Verslas

Žalia šviesa portfelinėms garantijoms paskoloms ir lizingui – pagalbą verslui pradės teikti Mano bankas ir „Noviti finance“

Nacionalinė plėtros įstaiga Investicijų ir verslo garantijos (toliau INVEGA) su AB Mano bankas ir „Noviti finance“ pasirašė sutartis dėl skatinamosios finansinės priemonės „Portfelinės garantijos paskoloms 2“ įgyvendinimo. Dėl COVID-19 pandemijos portfelinėms paskolų ir lizingo garantijoms skirta 85 mln. eurų, o bendra garantijų suma galės siekti 425 mln. eurų.

„Tai viena paklausiausių mūsų turimų pagalbos sunkumų dėl pandemijos patiriančiam verslui priemonių, kurią siūlome siekdami verslui suteikti alternatyvių įrankių spręsti apyvartinių lėšų trūkumą. Šios sutartys atveria verslui duris realiai naudotis valstybės teikiama pagalba, tačiau tikimės, kad jau netrukus durų, kurias įmonės atvers, bus daugiau ir laukiame kitų, aktyviai bendradarbiavimui besiruošiančių finansų rinkos dalyvių prašymų“ – teigia INVEGA vadovas Kęstutis Motiejūnas.

AB Mano bankas valdybos pirmininkas Vytautas Olšauskas teigia, jog AB Mano bankas strategiškai orientuojasi į pagalbą smulkiajam ir vidutiniam verslui, kuriam net ir neištikus krizinėms situacijoms ne visuomet lengva rasti finansavimą. AB Mano bankas suformuos didesnį nei 40 milijonų EUR paskolų portfelį, taip tiesdamas ranką verslui. Anot V. Olšausko, AB Mano bankas džiaugiasi galėsiantis pasiūlyti valstybės finansinės paramos programą ir taip prisidėti prie verslo išsaugojimo bei didesnio saugumo verslui prisikeliant po išgyventos krizės.

„Noviti finance“ vadovas Linas Armalys įsitikinęs, kad dabar būtina verslui užtikrinti kiek įmanoma daugiau galimybių gauti paskolas greičiau ir paprasčiau: „Verslui pinigų reikia dabar. Dar iki pandemijos SVV įmonėms nebuvo lengva pasiskolinti. Todėl džiaugiamės, kad su „Invegos“ pagalba situacija rinkoje keičiasi ir galėsime verslui suteikti dar daugiau galimybių pasiskolinti“.

Dėl finansavimo sandorių, pasinaudojant „Portfelinėmis garantijomis paskoloms 2“, į finansuotojus gali kreiptis daugumoje ūkio sektorių veikiantis smulkusis ir vidutinis verslas, taip pat didelės įmonės, dėl COVID-19 poveikio susiduriančios su bent vienu iš šių sunkumų – jų apyvarta krito ne mažiau kaip 40 proc., generuojamų finansinių srautų nebeužtenka turimiems įsipareigojimams dengti arba kritinio likvidumo reikšmė, t. y. įmonės gebėjimas greitai realizuojamu trumpalaikiu turtu padengti trumpalaikius įsipareigojimus,  tapo mažesnė nei 1.

Dėl COVID-19 sunkumų patiriančio verslo poreikiams pritaikytos portfelinės garantijos suteiks įmonėms daugiau laisvės priimant veiklos vykdymui ir tęstinumui svarbius sprendimus. Taip pat verslui sudarytos sąlygos kreiptis į savo finansuotojus dėl esamų paskolų ir lizingo sandorių pertvarkymo: pratęsti jų terminus, sumažinti mėnesinius mokėjimus, gauti įmokų mokėjimo atidėjimus.

Kiekviena į šios priemonės portfelį įtraukta paskola ar lizingo sandoris yra valstybės garantuojamas 80 proc. garantija. Garantuojamos paskolos dydis priklauso nuo įmonės darbuotojams per metus priskaitytų atlyginimų sumos, įmonės apyvartos, investicinių ir kitų įsipareigojimų, o maksimali suma negali viršyti 5 mln. eurų. Paskolos gali būti įtraukiamos į garantuotą portfelį ne vėliau kaip iki 2020 m. gruodžio 31 d.

INVEGA pažymi, kad kiekvienas finansų tarpininkas įmonių paraiškas vertins savarankiškai, vadovaudamasis savo vidinėmis tvarkomis ir procedūromis, tačiau pertvarkant verslo turimas paskolas, negali būti bloginamos jų sąlygos, pvz., didinamos palūkanos kt.

Susipažinti su svarbiausiomis portfelinių garantijų paskoloms ir lizingo sandoriams sąlygomis galima čia – INVEGA parengtoje atmintinėje.

Naujausia informacija apie visas INVEGA siūlomas priemones ir per jas teikiamą valstybės paramą su sunkumais susiduriančiam ar naujų galimybių ieškančiam verslui skelbiama interneto svetainės specialioje skiltyje Pagalba verslui dėl COVID-19 krizės metu.

APIE INVEGA

UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ – LR Vyriausybės įkurta nacionalinė plėtros įstaiga, skirta padėti smulkiojo ir vidutinio verslo atstovams gauti reikiamą finansavimą. Institucijos misija yra skatinti Lietuvos verslo augimą ir konkurencingumą: jos suteikiamos garantijos padeda išspręsti nepakankamo ar nepatrauklaus finansų įstaigoms užstato problemą, administruojamos lengvatinės paskolos, visuotinės dotacijos bei rizikos kapitalo priemonės palengvina priėjimą prie finansavimo šaltinių.

Pranešimą paskelbė: Rūta Jankauskaitė, UAB „Idea Prima”

Parašykite komentarą