIJAI

Konkurencijos taryba, išnagrinėjusi Geodezijos ir kartografijos įstatymo projektą, kuriuo tam tikras paslaugas norima išimtinai patikėti valstybės įmonei, rekomendavo Žemės ūkio ministerijai (ŽŪM) išanalizuoti, kokią naudą dėl keičiamo reguliavimo patirs valstybė bei kokį poveikį pokyčiai turėtų ilgalaikei konkurencijai tarp ūkio subjektų.

Minėto įstatymo projektu ketinama valstybės įmonei Distancinių tyrimų ir geoinformatikos centrui „GIS-Centras“, be kitų funkcijų, pavesti vykdyti valstybės sienos geodezijos ir kartografijos darbus. Aiškinamajame rašte nurodyta, kad nė viena kita Lietuvoje veikianti įmonė neturi patirties atliekant minėtus darbus, o užsienio subjektų dalyvavimas vykdant šiuos darbus galimai keltų grėsmę gautų valstybės sienos duomenų konfidencialumui.

Konkurencijos taryba atkreipė ŽŪM dėmesį, kad geodezijos ir kartografijos paslaugų teikimas laikytinas ūkine veikla, kurią rinkoje šiuo metu vykdo ir kiti ūkio subjektai. Kad rinkoje jau yra tokias paslaugas teikiančių ūkio subjektų, patvirtina ir aplinkybė, jog sienos kartografavimo paslaugos šiuo metu yra perkamos viešojo pirkimo būdu. Todėl įtvirtindama minėtus siūlymus, susijusius su ūkinės veiklos reguliavimu, ŽŪM neturėtų pažeisti sąžiningos konkurencijos laisvės principo.

„Valstybės sienos geodezijos ir kartografijos darbų vykdymą pavedus išimtinai „GIS-Centrui“, būtų sudarytos nevienodos konkurencijos sąlygos veikti rinkoje kitiems geodezijos ir kartografijos paslaugas teikiantiems ūkio subjektams. Tačiau įstatymo projekto lydimuosiuose dokumentuose nėra pateikta duomenų, kokias pasekmes ketinamas įtvirtinti reguliavimas galėtų sukelti ūkio subjektams, kurie rinkoje teikia geodezijos ir kartografijos paslaugas, todėl taip pat galėtų atlikti valstybės sienos geodezijos ir kartografijos darbų vykdymą“, – rašoma Konkurencijos tarybos rašte.

Ministerijai rekomenduota išsamiai išanalizuoti, kokią naudą dėl tokio reguliavimo patirs valstybė bei kokį poveikį reguliavimas turėtų ilgalaikei konkurencijai tarp ūkio subjektų, bei nustatyti, kiek šios pasekmės būtų proporcingos minėtai naudai pasiekti.

„GIS-Centrui“ taip pat ketinama pavesti tam tikras viešojo administravimo funkcijas (pvz., centralizuotai teikti valstybės institucijų tvarkomus erdvinių duomenų rinkinius ir tuo susijusias paslaugas) srityse, kuriose valstybės įmonė taip pat vykdo ūkinę veiklą, todėl šiuo atveju Konkurencijos taryba pasiūlė ŽŪM įvertinti, ar nekils interesų konflikto rizika.

Pranešimą paskelbė: Konkurencijos tarybos Komunikacijos skyrius, Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

Parašykite komentarą