Politika ir teisė

Žmogaus teisių komiteto nariai su politiniu disidentu iš Kubos prisiminė slegiantį „laisvės už grotų“ potyrį

2019 m. gruodžio 11 d. pranešimas žiniasklaidai              

 

Gruodžio 11 d, posėdyje Seimo Žmogaus teisių komitetas apie žmogaus teises ir laisvę diskutavo su Kubos disidentu, Sacharovo premijos laureatu Gilijermu Farinjasu (Guillermo Fariñas) bei Kubos ir JAV nacionalinio fondo žmogaus teisėms direktoriumi Omaru Lopezu (Omar López). Diskusijoje taip pat dalyvavo Seimo skiriami žmogaus teisių ombudsmenai.

Svečiai iš Kubos, minint Tarptautinę žmogaus teisių dieną, lankėsi ir kalbėjo kituose Žmogaus teisių komiteto organizuotuose renginiuose: gruodžio 10 d. – Valerijaus Simuliko spaudos konferencijoje, skirtoje Tarptautinei žmogaus teisių dienai, ir Nacionaliniame žmogaus teisių forume.

G. Farinjasas pasakojo apie žmogaus teisių pažeidimus ir žodžio laisvės suvaržymus Kuboje. „Režimas turi sulaukti tarptautinių politinių sankcijų, kitaip bus sunku įtikinti Kubos valdžią keisti požiūrį į žmogaus teises ir paleisti į laisvę politinius kalinius“, – tokia žinute į komiteto narius kreipėsi žmogaus teisių aktyvistas iš Kubos.

Kuboje opozicinės nevyriausybinės organizacijos nėra registruojamos, šalyje nėra žmogaus teisių ombudsmeno institucijų ir Konstitucinio eismo, politiniai disidentai kalinami, o išėję iš kalėjimų neturi teisės laisvai keliauti – išvykti ar atvykti į Kubą. „Demokratija mūsų šalyje – nusikaltimas“, – kalbėjo A. Sacharovo premijos laureatas. Todėl jis prašo Lietuvos pripažinti Kuboje veikiančias opozicines nevyriausybines organizacijas. Pasak svečio, tarptautinė pagalba Kubos šalies vyriausybei gali būti teikiama tik su sąlyga, kad bus paleisti politiniai kaliniai. Kitu atveju, režimas jausis nebaudžiamas. Svečias taip pat pažymėjo, kad dauguma dabartinių Kubos politinių disidentų kažkada buvo Fidelio Kastro politikos šalininkais, Kubos revoliucijos rėmėjais.

Žmogaus teisių komiteto narys Sergejus Jovaiša retoriškai klausė svečių: „Apie Kubą visuomet girdėjome, kaip apie laisvės salą, tad mano klausimas yra, ar galima uždaryti laisvę už grotų?“.

Kiti komiteto nariai prisiminė patirtis, kai gyvenome okupacijoje, žodžio laisvė buvo varžoma, išvykti į demokratines šalis nebuvo galimybės – buvome akylai saugomi geležinės uždangos. Tuo metu okupantų valdžia deklaravo, kad esame laisvi. Taip pat prisiminta dar tik prieš 30 metų išgyventa situacija, kai Lietuvoje nebuvo pozicijos ir opozicijos, kai žodžio laisvė buvo persekiojama. Pastebėta, kad pastarųjų 30 metų patirtis – palyginti jauna ir trapi demokratija, kurią būtina saugoti ir branginti.

G. Farinjasas 2010 m. buvo apdovanotas Sacharovo premija, kaip visų Kubos kovotojų už žmogaus teises ir laisves atstovas. Jis yra psichologijos mokslų daktaras, nepriklausomas žurnalistas ir politikos disidentas. Per keletą metų G. Farinjasas, gindamas Kubos disidentus, surengė 23 bado streikus. 135 dienas trukusį bado streiką jis nutraukė tik po to po, kai, tarpininkaujant Katalikų bažnyčiai, šalies valdžia sutiko paleisti 52 politinius kalinius. Kubos disidentas yra įsteigęs nepriklausomą žinių agentūrą „Cubanacán Press“, skleidžiančią informaciją apie Kubos politinius kalinius. Jo nuopelnai kovojant už interneto laisvę šalyje 2006 m. buvo įvertinti organizacijos „Žurnalistai be sienų“ premija.

G. Farinjasas negalėjo dalyvauti 2010 m. Sacharovo premijos įteikimo ceremonijoje Europos Parlamente, nes jam nebuvo leista išvykti iš Kubos. Kubos vyriausybei sušvelninus kubiečiams taikomus kelionių apribojimus ir po vizito į Europos Parlamentą į Kubą sugrįžus judėjimo „Baltai vilkinčios moterys“ atstovėms, G. Farinjasas pagaliau kreipėsi į Europos Parlamentą per 2013 m. Sacharovo premijos įteikimo ceremoniją (informacija parengta remiantis https://www.europarl.europa.eu/).

 

Pridedamos Seimo kanceliarijos nuotraukos (aut. Olga Posaškova).

Parengė

Žmogaus teisių komiteto biuro patarėja

Eglė Gibavičiūtė, tel. (8 5) 239 6809

 

Pranešimą paskelbė: Jolanta Anskaitienė, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

Parašykite komentarą