Politika ir teisė

YIVO archyvo skaitmeninimo veikla 2018 metais

Kultūros ministerija skyrė 10 tūkst. eurų Lietuvos nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai projekto „YIVO Vilnius“ skaitmeninio turinio prieinamumo skatinimui tęsti.

2017 metais įgyvendinant pirmą projekto etapą buvo parengta virtuali paroda „Strašuno bibliotekos žmonės ir knygos“, organizuotos akademinės paskaitos su garsiais lektoriais iš užsienio (lektorių paskaitų vertimus į lietuvių kalbą galite rasti čia ›), sukurta reprezentacinė medžiaga ir įsigyta techninė įranga, kuri padeda vizualiai perteikti YIVO žydų mokslinių tyrimų instituto (YIVO Institute for Jewish Research, YIVO) archyvą, saugomą Nacionalinėje bibliotekoje.

Nacionalinėje bibliotekoje saugoma didelė judaikos spaudinių ir dokumentų kolekcija sudaro integralią lituanistinio palikimo dalį. Ji atspindi aktyvų ir turtingą ilgai gyvavusios tradicinės Lietuvos žydų bendruomenės visuomeninį ir kultūrinį gyvenimą iki Holokausto, jos tragišką likimą per nacių okupaciją. Kolekcija gerai žinoma ir garsi Lietuvoje ir už jos ribų, sudaro nuolatinį mokslininkų ir kitų visuomenės segmentų traukos centrą, ji įtraukta į kelis UNESCO registrus. 

Šiais metais įgyvendinant projektą planuojama parengti ir pristatyti visuomenei parodą iš Šv. Jurgio bažnyčioje atrastų žydų dokumentų, kurie iki šiol nebuvo pristatyti lietuvių auditorijai. Devyni eksponataibuvo rodyti tik YIVO institute Niujorke. Ir toliau bus organizuojamos akademinės paskaitos. Pirma numatoma gegužės 24 dieną Lietuvių literatūros ir tautosakos institute, ją skaitys vienas žymiausių jidiš literatūros tyrinėtojų, Žydų teologijos seminarijos (Niujorkas) ir Hebrajų universiteto (Jeruzalė) profesorius Davidas Roskiesas. Paskaitoje „Pakeisk pasakojimą – ir galėsi pakeisti pasaulį. Trys modernios jidiš literatūros pasakotojai“ bus nagrinėjami jidiš literatūros klasikų Mendelės Moicher Sforimo (tikr. Šolemas Abramovičius), Moišės Kulbako ir Abraomo Suckeverio tekstai.

Tarp YIVO dokumentų buvo rasta Avromo Suckeverio gete rašytos eilėraščių knygos faksimilė „Dešimt eilėraščių“. Judaikos tyrimų centras numato parengti šio rankraščio faksimilinį leidimą su vertimu į lietuvių kalbą ir dviem įžanginiais moksliniais straipsniais.

YIVO Vilniaus kolekcija pristatoma YIVO interneto puslapyje anglų kalba, todėl įgyvendinant šį projektą numatoma išversti medžiagą į lietuvių kalbą.

Projektas „YIVO Vilnius“ yra prieš trejus metus pradėto tarptautinio skaitmeninimo projekto dalis. Tai vienas didžiausių skaitmeninimo projektų, kuriuo siekiama išsaugoti ir suskaitmeninti išlikusį žydų dokumentinį paveldą. Jis svarbus ne tik tyrinėtojams, kuriems atsivers naujos galimybės ir prieigos, bet ir lietuviams. Šie dokumentai atspindi daugialypį Lietuvos žydų santykį su šalimi, jos gamta, istorija, kalba ir gyventojais. Jie pasakoja, kaip gyveno žydai, iš kur jie atėjo, kaip jie augino ir auklėjo vaikus, siekė mokslo, kaip kūrė meną, literatūrą, kalbą, muziką. Dar daugiau jie atskleidžia žydų ir jų buvusių kaimynų ne žydų santykius, kaip jie suprato savo vietą ir politiniame, ir socialiniame kontekste. Tai nėra tik žydų istorijos dalis, lietuviai buvo glaudžiai susiję ekonominiais, politiniais, socialiniais saitais su žydais – didžiausia ir gausiausia tautine mažuma, žydų kultūra pynėsi su lietuvių kultūra.

Įgyvendinant projektą „YIVO Vilnius“, kurį vykdo YIVO žydų mokslinių tyrimų institutas Niujorke kartu su Nacionaline biblioteka, Valstybiniu centriniu archyvu, Vrublevskių biblioteka, identifikuojami, restauruojami, skaitmeninami ir suinteresuotai auditorijai pristatomi išlikę Lietuvos žydų bendruomenės dokumentai ir spaudiniai. Akademinis projekto tikslas – atkurti ir grąžinti į studijų apyvartą nepublikuotuose, iki šiol nežinomuose dokumentuose užfiksuotas žinias apie išskirtinį istorinį ir kultūrinį fenomeną – Rytų Europos žydų bendruomenę, kurioje Lietuvos ir Vilniaus bendruomenės atliko pagrindinį vaidmenį. Planuojama suskaitmeninti ir specialiame žiniatinklio portale sujungti Niujorke ir Vilniuje esančius prieškarinius YIVO archyvus, virtualioje erdvėje atkurti Vilniaus Strašuno biblioteką – vieną didžiausių prieškarinių bibliotekų Europoje. Taip bus užtikrintas šių unikalių dokumentų išlikimas ir prieinamumas visuomenei. Projekto apimtis – 10 tūkst. retų ir unikalių leidinių, 1,5 mln. dokumentų, bendra jo trukmė – 7 metai. Per pirmus dvejus metus, kai įgyvendinamas projektas, Nacionalinė biblioteka pateikė beveik 300 tūkst. skenuotų vaizdų iš daugiau nei 2 tūkst. knygų.

Pranešimą paskelbė: Renata Surovec, Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

Parašykite komentarą